Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

BIDLO Michal. Zpracování obrazu s využitím celulárního automatu. In: Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 228-230. ISBN 80-214-2377-3.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Zpracování obrazu s využitím celulárního automatu
Název (en):Cellular Automata Approach toa Image Compression
Strany:228-230
Sborník:Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003, Volume 1
Konference:STUDENT EEICT 2003
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2003
ISBN:80-214-2377-3
Vydavatel:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
URL:http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/2003/fsbornik/02-Mgr/09-Computer_Intelligent_and_Graphic_Systems/01-bidlo_michal.pdf [PDF]
Klíčová slova
obraz v odstínech šedé barvy, komprese obrazu, celulární automat, Galoisovo těleso
Anotace
Příspěvek se zabývá kompresí obrazových dat v odstínech šedé barvy pomocí celulárního automatu. Smyslem metody je rozdělení komprimovaného obrazu na několik menších částí. První z nich je použita pro inicializaci stavu celulárního automatu. Během vývoje automatu je porovnáván jeho aktuální stav s následující čístí obrazu. Pro popis stavových hodnot a operací celulárního automatu je využito teorie Galoisových těles.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Bidlo},
   title = {Zpracov{\'{a}}n{\'{i}} obrazu s vyu{\v{z}}it{\'{i}}m
	celul{\'{a}}rn{\'{i}}ho automatu},
   pages = {228--230},
   booktitle = {Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT
	2003, Volume 1},
   year = {2003},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT},
   ISBN = {80-214-2377-3},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7562}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.17.157
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]