Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

BIDLO Michal. A Developmental Method for Construction of Arbitrarily Large Sorting Networks and Adders. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2005.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:A Developmental Method for Construction of Arbitrarily Large Sorting Networks and Adders
Název (cs):Vývojová metoda pro konstruckci libovolně velkých řadicích sítí a sčítaček
Strany:8
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2005
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2005/research_report2005.pdf [PDF]
Klíčová slova
Genetic algorithm, development, digital circuits design, sorting network, binary adder
Anotace
V článku je představena nová metoda pro konstrukci řadicích sítí a sčítaček s využitím vývojové metody (tzv. development) a genetického algoritmu. Nalezené řešení v oblasti řadicích sítí vykazuje lepší parametry oproti konvenčním algoritmům (např. řadicím sitím pro bubble-sort).
Abstrakt
Článek se zabývá netradiční metodou inspirovanou přírodní ontogenezí (vývoj embryonálního základu) pro konstrucki kombinačních logických obvodů (konkrétně řadicích sítí a sčítaček). Princip metody je založen na množině předem zvolených instrucí, jejichž opakovanou aplikací na embryo (triviální instanci problému) lze získat složitější řešení. Pro nalezení vhodné posloupnosti instrukcí (konstrukčního programu, podle kterého "roste" embryonální obvod) je použit genetický algoritmus. Složitost obvodu se neustále zvyšuje po každé aplikaci konstrukčního programu. Je ukázáno, že s využitím této techniky je evoluční algoritmus schopen (1) znovuobjevit princip již známé metody a (2) nalézt inovativní řešení v porovnání s konvenční technikou.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Michal Bidlo},
   title = {A Developmental Method for Construction of Arbitrarily Large
	Sorting Networks and Adders},
   pages = {8},
   year = {2005},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7736}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.198.111.185
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]