Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

BIDLO Michal. Využití modelů ontogeneze v evolučním návrhu číslicových obvodů. In: Sborník příspevků ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika. Praha: České vysoké učení technické, 2005, s. 13-18. ISBN 80-01-03298-1.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Využití modelů ontogeneze v evolučním návrhu číslicových obvodů
Název (en):Models of Ontogeny for the Evolutionary Design of Digital Circuits
Strany:13-18
Sborník:Sborník příspevků ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika
Konference:Počítačové architektury a diagnostika - Pracovní seminář pro studenty doktorského studia
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2005
ISBN:80-01-03298-1
Vydavatel:České vysoké učení technické
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2005/pad2005.pdf [PDF]
Klíčová slova
Evoluční algoritmus, development, celulární automat, číslicový obvod
Anotace
Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s možnostmi využití modelů ontogeneze (tzv. development) pro evoluční návrh číslicových obvodů. Jsou diskutovány dvě zcela odlišné techniky, které se doposud ukázaly být vhodnými kandidáty pro návrh různých tříd číslicových obvodů. První z nich je založena na opakované aplikaci posloupnosti instrukcí (tzv. konstruktoru) na existující obvod a umožňuje tvorbu libovolně rozsáhlých systémů několika tříd. Druhá metoda využívá pro modelování ontogeneze celulární automat, jehož vývoj představuje postup konstrukce obvodu o předem známém počtu vstupů.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Bidlo},
   title = {Vyu{\v{z}}it{\'{i}} model{\r{u}} ontogeneze v
	evolu{\v{c}}n{\'{i}}m n{\'{a}}vrhu
	{\v{c}}{\'{i}}slicov{\'{y}}ch obvod{\r{u}}},
   pages = {13--18},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}spevk{\r{u}} ze
	semin{\'{a}}{\v{r}}e Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}}
	Architektury \& Diagnostika},
   year = {2005},
   location = {Praha, CZ},
   publisher = {Czech Technical University},
   ISBN = {80-01-03298-1},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7830}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.81.195.140
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]