Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

BIDLO Michal. Vývojové modely pro evoluční návrh logických obvodů. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2005.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Vývojové modely pro evoluční návrh logických obvodů
Název (en):Developmental Models for the Evolutionary Design of Digital Circuits
Strany:13
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2005
Vydavatel:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Klíčová slova
Evoluční algoritmus, development, celulární automat, číslicový obvod
Anotace
Obsahem této výzkumné zprávy je popis vývojových modelů využitelných
v evolučním návrhu číslicových obvodů, které byly doposud vytvořeny a ověřeny. Jsou diskutovány dvě zcela odlišné techniky, které se ukázaly být vhodnými kandidáty pro návrh různých tříd číslicových obvodů. První z nich je založena na opakované aplikaci posloupnosti instrukcí (tzv. konstruktoru) na existující obvod a umožňuje tvorbu libovolně rozsáhlých systémů několika tříd. Druhá metoda využívá pro modelování ontogeneze celulární automat, jehož vývoj představuje postup konstrukce obvodu o předem známém počtu vstupů.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Michal Bidlo},
   title = {V{\'{y}}vojov{\'{e}} modely pro evolu{\v{c}}n{\'{i}}
	n{\'{a}}vrh logick{\'{y}}ch obvod{\r{u}}},
   pages = {13},
   year = {2005},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Department of Computer Systems FIT BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7954}
}

Vaše IPv4 adresa: 23.20.25.122
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]