Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

BIDLO Michal. Evolutionary Design Using Development. In: Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, 2006, s. 119-124. ISBN 80-969202-2-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary Design Using Development
Název (cs):Evoluční návrh využívající development
Strany:119-124
Sborník:Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia
Konference:Počítačové architektúry & diagnostika 2006
Místo vydání:Bratislava, SK
Rok:2006
ISBN:80-969202-2-7
Vydavatel:Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2006/pad2006.pdf [PDF]
Klíčová slova
Evolutionary design, development, environment, program, cellular automaton,
digital circuit, rewriting system, string complexity.
Anotace
První část příspěvku zavádí originální klasifikaci vývojových systémů (tzv. development) používaných při evolučním návrhu: (1) nekonečný development a (2) konečný development. Uvedeny jsou dvě vzorové aplikace demonstrující schopnosti představeného konceptu generovat inovativní řešení v oblasti návrhu číslicových obvodů. V druhé části příspěvku je představen formální model obecného vývojového systému, s jehož využitím je vyšetřován vliv prostředí na složitost objektů generovaných vývojovým modelem.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Bidlo},
   title = {Evolutionary Design Using Development},
   pages = {119--124},
   booktitle = {Sborn{\'{i}}k p{\v{r}}{\'{i}}sp{\v{e}}vk{\r{u}}
	pracovn{\'{i}}ho semin{\'{a}}{\v{r}}e
	Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architektury \&
	diagnostika pro studenty doktorsk{\'{e}}ho studia},
   year = {2006},
   location = {Bratislava, SK},
   publisher = {Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences},
   ISBN = {80-969202-2-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8169}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.196.31.117
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]