Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

BIDLO Michal. Generování grafů celulárními automaty. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2005.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Generování grafů celulárními automaty
Název (en):Graph Generation Using Cellular Automata
Strany:19
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2005
Vydavatel:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2005/evd_projekt2005.pdf [PDF]
Klíčová slova
Graf, celulární automat, evoluční algoritmus, kombinační obvod
Anotace
Tato výzkumná zpráva se zabývá možnostmi aplikací celulárních automatů v problému generování grafových struktur. Případová studie se zaměřuje na evoluční návrh pravidel uniformních celulárních automatů, které jsou schopny generovat různé třídy kombinačních logických obvodů.

BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Michal Bidlo},
   title = {Generov{\'{a}}n{\'{i}} graf{\r{u}} celul{\'{a}}rn{\'{i}}mi
	automaty},
   pages = {19},
   year = {2005},
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Department of Computer Systems FIT BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8296}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.162.159.33
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]