Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

BIDLO Michal. Biologií inspirovaný vývin jako technika evolučního návrhu. In: Kognice a umělý život VII. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2007, s. 43-53. ISBN 978-80-7248-412-6.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Biologií inspirovaný vývin jako technika evolučního návrhu
Název (en):Biologically Inspired Development for Evolutionary Design
Strany:43-53
Sborník:Kognice a umělý život VII
Konference:Kognícia a umelý život VII
Místo vydání:Opava, CZ
Rok:2007
ISBN:978-80-7248-412-6
Vydavatel:Slezská univerzita v Opavě
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2007/kuz2007.pdf [PDF]
Klíčová slova
Evoluční algoritmus, development, číslicový obvod.
Anotace
Biologický vývin (angl. development) mnohobuněčných organizmů - proces ontogeneze - poskytuje v posledních několika letech významnou inspiraci pro návrháře v oboru výpočetní inteligence (tzv. soft computing), zejména ve spojení s evolučními algoritmy. Cílem příspěvku je seznámit se základními principy ontogeneze a různými podobami developmentu inspirovanými tímto biologickým procesem, které byly v nedávné době úspěšně využity v oblasti evolučního návrhu elektronických systémů. Budou zmíněny nejznámější modifikace a rozšíření základních technik společně
s novými směry výzkumu, které jsou na těchto principech založeny.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Bidlo},
   title = {Biologi{\'{i}} inspirovan{\'{y}} v{\'{y}}vin jako technika
	evolu{\v{c}}n{\'{i}}ho n{\'{a}}vrhu},
   pages = {43--53},
   booktitle = {Kognice a um{\v{e}}l{\'{y}} {\v{z}}ivot VII},
   year = {2007},
   location = {Opava, CZ},
   publisher = {Silesian University},
   ISBN = {978-80-7248-412-6},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8482}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.111.99
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]