Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Gate-Level Evolutionary Development Using Cellular Automata. In: 2008 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2008, s. 11-18. ISBN 978-0-7695-3166-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Gate-Level Evolutionary Development Using Cellular Automata
Název (cs):Evoluční vývin na úrovni hradel využívající celulární automaty
Strany:11-18
Sborník:2008 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems
Konference:NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems
Místo vydání:Los Alamitos, US
Rok:2008
ISBN:978-0-7695-3166-3
Vydavatel:IEEE Computer Society Press
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2008/ahs2008.pdf [PDF]
Klíčová slova
Evolutionary algorithm, development, cellular automaton, combinational circuit
Anotace
V článku představíme novou metodu vývinu (tzv. development) pro evoluční návrh kombinačních obvodů. Tato technika je založena na principu výpočtu 1D uniformního celulárního automatu. Cílem je pomocí evoluce nalézt takový celulární automat, konkrétně jeho lokální přechodovou funkci a dva odlišné počáteční stavy, z nichž bude moci být vytvořen (vyvinut) funkční obvod na úrovni hradel. Dva odlišné počáteční stavy jsou zamýšleny pro demonstraci schopností tohoto modelu vyvinout daný obvod s využitím jediné lokální přechodové funkce automatu. Dále ukážeme, že proces vývinu je možné adaptovat též na jiné počáteční stavy (které nebyly explicitně hledány evolucí) a tím vytvořit obvod stejné funkce, avšak s jinou strukturou. Experimenty ukázaly, že původní funkce obvodů může být v řadě případů zachována, pokud vývin celulárního automatu pokračuje i poté, co byla vytvořena první jeho funkční instance.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Bidlo and Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Gate-Level Evolutionary Development Using Cellular Automata},
   pages = {11--18},
   booktitle = {2008 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems},
   year = {2008},
   location = {Los Alamitos, US},
   publisher = {IEEE Computer Society Press},
   ISBN = {978-0-7695-3166-3},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8661}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.166.141
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]