Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

BIDLO Michal a ŠKARVADA Jaroslav. Instruction-based development: From evolution to generic structures of digital circuits. International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems. Amsterdam: IOS Press, 2008, roč. 12, č. 3, s. 221-236. ISSN 1327-2314.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Instruction-based development: From evolution to generic structures of digital circuits
Název (cs):Development založený na instrukcích: od evolučního algoritmu k generickým strukturám číslicových obvodů
Strany:221-236
Místo vydání:NL
Rok:2008
Časopis:International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems, roč. 12, č. 3, Amsterdam, NL
ISSN:1327-2314
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2008/kesj2008.pdf [PDF]
Klíčová slova
Evolutionary algorithm, development, instruction, program, generic structure, digital circuit.
Anotace
Evoluční algoritmy prokázaly v uplynulých letech schopnost řešit náročné problémy v různých oblastech. Problém škálovatelnosti (tj. jak vytvářet rozsáhlá, složitá řešení) však představuje výraznou překážku pro evoluci komplexních systémů. Výpočetní development je jednou z technik uplatňovaných v oblasti evolučního návrhu, která se snaží problém škálovatelnosti překonat. V tomto příspěvku je představena nová technika - development založený na instrukcích - pro oblast evolučního návrhu libovolně velkých číslicových obvodů. Vývojový systém využívá množinu jednoduchých instrukcí, které jsou navrženy s ohledem na konkrétní aplikaci, pomocí nichž je s využitím evoluce navrhován program (předpis) pro konstrukci daného obvodu. Cílem je nalezení takového programu, který je schopen vytvářet libovolně velké instance různých tříd obvodů. Jsou prezentovány dvě případové studie využívající development založený na instrukcích: (1) evoluční návrh generických kombinačních násobiček a (2) evoluční návrh libovolně velkých řadicích sítí.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Michal Bidlo and Jaroslav {\v{S}}karvada},
   title = {Instruction-based development: From evolution to generic
	structures of digital circuits},
   pages = {221--236},
   journal = {International Journal of Knowledge-Based and Intelligent
	Engineering Systems},
   volume = {12},
   number = {3},
   year = {2008},
   ISSN = {1327-2314},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8793}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.224.2.123
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]