Ing. Michal Bidlo, Ph.D.

BIDLO Michal a VAŠÍČEK Zdeněk. Investigating Gate-Level Evolutionary Development of Combinational Multipliers Using Enhanced Cellular Automata-Based Model. In: Proc. of 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation. NA: IEEE Computational Intelligence Society, 2009, s. 2241-2248. ISBN 978-1-4244-2958-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Investigating Gate-Level Evolutionary Development of Combinational Multipliers Using Enhanced Cellular Automata-Based Model
Název (cs):Výzkum vývoje kombinačních obvodů s využitím developmentu založeného na rozšířených celulárních automatech
Strany:2241-2248
Sborník:Proc. of 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation
Konference:IEEE Congress on Evolutionary Computation
Místo vydání:NA, US
Rok:2009
ISBN:978-1-4244-2958-5
Vydavatel:IEEE Computational Intelligence Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~bidlom/Papers/2009/cec2009.pdf [PDF]
Klíčová slova
Evoluční algoritmus, development, celulární automat, číslicový obvod
Anotace
Celulární automaty představují výpočetní model, který je založen na postupném výpočtu stavů buněk uspořádaných do pravidelné struktury. Celulární automaty jsou často využívány jako vývojový model k řešení různých problémů. V oblasti evolučních algoritmů jsou aplikovány jako nepřímé mapování mezi genotypy a fenotypy. V posledních letech byl tento přístup úspěšně aplikován na evoluční návrh logických obvodů na úrovni hradel. Kombinační násobičky představují třídu obvodů, která je obvykle požadována za náročný problém řešitelný pomocí evolučních technik. V našem předchozím výzkumu týkajícího se celulárních automatů byly úspěšně takto navrženy násobičky 2x2 bity. Kombinační násobičky byly zvoleny i v tomto článku jako vhodná třída obvodů, na které je možné demonstrovat schopnosti pokročilého vývojového modelu, který uvažuje různé počtu buněk celulárního automatu oproti počtu vstupů cílového obvodu. Cílem je demonstrovat vývoj větších instancí násobiček než ty s 2x2 bity. V experimentech, které jsou představeny v tomto článku, jsou jako cílové obvody uvažovány násobičky s 2x3 a 3x3 bity. Tyto obvody představují první případ takovýchto instancí násobiček úspěšně navržených na úrovni hradel pomocí celulárních automatů. Představený vývojový model je vyšetřován z pohledu úspěšnosti evolučního návrhu celulárních automatů pro konstrukci násobiček a dále z pohledu výpočetní náročnosti pro různá nastavení parametrů experimentálního systému (velikost celulárního automatu, počet stavů, počet kroků vývoje apod.). Nakonec je demonstrováno, že odlišné přístupy zapojení výstupů cílových obvodů neovlivňují zásadním způsobem úspěšnost procesu evolučního návrhu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Michal Bidlo and Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Investigating Gate-Level Evolutionary Development of
	Combinational Multipliers Using Enhanced Cellular
	Automata-Based Model},
   pages = {2241--2248},
   booktitle = {Proc. of 2009 IEEE Congress on Evolutionary Computation},
   year = {2009},
   location = {NA, US},
   publisher = {IEEE Computational Intelligence Society},
   ISBN = {978-1-4244-2958-5},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8966}
}

Vaše IPv4 adresa: 54.161.40.41
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]