Doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D.

Produkty

2012KALDI toolkit pro rozpoznávání řeči, software, 2012
Autoři: Povey Daniel, Ghoshal Arnab, Boulianne Gilles, Burget Lukáš, Glembek Ondřej, Goel Nagendra K., Hannemann Mirko, Motlíček Petr, Qian Yanmin, Schwarz Petr, Silovský Jan, Stemmer Georg, Veselý Karel
2010Označování řečových nahrávek štítky na základě obsahu, software, 2010
Autoři: Smrž Pavel, Schmidt Marek, Zuzaňák Jiří, Přibyl Bronislav, Navrátil Jan, Láník Aleš, Burget Lukáš, Cipr Tomáš, Fapšo Michal, Glembek Ondřej, Grézl František, Chalupníček Kamil, Karafiát Martin, Matějka Pavel, Schwarz Petr, Szőke Igor
 Robustní identifikace jazyka z řeči, software, 2010
Autoři: Matějka Pavel, Glembek Ondřej, Cipr Tomáš, Schwarz Petr, Plchot Oldřich, Burget Lukáš
 Robustní identifikace mluvčího na základě jeho hlasu., software, 2010
Autoři: Matějka Pavel, Glembek Ondřej, Cipr Tomáš, Schwarz Petr, Plchot Oldřich, Burget Lukáš
2009Demonstrátor detekce slov mimo slovník OOV, software, 2009
Autoři: Kombrink Stefan, Hannemann Mirko, Burget Lukáš, Heřmanský Hynek
 Integrace systému pro verifikaci mluvčího do audiovizuálního systému, software, 2009
Autoři: Matějka Pavel, Glembek Ondřej, Cipr Tomáš, Larcher Anthony, Burget Lukáš, Schwarz Petr, Plchot Oldřich, Pešán Jan
 Kompaktní rozpoznávací systém pro přednášky v angličtině, software, 2009
Autoři: Karafiát Martin, Burget Lukáš, Glembek Ondřej
2008Český systém pro detekci klíčových slov založený na rozpoznávání s velkým slovníkem, software, 2008
Autoři: Szőke Igor, Fapšo Michal, Karafiát Martin, Schwarz Petr, Mikolov Tomáš, Burget Lukáš
 Fonémový rozpoznáváč založený na dlouhém časovém kontextu, software, 2008
Autoři: Schwarz Petr, Matějka Pavel, Burget Lukáš, Glembek Ondřej
2005AMI Rozpoznávač spojité řeči s velkým slovníkem, software, 2005
Autoři: Burget Lukáš, Hain Thomas, Karafiát Martin
 STK Toolkit, software, 2005
Autoři: Burget Lukáš, Černocký Jan, Glembek Ondřej, Karafiát Martin, Kontár Stanislav, Schwarz Petr
 Systém pro automatickou identifikaci jazyka (LID), zavedená výroba, 2005
Autoři: Burget Lukáš, Černocký Jan, Matějka Pavel, Schwarz Petr

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https