Doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D.

GARUDADRI Harinath, HEŘMANSKÝ Hynek, MORGAN Nelson, BENITEZ Carmen, BURGET Lukáš, KAJAREKAR Sachin, GRÉZL František, JAIN Pratibha a MOTLÍČEK Petr. Distributed Voice Recognition System Utilizing Multistream Network Feature Processing. San Diego: Qualcomm, 2002.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Distributed Voice Recognition System Utilizing Multistream Network Feature Processing
Název (cs):Distribuční systém pro rozpoznávání řeči využívající zpracování příznaků v oddělených proudech
Strany:40
Místo vydání:San Diego, US
Rok:2002
Vydavatel:Qualcomm
Klíčová slova
Distribuční systém pro rozpoznávání řeči využívající zpracování příznaků v oddělených proudech
Anotace
Distribuční systém pro rozpoznávání řeči využívající zpracování příznaků v oddělených proudech
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Harinath Garudadri and Hynek He{\v{r}}mansk{\'{y}}
	and Nelson Morgan and Carmen Benitez and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and Sachin Kajarekar and
	Franti{\v{s}}ek Gr{\'{e}}zl and Pratibha Jain and
	Petr Motl{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Distributed Voice Recognition System Utilizing
	Multistream Network Feature Processing},
   pages = 40,
   year = 2002,
   location = {San Diego, US},
   publisher = {Qualcomm},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=7062}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https