Doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D.

MATĚJKA Pavel, BURGET Lukáš, SCHWARZ Petr a ČERNOCKÝ Jan. Brno University of Technology System for NIST 2005 Language Recognition Evaluation. In: Proceedings of Odyssey 2006: The Speaker and Language Recognition Workshop. San Juan, 2006, s. 57-64. ISBN 1-4244-0472-X.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Brno University of Technology System for NIST 2005 Language Recognition Evaluation
Název (cs):VUT systém pro evaluaci identifikaci jazyků na NIST 2005
Strany:57-64
Sborník:Proceedings of Odyssey 2006: The Speaker and Language Recognition Workshop
Konference:IEEE Odyssey 2006: The Speaker and Language Recognition Workshop
Místo vydání:San Juan, PR
Rok:2006
ISBN:1-4244-0472-X
URL:http://www.fit.vutbr.cz/~matejkap/publi/2006/odyssey2006.pdf [PDF]
Klíčová slova
PRLM, identifikace jazyka, rozpoznávání jazyka, fonotaktické modelování, antimodely, akustické modelování, diskriminativní trénování
Anotace
Článek popisuje systém pro identifikaci jazyků vytvořený pro NIST 2005 evaluaci.
Abstrakt
Článek popisuje systém pro identifikaci jazyků vytvořený pro NIST 2005 evaluaci.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Mat{\v{e}}jka and Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget
	and Petr Schwarz and Jan {\v{C}}ernock{\'{y}}},
   title = {Brno University of Technology System for NIST 2005
	Language Recognition Evaluation},
   pages = {57--64},
   booktitle = {Proceedings of Odyssey 2006: The Speaker and Language
	Recognition Workshop},
   year = 2006,
   location = {San Juan, PR},
   ISBN = {1-4244-0472-X},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8135}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https