Doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D.

MATĚJKA Pavel, BURGET Lukáš, SCHWARZ Petr a ČERNOCKÝ Jan. NIST Language Recognition Evaluation 2005. In: Proceedings of NIST LRE 2005. Washington DC: United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, 2006, s. 1-37.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:NIST Language Recognition Evaluation 2005
Název (cs):NIST 2005 Evaluace v Rozpoznávání Jazyka
Strany:1-37
Sborník:Proceedings of NIST LRE 2005
Konference:NIST Language Recognition Evaluation
Místo vydání:Washington DC, US
Rok:2006
Vydavatel:United States Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology
Klíčová slova
PRLM, identifikace jazyka, rozpoznávání jazyka, fonotaktické modelování, antimodely, akustické modelování, diskriminativní trénování
Anotace
Systém pro automatickou identifikaci jazyka, testování různých přístupů pro identifikaci jazyka - fonotaktické, akustické i diskriminativně trénované
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Pavel Mat{\v{e}}jka and Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget
	and Petr Schwarz and Jan {\v{C}}ernock{\'{y}}},
   title = {NIST Language Recognition Evaluation 2005},
   pages = {1--37},
   booktitle = {Proceedings of NIST LRE 2005},
   year = 2006,
   location = {Washington DC, US},
   publisher = {National Institute of Standards and Technology},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8136}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47
Přepnout na https