Doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D.

GARUDADRI Harinath, HEŘMANSKÝ Hynek, MORGAN Nelson, BENITEZ Carmen, BURGET Lukáš, KAJAREKAR Sachin, GRÉZL František, JAIN Pratibha and MOTLÍČEK Petr. Distributed Voice Recognition System Utilizing Multistream Network Feature Processing. San Diego: Qualcomm, 2002.
Publication language:english
Original title:Distributed Voice Recognition System Utilizing Multistream Network Feature Processing
Title (cs):Distribuční systém pro rozpoznávání řeči využívající zpracování příznaků v oddělených proudech
Pages:40
Place:San Diego, US
Year:2002
Publisher:Qualcomm
Keywords
distributed speech recognition, robustness
Annotation
Distributed Voice Recognition System Utilizing Multistream Network Feature Processing
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Harinath Garudadri and Hynek He{\v{r}}mansk{\'{y}}
	and Nelson Morgan and Carmen Benitez and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and Sachin Kajarekar and
	Franti{\v{s}}ek Gr{\'{e}}zl and Pratibha Jain and
	Petr Motl{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Distributed Voice Recognition System Utilizing
	Multistream Network Feature Processing},
   pages = 40,
   year = 2002,
   location = {San Diego, US},
   publisher = {Qualcomm},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7062}
}

Your IPv4 address: 35.175.200.4
Switch to https