Doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D.

GARUDADRI Harinath, HEŘMANSKÝ Hynek, MORGAN Nelson, BENITEZ Carmen, BURGET Lukáš, KAJAREKAR Sachin, GRÉZL František, JAIN Pratibha and MOTLÍČEK Petr. Distributed Voice Recognition System Utilizing Multistream Network Feature Processing. San Diego: Qualcomm, 2002.
Publication language:english
Original title:Distributed Voice Recognition System Utilizing Multistream Network Feature Processing
Title (cs):Distribuční systém pro rozpoznávání řeči využívající zpracování příznaků v oddělených proudech
Pages:40
Place:San Diego, US
Year:2002
Publisher:Qualcomm
Keywords
distributed speech recognition, robustness
Annotation
Distributed Voice Recognition System Utilizing Multistream Network Feature Processing
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Harinath Garudadri and Hynek He{\v{r}}mansk{\'{y}} and
	Nelson Morgan and Carmen Benitez and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Burget and Sachin Kajarekar and Franti{\v{s}}ek Gr{\'{e}}zl
	and Pratibha Jain and Petr Motl{\'{i}}{\v{c}}ek},
   title = {Distributed Voice Recognition System Utilizing Multistream
	Network Feature Processing},
   pages = {40},
   year = {2002},
   location = {San Diego, US},
   publisher = {Qualcomm},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php?id=7062}
}

Your IPv4 address: 54.156.39.245
Switch to IPv6 connection

DNSSEC [dnssec]