Ing. Ivana Burgetová, Ph.D.

CHMELAŘ Petr a RUDOLFOVÁ Ivana. Shlukování založené na Voronoiově dláždění pro klasifikaci a vyhledávání ve videu. In: ZNALOSTI 2008, Proceedings of the 8th annual conference. Brno: Vydavateľstvo STU, 2009, s. 71-82. ISBN 978-80-227-3015-0.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Shlukování založené na Voronoiově dláždění pro klasifikaci a vyhledávání ve videu
Název (en):Voronoi Tesselation Based Clustering for Video Classification and Retrieval
Strany:71-82
Sborník:ZNALOSTI 2008, Proceedings of the 8th annual conference
Konference:Znalosti 2008
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2009
ISBN:978-80-227-3015-0
Vydavatel:Vydavateľstvo STU
Klíčová slova
Shlukování, klasifikace, vyhledávání, video, lokální rysy
Anotace
Přestože existuje mnoho shlukovacích algoritmů, obecně není možné je použít pro všechny typy úloh. Iniciujícím problémem bylo vytvoření co možná nejvyššího počtu (tisíce) tříd pro klasifikaci popisu lokálních obrazových rysů ve velkém množství videa pro evaluaci TRECvid 2008. Tyto mnohorozměrné vektory pokrývají prostor téměř spojitě a běžně používané shlukovací metody nejsou schopny vytvořit potřebný počet tříd nebo skončit v "rozumném" čase.

Proto jsme vyvinuli metodu založenou na Voronoiově dělení prostoru, která vyžaduje maximálně 2 průchody daty. Je založena na náhodném nalezení shluků v místech s (teoreticky) nejvyšší hustotou. Vzhledem k velkému množství dat, je možné vytvořit dostatečně vyšší množství kandidátních shluků, z nich vybrat požadovaný počet tříd (nižší, ale stále velký), a zbytek dat přiřadit do těchto tříd. Provedené experimenty prokázaly, že navržená metoda implementovaná jako sada SQL funkcí a dotazů, otestovaná na rozsáhlém problému a velkém množství výsledných shluků, je řádově rychlejší, než běžně používané přístupy.

BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Petr Chmela{\v{r}} and Ivana Rudolfov{\'{a}}},
   title = {Shlukov{\'{a}}n{\'{i}} zalo{\v{z}}en{\'{e}} na
	Voronoiov{\v{e}} dl{\'{a}}{\v{z}}d{\v{e}}n{\'{i}} 
	pro klasifikaci a vyhled{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}} ve
	videu},
   pages = {71--82},
   booktitle = {ZNALOSTI 2008, Proceedings of the 8th annual conference},
   year = 2009,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Vydavate{\'{l}}stvo STU},
   ISBN = {978-80-227-3015-0},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=8829}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231
Přepnout na https