Ing. Radek Burget, Ph.D.

Publikace

2018PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, KRČMA Martin, BURGET Radek, HRUŠKA Tomáš a KOTÁSEK Zdeněk. A Processor Optimization Framework for a Selected Application. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Kazan: IEEE Computer Society, 2018, s. 564-574. ISBN 978-1-5386-5709-6.
2017BURGET Radek. Sociální sítě: Sběr a analýza dat v souvislosti s bezpečnostními incidenty. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017.
 BURGET Radek. Information Extraction from the Web by Matching Visual Presentation Patterns. In: Knowledge Graphs and Language Technology: ISWC 2016 International Workshops: KEKI and NLP&DBpedia. Kobe: Springer International Publishing, 2017, s. 10-26. ISBN 978-3-319-68722-3.
 ZELENÝ Jan, BURGET Radek a ZENDULKA Jaroslav. Box Clustering Segmentation: A New Method for Vision-based Page Preprocessing. Information Processing and Management. 2017, roč. 53, č. 3, s. 735-750. ISSN 0306-4573.
2016ZELENÝ Jan a BURGET Radek. Accelerating the process of web page segmentation via template clustering. International Journal of Intelligent Information and Database System. Geneva: Inderscience Publishers, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 134-153. ISSN 1751-5858.
2015MILIČKA Martin a BURGET Radek. Information Extraction from Web Sources based on Multi-aspect Content Analysis. In: Semantic Web Evaluation Challenges, SemWebEval 2015 at ESWC 2015. Portorož: Springer International Publishing, 2015, s. 81-92. ISBN 978-3-319-25517-0. ISSN 1865-0929.
2014MILIČKA Martin a BURGET Radek. Multi-aspect Document Content Analysis using Ontological Modelling. In: Proceedings of 9th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies (WIKT 2014). Smolenice: Vydavateľstvo STU, 2014, s. 9-12. ISBN 978-80-227-4267-2.
2013BURGET Radek a SMRŽ Pavel. Extracting Visually Presented Element Relationships from Web Documents. International Journal of Cognitive Informatics and Natural Intelligence. Hershey: IGI Global, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 13-29. ISSN 1557-3958.
 MILIČKA Martin a BURGET Radek. RDF-based Modelling of Web Documents on Different Levels of Abstraction. In: Proceedings of the 12th annual conference Znalosti 2013. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2013, s. 127-132. ISBN 978-80-248-3189-3.
 MILIČKA Martin a BURGET Radek. Web Document Description Based on Ontologies. In: Proceedings of the 2th annual conference ICIA 2013. Łódź: The Society of Digital Information and Wireless Communications, 2013, s. 288-293. ISBN 978-1-4673-5255-0.
 ZELENÝ Jan a BURGET Radek. Cluster-based Page Segmentation - a fast and precise method for web page pre-processing. In: The Third International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics. Madrid: Association for Computing Machinery, 2013, s. 1-12. ISBN 978-1-4503-1850-1.
 ZELENÝ Jan a BURGET Radek. Isomorphic mapping of DOM trees for Cluster-Based Page Segmentation. In: Proceedings of the Twelfth International Conference on Informatics INFORMATICS'2013. Spišská Nová Ves: Technická univerzita v Košiciach, 2013, s. 256-261. ISBN 978-80-8143-127-2.
2012MILIČKA Martin a BURGET Radek. Využití ontologií k popisu vizuálních rysů dokumentu. In: Proceedings of 7th Workshop on Intelligent and Knowledge Oriented Technologies (WIKT 2012). Smolenice: Vydavateľstvo STU, 2012, s. 85-88. ISBN 978-80-227-3812-5.
2011BURGET Radek a BURGETOVÁ Ivana. Automatic annotation of online articles based on visual feature classification. International Journal of Intelligent Information and Database System. Geneva: Inderscience Publishers, 2011, roč. 5, č. 4, s. 338-360. ISSN 1751-5858.
2010BARTÍK Vladimír a BURGET Radek. Two-Phase Categorization of Web Documents. In: Proceedings of the International Conference on Knowledge Discovery and Information Retrieval. Valencia: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010, s. 458-462. ISBN 978-989-8425-28-7.
 BURGET Radek. Automatic Web Document Restructuring Based on Visual Information Analysis. In: Advances in Intelligent Web Mastering - 2, Proceedings of the 6th Atlantic Web Intelligence Conference - AWIC'2009. Prague: Springer Verlag, 2010, s. 61-70. ISBN 978-3-642-10686-6.
 BURGET Radek. Visual Area Classification for Article Identification in Web Documents. In: 21st International Workshop on Databases and Expert Systems Applications. Bilbao: IEEE Computer Society, 2010, s. 171-175. ISBN 978-0-7695-4174-7.
2009BURGET Radek a RUDOLFOVÁ Ivana. Web Page Element Classification Based on Visual Features. In: 1st Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems ACIIDS 2009. Dong Hoi: IEEE Computer Society, 2009, s. 67-72. ISBN 978-0-7695-3580-7.
2008KUNC Michael a BURGET Radek. Klasifikace prvků dokumentu na základě vizuálních rysů. In: Znalosti 2008. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2008, s. 347-350. ISBN 978-80-227-2827-0.
2007BURGET Radek. Automatic Document Structure Detection for Data Integration. In: Business Information Systems. Poznan: Springer Verlag, 2007, s. 391-397. ISBN 978-3-540-72034-8.
 BURGET Radek. Layout Based Information Extraction from HTML Documents. In: 9th International Conference on Document Analysis and Recognition ICDAR 2007. Curitiba: IEEE Computer Society, 2007, s. 624-629. ISBN 0-7695-2822-8.
 BURGET Radek. Vizuální segmentace elektronických dokumentů. In: Znalosti 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007, s. 155-166. ISBN 978-80248-1279-3.
2006BURGET Radek. Vizuálně orientované modelování dokumentů na WWW. In: Datakon 2006. Brno: Masarykova universita, 2006, s. 159-168. ISBN 80-210-4102-1.
2005BURGET Radek. JDO - persistentní objekty a Java. Interval.cz - Webdesign a e-komerce denně. Brno: 2005, roč. 2005, č. 155, s. 1-25. ISSN 1212-8651.
 BURGET Radek. Visual HTML Document Modeling for Information Extraction. In: RAWS 2005. Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava, 2005, s. 17-24. ISBN 80-248-0864-1.
2004BURGET Radek. Hierarchies in HTML Documents: Linking Text to Concepts. In: 15th International Workshop on Database and Expert Systems Applications. Zaragoza: IEEE Computer Society, 2004, s. 186-190. ISBN 0-7695-2195-9.
2003BURGET Radek. Extrakce informace z WWW na základě znalosti struktury dat. In: Sborník příspěvků 2. ročníku konference Znalosti 2003. Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava, 2003, s. 271-280. ISBN 80-248-0229-5.
2002BURGET Radek. Analyzing Logical Structure of a Web Site. In: Proceedings of 5th International Conference ISM '02 - Information Systems Modelling. Ostrava: MARQ, 2002, s. 29-35. ISBN 80-85988-70-4.
 BURGET Radek. HTML Document Analysis for Information Extraction. In: Proceedings of 8th EEICT conference. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 426-430. ISBN 80-214-2116-9.
2001ANTOŠ Radomír, BURGET Radek a JELEN Petr. Matematická podpora výstupu dat. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 274-276. ISBN 80-214-1859-1.

Zobrazit všechny publikace

Vaše IPv4 adresa: 54.82.73.21
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]