Doc. Dr. Ing. Jan Černocký

Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií (UPGM)
Zařazení:Docent
Funkce:
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1284
Místnost:Kancelář L221.2
Adresa:UPGM FIT VUT
Božetěchova 2
612 66Brno
Profil:Jan Černocký je docent a vedoucí Ústavu počítačové grafiky a multimédií (ÚPGM) na Fakultě informačních technologií (FIT) VUT v Brně. Roku 1997 založil výzkumnou skupinu BUT Speech@FIT a je jejím výkonným ředitelem. Je absolventem VUT v Brně (Ing.) a Université Paris Sud ve Francii (Ph.D.) a pracoval na ESIEE Paříž a na OGI Portland, Oregon, USA. Jeho výzkumné zájmy zahrnují umělou inteligenci, zpracování signálů a dolování dat z mluvené řeči (rozpoznávání řeči, mluvčího a jazyka). Vedl či spoluvedl řadu projektů financovaných z České republiky, Evropské unie i amerických agentur DARPA a IARPA. Byl spoluorganizátorem konferencí IEEE ICASSP 2011 v Praze a IEEE ASRU 2013 v Olomouci a organizuje Interspeech 2021 v Brně. Na FITu je garantem kursů ISS a ZRE věnujících se zpracování signálů a řeči. Je Senior Member IEEE and člen International Speech Communication Association (ISCA). Je aktivním popularizátorem svéh oboru a vědy obecně v médiích. V roce 2006 spoluzakládal firmu Phonexia s.r.o., která je jedním z předních světových dodavatelů produkčních řečových technologií.

Vaše IPv4 adresa: 54.90.109.231
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]