Doc. Dr. Ing. Jan Černocký

Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií (UPGM)
Zařazení:Docent
Funkce:Vedoucí ústavu
Akademický senát FIT - člen
Knihovní rada FIT - člen
Oborová rada doktorského studia - člen
Rada bakalářského studijního programu Informační technologie FIT - člen
Vědecká rada FIT
Výzkumná skupina dolování dat z řeči BUT Speech@FIT - Hlavní výzkumník
E-Mail:
Telefon:+420 54114-1284
volání přes GSM O2 +420 72681-1284
volání přes GSM T-Mobile +420 60407-1284
Fax:+420 54114-1270
Místnost:Kancelář L221.2
Adresa:UPGM FIT VUT
Božetěchova 2
612 66 Brno

Vaše IPv4 adresa: 54.160.153.233
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]