Doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D. MBA

Odborná orientace:

  • Modelování a simulace dynamických systémů
  • Numerické simulace proudění
  • MKP
  • Počítačová grafika

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https