Doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D. MBA

Patenty

Systém automatického řízení letu pro lehké sportovní letouny

Autoři: Chudý Peter, Dittrich Petr, Rydlo Karol, Koloničný Alois
Typ: patent
Číslo: 306074
Majitel: Vysoké učení technické v Brně
Místo vydání: Praha
Datum registrace: 31.12.2013
Datum přijetí: 15.06.2016
Datum vypršení: -
Klíčová slova: autopilot, primární letový displej s dotykovým uživatelským rozhraním, multifunkční displej, navigace, řízení, mikrokontrolér, elektromechanický aktuátor, automatickému ovládání propulze, automatické ovládání vyvážení

Anotace:
Vynález se týká systému automatického řízení letu pro lehké sportovní letouny obsahující primární letový displej s dotykovým uživatelským rozhraním napojeným na řídicí systém letounu s manuálními a automatickými prostředky pro řízení letu a se sítí palubních snímačů systémových, letových a navigačních dat a dále obsahující multifunkční displej. Primární letový displej s dotykovým uživatelským rozhraním obsahuje první mikropočítač v podobě system on chip, který je napojen na zobrazovač s plošným dotykovým senzorem, který tvoří zobrazovací a ovládací plochu primárního letového displeje, přičemž system on chip je dále spojen s real-time mikrokontrolérem a primární letový displej je dále pomocí konektorů napojen na datovou síť letounu, ve které je zařazena soustava elektromechanických aktuátorů k automatickému ovládání řídicích ploch letadla, automatickému ovládání propulze v režimu automatického řízení letu a k automatickému ovládání vyvážení.

Příslušnost k projektům:

Zúčastněná pracoviště
  • Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně (UPGM)

Vaše IPv4 adresa: 34.236.38.146
Přepnout na https