Doc. Ing. Daniel Cvrček, Ph.D.

Spolupráce odborných vysokých škol v boji státu s počítačovou kriminalitou

Název v angličtině:Cooperation of Universities in Supporting the State Struggle with Computer Crime
Spoluřešitelé:Cvrček Daniel, Hanáček Petr, Hruška Tomáš
Agentura:Ministerstvo vnitra České republiky
Zahájení:2002-01-01
Ukončení:2003-12-31
Klíčová slova:počítačová kriminalita, počítačová bezpečnost, WWW, počítačové sítě, počítačové viry
Anotace:
V rámci projektu bude na řešitelských pracovištích posílena odborná a pedagogická orientace na problematiku související s počítačovou kriminalitou. Po dohodě se zadavatelem budou specifikována konkrétní témata (např. zjišťování bezpečnostních rizik operačních systémů nebo uživatelského software, monitorování WWW na výskyt materiálů nebo nabídku služeb, odporujících českým zákonům, šíření virů, atd.), která budou zadávána studentům formou semestrálních nebo diplomových projektů. Vyhodnocení výsledků těchto projektů bude mít charakter studentské soutěže dotované finančními cenami. Cílem je změnit dosud panující převážně tolerantní postoje odborné veřejnosti (především pak studentů oboru) k projevům počítačové kriminality a současně navázat odbornou spolupráci mezi řešiteli a příslušnými složkami MV ČR, což se příznivě projeví na kvalitě práce těchto složek.

Publikace

2002HANÁČEK Petr. Bezpečnost mobilních zařízení ve světle nových aplikací. In: Sborník konference Security 2002. Praha, 2002, s. 39-46.
 HANÁČEK Petr. Zabezpečení elektronických transakcí v prostředí internetu. In: Sborník konference Trendy IT Security. Praha, 2002, s. 20.

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https