Doc. Ing. Daniel Cvrček, Ph.D.

Bezpečnost informačních systémů založená na reputaci

Název v angličtině:Reputation-based Security in Information Systems
Hlavní řešitel:Hanáček Petr
Spoluřešitelé:Cvrček Daniel
Agentura:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Kód:1K04106
Zahájení:2004-06-22
Ukončení:2007-06-30
Klíčová slova:důvěra, reputace, distribuovaný systém, anonymita, riziko, kontrola přístupu, soukromí, bezpečnostní mechanismus
Anotace:
Projekt se zabývá oblastí bezpečnosti v distribuovaných systémech. Jestliže vyžadujeme určitou míru anonymity uživatelů, musíme bezpečnostní mechanismy koncipovat na jiném zdroji dat. Důvěra, či reputace se stává klíčovou informací pro zajištění bezpečnosti IS. Tento přístup založený na zkušenosti ovšem implikuje řadu problémů, které jsou cílem projektu: možnost útoku za pomocí podvržených identit, efektivní reakce na útok, způsob vyměnování zkušeností v IS, vyhledávání důležitých vzorů v informacích o chování. Jmenované problémy josu podstatnými pro celou oblast výzkumu zabývající se decetralizovanými informačními systémy.
Realizační výstupy:
D1(30) CD-ROM obsahující přehledně dostupné zdroje pro účely dalšího výzkumu, D2-D4 dokument shrnující přehled literatury s existujícími přistupy a porovnání se stavem projektu, D5(11) TR s návrhem architektury bezpečnostních mechanismů, D6(19) průběžná zpráva s architekturou, D7(31) závěrečná zpráva s architekturou, D8-D10 (11,20,31) zprávy o implementaci a výsledcích testování.

Publikace

2007BLAHÁK Petr a CVRČEK Daniel. Alternativní zabezpečení WiFi sití. IT System. Brno: CCB spol. s r.o., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 1-6. ISSN 1212-4567.
2006BLAHÁK Petr a CVRČEK Daniel. Alternativní zabezpečení pro WiFi sítě. In: DATAKON 2006. Brno, 2006, s. 1-8.
 CVRČEK Daniel a PECHO Peter. Systém prihlasovania čipovými kartami v OS Linux. In: DATAKON 2006. Brno, 2006, s. 1-8.
 CVRČEK Daniel a SEDLÁK Michal. Zabezpečení systémů VoIP. In: DATAKON 2006. Brno, 2006, s. 1-8.
 CVRČEK Daniel, DANEZIS George, KUMPOŠT Marek a MATYÁŠ Václav. A Study on The Value of Location Privacy. In: Workshop on Privacy in Electronic Society 2006. Washington, 2006, s. 10.
 CVRČEK Daniel, DANEZIS George, KUMPOŠT Marek a MATYÁŠ Václav. The Value of Location Information. In: not yet known. Berlin, 2006, s. 1-4.
 CVRČEK Daniel, KUMPOŠT Marek a MATYÁŠ Václav. A Privacy Classification Model Based on Linkability Valuation. In: Security and Embedded Systems. NL: Kluwer Academic Publishers, 2006, s. 91-98. ISBN 978-1-58603-580-8.
2005CVRČEK Daniel a LATISLAV Richard. TCP - resetovací útok. In: DATAKON 2005, Proceedings of the Annual Database Conference. Brno: Masarykova universita, 2005, s. 301-310. ISBN 8021038136.
 CVRČEK Daniel a MOODY Ken. Combining Trust and Risk to Reduce the Cost of Attacks. In: iTrust 2005. Berlin: Springer Verlag, 2005, s. 372-383. ISSN 0302-9743.
 CVRČEK Daniel, MATYÁŠ Václav a PATEL Ahmed. Evidence processing and privacy issues in evidence-based reputation systems. Computer Standards & Interfaces. 2005, roč. 27, č. 5, s. 533-545. ISSN 0920-5489.
2004CVRČEK Daniel a MATYÁŠ Václav. Informační soukromí a jeho měřitelnost. DSM Data Security Management. 2004, roč. 2004, č. 6, s. 10-14. ISSN 1211-8737.
 CVRČEK Daniel a MATYÁŠ Václav. On the role of contectual information for privacy attacks and classification. In: Workshop on Privacy and Security Aspects of Data Mining. Brighton, 2004, s. 31-39.
 CVRČEK Daniel a MATYÁŠ Václav. Privacy - what do you mean?. In: UBICOMP Privacy Workshop. Nottingham, 2004, s. 12-18.
 CVRČEK Daniel a MATYÁŠ Václav. Pseudonymity in the light of evidence-based trust. Lecture Notes in Computer Science. 2004, roč. 2006, č. 3957, s. 267-274. ISSN 0302-9743.
 CVRČEK Daniel. Dynamics of Reputation. In: NordSec'04. Helsinki: Helsinki University of Technology, 2004, s. 1-7. ISSN 1455-9749.
 CVRČEK Daniel. Projekt SECURE. DSM Data Security Management. 2004, roč. 2004, č. 4, s. 1-10. ISSN 1211-8737.

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94
Přepnout na https