Doc. Ing. Daniel Cvrček, Ph.D.

Výzkum, vývoj a nasazení bezpečné klientské autorizace elektronických transakcí

Hlavní řešitel:Hanáček Petr
Spoluřešitelé:Cvrček Daniel, Kaluža Vlastimil, Malinka Kamil, Pecho Peter, Tomec Martin (FIT VUT)
Agentura:Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Kód:FI-IM3/223
Zahájení:2006-07-24
Ukončení:2008-12-31

Publikace

2007HANÁČEK Petr a PECHO Peter a kol. Interní dokumentace k firmware aplikace SuperTokenu. Brno: MONET+, a.s., 2007.

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https