Doc. Ing. Daniel Cvrček, Ph.D.

Výzkum informačních a řídicích systémů

Název v angličtině:Research in information and control systems
Hlavní řešitel:Honzík Jan M.
Spoluřešitelé:Češka Milan, Zendulka Jaroslav, Zezulka František (UAMT FEI VUT)
Další řešitelé:Bejček Ludvík (UAMT FEI VUT), Borecká Marcela (UJAZ FEI VUT), Bradáč Zdeněk (UAMT FEI VUT), Cvrček Daniel, Čejka Miloslav (UAMT FEI VUT), Čejka Rudolf, Drábek Vladimír, Dvořák Václav, Eysselt Miloš, Fědor Martin, Fučík Otto, Gaďorek Petr, Hanáček Petr, Hoder Karel (UAMT FEI VUT), Holek Radovan (UAMT FEI VUT), Honec Jozef (UAMT FEI VUT), Hruška Tomáš, Janoušek Vladimír, Jura Pavel, Kolář Dušan, Kotásek Zdeněk, Kovár Martin (UMAT FEI VUT), Kreslík František, Kreslíková Jitka, Kunovský Jiří, Lampa Petr, Linhart Miroslav, Macho Tomáš (UAMT FEI VUT), Malec Zdeněk (UAMT FEI VUT), Meduna Alexander, Michal Bohumil, Peringer Petr, Rábová Zdeňka, Richter Miroslav (UAMT FEI VUT), Serba Ivo, Schwarz Josef, Šolc František (UAMT FEI VUT), Švéda Miroslav, Vojnar Tomáš, Zbořil František V., Zemčík Pavel
Agentura:"Výzkumné záměry" MŠMT
Kód:MSM 262200012
Zahájení:1999-01-01
Ukončení:2004-12-31
Klíčová slova:informační systém-řídicí systém-modelování systémů-databázový systém-počítačová grafika-vestavěná aplikace-počítači podporované řízení-počítačová průmyslová síť-počítačové vidění-senzor-analýza signálu
Anotace:
Cílem je výzkum teoretických a aplikovaných metod návrhu, verifikace, implementace a hodnocení informačních a řídicích systémů a jejich složek, postihujících úroveň jak programových, tak i technických prostředků. Tento výzkum je směrován do následujících tří oblastí odpovídajících logickým úrovním architektur řídicích systémů a systémů podporujících rozhodování:
  • Informační systémy a podpora řízení manažérské úrovně,
  • Komunikace, řídicí algoritmy a systémy procesní a operační úrovně,
  • Sběr dat a jejich vyhodnocování.
Výsledky projektu:

Produkty

2004Automatické zpracování naskenovaných stran, zavedená výroba, 2004
Autoři: Kadlec Jaroslav
 Medicínský modelovací systém Transfer 3.0, software, 2004
Autoři: Kršek Přemysl
 Mobilní meeting room, prototyp, 2004
Autoři: Černocký Jan, Chalupníček Kamil, Kadlec Jaroslav, Potúček Igor, Sumec Stanislav, Zemčík Pavel
2003Česká řečová databáze projektu SpeeCon, zavedená výroba, 2003
Autoři: Černocký Jan, Pollák Petr, Schwarz Petr
 PNtalk systém (v. 96), vyvíjený produkt, 2003
Autoři: Janoušek Vladimír, Vojnar Tomáš

Publikace

2007RUTTKAY Ladislav. Informační systém školicího střediska. In: Proceedings of the 13th conference Student EEICT 2007. Brno, 2007, s. 213-215. ISBN 978-80-214-3408-0.
2006PEČIVA Jan. Active Transaction Approach for Collaborative Virtual Environments. In: ACM International Conference on Virtual Reality Continuum and its Applications (VRCIA). Chinese University of Hong Kong: Association for Computing Machinery, 2006, s. 171-178. ISBN 1-59593-324-7.
2005ARNOŠT Vladimír a ORSÁG Filip. Comparison of Spatial Audio Simulation Systems. In: Proceedings of 39th Spring International Conference MOSIS'05 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2005, s. 282-287. ISBN 80-86840-10-7.
 AZAROVA Irina, SINOPALNIKOVÁ Anna a SMRŽ Pavel. Presenting Collocations in RussNet. In: Proceedings of the International Conference on Computational Linguistics and Intellectual Technologies. Zvenigorodskij: Nauka, 2005, s. 5-12. ISBN 978-5-7281-1102-3.
 BEDNÁŘ David a KRESLÍKOVÁ Jitka. Metodika projektového řízení vývoje softwarových aplikací. Automa. 2005, roč. 2005, č. 7, s. 10-12. ISSN 1210-9592.
 BERAN Vítězslav a PEČIVA Jan. Rozšířené víceuživatelské prostředí pro spolupráci. In: Proceedings of the 11th conference STUDENT EEICT 2005. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 528-533. ISBN 80-214-2890-2.
 BIDLO Radek a BLATNÝ Petr. How to Generate Recursively Enumerable Languages Using Only Context-free Productions and Eight Nonterminals. In: Proceedings of 11th Conference and Competition Student EEICT 2005, Volume 3. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 536-541. ISBN 80-214-2890-2.
 BLATNÝ Petr a BIDLO Radek. The Parallel Generation of Recursively Enumerable Languages Using Only Context-free Productions and Six Nonterminals. In: Proceedings of 11th Conference and Competition Student EEICT 2005, Volume 3. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 541-546. ISBN 80-214-2890-2.
 CHALUPNÍČEK Kamil. Checks of Speech Annotation of AMI Meetings. In: Sborník prací konference a souteze Student EEICT 2005. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 612-616. ISBN 80-214-2890-2.
 CHMELAŘ Petr. Dolování asociačních pravidel z texturních databází. In: Proceedings of the 11th Conference STUDENT EEICT 2005. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 253-255. ISBN 80-214-2888-0.
 DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Může biometrie sloužit ke kryptografii?. Crypto-world. Praha: 2005, roč. 7, č. 11, s. 13-18. ISSN 1801-2140.
 DRAHANSKÝ Martin. Biometric Security Systems - Fingerprint Recognition Technology. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2005. ISBN 80-214-2969-0.
 DRAHANSKÝ Martin. Concept of Biometric Security System. In: Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 200-204. ISBN 80-214-2890-2.
 DRÁBEK Vladimír a KOTÁSEK Zdeněk. Handbook of Testing Electronic Systems. Handbook of Testing Electronic Systems. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, s. 235-243. ISBN 80-01-03318-X.
 GAJDA Zbyšek. Evoluční návrh obrazů s fraktály. In: Proceedings of 11th Conference and Competition Student EEICT 2005, Volume 1. Brno, 2005, s. 319-321. ISBN 80-214-2888-0.
 GRULICH Lukáš. Reinforcement learning System in Squeak Smalltalk. In: Proceedings of the 11th Conference Student EEICT 2005. Brno, 2005, s. 653-657. ISBN 80-214-2890-2.
 HONZÍK Jan M. a LAMPA Petr. Computer aided QA process of accreditation of study program "Information technology" at FIT BUT in the Czech Republic. In: Proceedings of New Horizons In Bussines and Industry. Corfu, Greece: Technological Educational Institute of Crete, Heracleion, Greece, 2005, s. 84-89. ISBN 960-85316-9-1.
 KAŠPÁREK Tomáš. Diagnostika jádra za běhu - trace toolkity. In: Sborník konference OpenWeekend 2005. Praha: Studentská Unie ČVUT, 2005, s. 15-20. ISBN 80-01-03349-X.
 KAŠPÁREK Tomáš. Modelování závislostí v OS pomocí grafů. In: Sborník příspevků ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, s. 83-88. ISBN 80-01-03298-1.
 KRŠEK Přemysl a KRUPA Petr. Problematika 3D modelování tkání z medicínských obrazových dat. Neurologie pro praxi. Olomouc: 2005, roč. 6, č. 3, s. 149-153. ISSN 1335-9592.
 KRŠEK Přemysl. Flow Reduction Marching Cubes Algorithm. In: Proceedings of ICCVG 2004. Warsaw: Springer Verlag, 2005, s. 100-106. ISBN 1-4020-4178-0.
 KUNOVSKÝ Jiří, TOMICA Petr a HOLUB Ondřej. Taylor Series And Stiff System Detection. In: Proceedings from the 4-th International conference Aplimat 2005. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2005, s. 75-80. ISBN 80-969264-2-X.
 KŘIVKA Zbyněk. String-partitioning Systems. In: Proceedings of 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005 Volume 3. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 556-560. ISBN 80-214-2890-2.
 LUKÁŠ Roman. Multigenerative Grammar Systems. In: Proceedings of the 11th Conference. Brno, 2005, s. 566-570. ISBN 80-214-2890-2.
 MARTINEK David a RÁBOVÁ Zdeňka. Grafický popis simulačních modelů. In: NETSS 2005 - 2nd International Winter Workshop - New Trends in System Simulation. Ostrava: MARQ, 2005, s. 63-66. ISBN 80-86840-07-7.
 MARTÍNEK Zdeněk. Fewer Faults Due to Requierments Engineering. In: Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005. Brno, 2005, s. 35-40. ISBN 80-214-2890-2.
 NIJHOLT Anton, ZWIERS Job a PEČIVA Jan. The Distributed Virtual Meeting Room Exercise. In: Proceedings ICMI 2005 Workshop on Multimodal multiparty meeting processing. Trento, 2005, s. 93-99.
 NOVÁČEK Vít a SMRŽ Pavel. BOLE - A New Bio-Ontology Learning Platform. In: Proceedings of the Workshop on Biomedical Ontologies and Text Processing, European Conference on Computational Biology. Madrid, 2005, s. 100-107.
 NOVÁČEK Vít a SMRŽ Pavel. OLE - A New Ontology Learning Platform. In: Proceedings of the International Workshop on Text Mining Research, Practice and Opportunities. Borovets: Incoma, 2005, s. 12-16. ISBN 954-91743-1-X.
 PEČIVA Jan. Omnipresent Collaborative Virtual Environments for Open Inventor Applications. In: INTETAIN 2005. Madonna di Campiglio: Springer Verlag, 2005, s. 272-276. ISBN 3-540-30509-2.
 RUDOLFOVÁ Ivana. The Algorithm for Reducing the Number of the Nonterminal Symbols in FEOL Systems. In: Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005, Volume 3. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 581-585. ISBN 80-214-2890-2.
 RÁBOVÁ Zdeňka. Modelling and Simulation Education and Research at Faculty of Information Technology (FIT), Brno University of Technology (BUT). Simulation Almanac 2005. Praha: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2005, s. 9-11.
 SCHÖNECKER Rudolf. Linear n-parallel automata. In: Proceedings of 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005 Volume 1. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 274-276. ISBN 80-214-2888-0.
 SMRŽ Pavel, PRÝMEK Miroslav, HORÁK Aleš a SINOPALNIKOVÁ Anna. Emergent Systems and Intelligent Agents for Simulation of Power Systems. In: Proceedings of Elnet 2004. Ostrava: VŠB Technická univerzita Ostrava, 2005, s. 101-104. ISBN 80-248-0738-6.
 SMRŽ Pavel. Parallel Metagrammar for Closely Related Languages - A Case Study of Czech and Russian. Research on Language & Computation. 2005, roč. 3, č. 2, s. 101-128. ISSN 1570-7075.
 STOKLAS Jiří, KRŠEK Přemysl, KRUPA Petr a CHAKER Anas. Rekonstrukce acetabula s využitím reálného modelu pánve. In: Novákovy traumatologické dny. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university, 2005, s. 2.
 STOKLAS Jiří, KRŠEK Přemysl, KRUPA Petr a JANEČEK Miloš. Využití reálného modelu pánve při implantaci TP kyčelního kloubu. In: XIII. Frejkovy dny. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university, 2005, s. 2. ISBN 80-210-3749-0.
 SUMEC Stanislav, POTÚČEK Igor a ZEMČÍK Pavel. AUTOMATIC MOBILE MEETING ROOM. In: Proceedings of 3IA'2005 International Conference in Computer Graphics and Artificial Intelligence. Limoges, 2005, s. 171-177. ISBN 2-914256-07-8.
 TECHET Jiří. Canonical Scattered Context Generators of Sentences with Their Parses. In: Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005 Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 280-282. ISBN 80-214-2888-0.
 VENERA Jiří. Doplnění 3D scény. In: Student EEICT 2005. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 3.
 VÍTEK Martin, ed. Proceedings of the 11th conference Student EEICT 2005. Brno, 2005. ISBN 80-214-2890-2.
 WEISS Petr. Relační databázový systém. In: Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005 Volume 1. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 286-288. ISBN 80-214-2890-2.
 ZEMAN David. Discovering New Techniques in Association Rule Mining. In: Proceedings of the 11th conference Student EEICT 2005. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2005, s. 591-595. ISBN 80-214-2890-2.
 ZEMČÍK Pavel a HRUŠKA Tomáš. Recorded lectures in higher education - technology and experience. In: Proceedings of New Horizons in Industry, Business, and Education. Heracleion, Crete: Technological Educational Institute of Crete, Heracleion, Greece, 2005, s. 222-227. ISBN 960-85316-9-1.
 ZENDULKA Jaroslav. API Standardization Efforts for Data Mining. Encyclopedia of Data Warehousing and Mining. Volume 1.. Hershey: Idea Group Publishing, 2005, s. 39-43. ISBN 1-59140-557-2.
 ZENDULKA Jaroslav. Object-Relational Modeling in the UML. Encyclopedia of Database Technologies and Applications. Hershey: Idea Group Publishing, 2005, s. 421-426. ISBN 1-59140-560-2.
 ZENDULKA Jaroslav. Using Standard APIs for Data Mining in Prediction. Encyclopedia of Data Warehousing and Mining. Volume 2.. Hershey: Idea Group Publishing, 2005, s. 1171-1174. ISBN 1-59140-557-2.
 ČERNOCHOVÁ Pavlína, KAŇOVSKÁ Karin, KRŠEK Přemysl a KRUPA Petr. Application of geometric biomodels for autotransplantation of impacted canines. In: World Journal of Orthodontics 2005. Paris, 2005, s. 1.
2004ARNOLD Michael, BUSCH Christoph, DRAHANSKÝ Martin, IHMOR Heinrich, REINEFELD Tom a ZWIESELE Alexander. BioFinger - Evaluierung biometrischer Systeme (Fingerabdrucktechnologien). Darmstadt: Fraunhofer Gesellschaft - Institut für Graphische Datenverarbeitung, 2004.
 BEDNÁŘ David a KRESLÍKOVÁ Jitka. Towards verification of processes in object-oriented model of project management. In: Proceedings of ASIS 2004. Ostrava: MARQ, 2004, s. 251-256. ISBN 80-86840-03-4.
 BEDNÁŘ David, KRESLÍKOVÁ Jitka a KUBÁT Lubomír. Metrics Models for Software Development. In: NETSS2004. Ostrava: MARQ, 2004, s. 97-102. ISBN 80-85988-92-5.
 BEDNÁŘ David. Metodika projektového řízení vývoje softwarových aplikací. In: PRONT 04. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2004, s. 6. ISBN 80-86596-54-0.
 BEDNÁŘ David. Metodologie pro řízení studentských softwarových projektů. In: EDU 2004 PM. Brno: Fakulta stavební VUT, 2004, s. 5-8. ISBN 80-214-2720-5.
 BEDNÁŘ David. Project management methodology of object-oriented software development. In: Proceedings of 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 238-242. ISBN 80-214-2635-7.
 BERAN Vítězslav a POTÚČEK Igor. REAL-TIME RECONSTRUCTION OF INCOMPLETE HUMAN MODEL USING COMPUTER VISION. In: Proceeding of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004, Volume 2. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 298-302. ISBN 80-214-2635-7.
 BERAN Vítězslav. Augmented Multi-User Communication System. In: Proceedings of the working conference on Advanced visual interfaces. Gallipoli: Association for Computing Machinery, 2004, s. 257-260. ISBN 1-58113-867-9.
 BIDLO Michal. Evolutionary Constructor Design for the Sorting Networks. In: Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT 2004, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 260-262. ISBN 80-214-2634-9.
 BIDLO Radek. Obecná syntaktická analýza pro modifikované E0L gramatiky. In: Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT 2004, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 188-190. ISBN 80-214-2634-9.
 BLATNÝ Petr. Syntaktická analýza založená na gramatikách s rozptýleným kontextem. In: Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT 2004, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 191-193. ISBN 80-214-2634-9.
 BONFIG Karl Walter a DRAHANSKÝ Martin. Biometrie. Kreuztal: b-Quadrat Verlag, 2004. ISBN 3-933609-02-X.
 BOUAJJANI Ahmed, HABERMEHL Peter a VOJNAR Tomáš. Abstract Regular Model Checking. Lecture Notes in Computer Science. 2004, roč. 2004, č. 3114, s. 372-386. ISSN 0302-9743.
 BRYAN Luděk, FUČÍK Otto a DRÁBEK Vladimír. Image filter implementation in FPGA used for the license plate. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS'04. Ostrava: MARQ, 2004, s. 169-174. ISBN 80-85988-98-4.
 BRYAN Luděk, MAREK Tomáš a NOVOTNÝ Martin. Design and Implementation of the Memory Scheduler for the FPGA - Based Router. In: Proc. of the Field Programmable Logic and Application 2004. Leuven: Springer Verlag, 2004, s. 1133-1139. ISBN 3-540-22989-2.
 BRYAN Luděk. System for the license plate detection and image compression using hardware. In: Proc. of the 7th IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2004, s. 274-276. ISBN 80-969117-9-1.
 BRYAN Luděk. Systém pro aplikačně specifickou kompresi obrazu. In: Zborník príspevkov Česko-slovenského seminára pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & Diagnostika (PAD). Bratislava: Slovenská akademie věd, 2004, s. 94-100. ISBN 80-969202-0-0.
 BUREŠ František a RYŠAVÝ Ondřej. A Graph Representation for Use Case Specifications. In: Proceedings of the WSEAS International Conferences. Salzburg: World Scientific and Engineering Academy, 2004, s. 5. ISBN 960-8052-95-5.
 BUREŠ František a ŠČUGLÍK František. Shared variables in CSP. In: Proceedings of the WSEAS International Conferences. Salzburg: World Scientific and Engineering Academy, 2004, s. 5. ISBN 960-8052-95-5.
 BURGET Radek. Hierarchies in HTML Documents: Linking Text to Concepts. In: 15th International Workshop on Database and Expert Systems Applications. Zaragoza: IEEE Computer Society, 2004, s. 186-190. ISBN 0-7695-2195-9.
 CHMELAŘ Petr. Texturní analýza užitím Gaborových filtrů. In: Proceedings of the 10th Conference STUDENT EEICT 2004. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 243-254. ISBN 80-214-2634-9.
 DOBŠÍK Martin a FRYDRYCH Michael. Biomechnically Based Muscle Model for Dynamic Computer Animation. In: International Conference on Computer Vision and Graphics 2004. Warsaw: Kluwer Verlag, 2004, s. 8. ISBN 1-4020-4178-0.
 DRAHANSKÝ Martin a NÖTZEL Ralf. Ein einfaches Verfahren zur Parameteridentifikation am Beispiel einer Freiformschmiedepresse. Sensoren, Signale, Systeme, Band 5. Kreuztal: b-Quadrat Verlag, 2004, s. 71-82. ISBN 3-933609-19-4.
 DRAHANSKÝ Martin a NÖTZEL Ralf. Sensoren zur Fingerabdruckerkennung. Sensoren, Signale, Systeme. Kreuztal: b-Quadrat Verlag, 2004, s. 49-60. ISBN 3-933609-19-4.
 DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Biometric Security Systems: Robustness of the Fingerprint and Speech Technologies. In: BT 2004 - International Workshop on Biometric Technologies. Calgary, 2004, s. 99-103.
 DRAHANSKÝ Martin a SMOLÍK Luděk. Biometrické certifikáty. DSM Data Security Management. 2004, roč. 8, č. 5, s. 20-22. ISSN 1211-8737.
 DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip a ZBOŘIL František V. Biometrics in Security Applications. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS '04. Ostrava: MARQ, 2004, s. 201-206. ISBN 80-85988-98-4.
 DRAHANSKÝ Martin. Multibiometric Systems. In: Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 1-5. ISBN 80-214-2635-7.
 DRAHANSKÝ Martin. Nutzung biometrischer Daten zur Gewinnung personenbezogener kryptographischer Schlüssel. In: BIOSIG 2004. Darmstadt: Fraunhofer Gesellschaft - Institut für Graphische Datenverarbeitung, 2004, s. 1-30. ISBN 3-88579-360-1.
 DVOŘÁK Václav a ŠVÉDA Miroslav, ed. Proceedings of the International IEEE Conference and Workshop ECBS'2004. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2004. ISBN 0-7695-2125-8.
 DVOŘÁK Václav, ŠVÉDA Miroslav, RATTRAY Charles a ROZENBLIT Jerzy. Formal Specifications of Computer-Based Systems - J.UCS Special Issue. Journal of Universal Computer Science. 2004, roč. 9, č. 11, s. 1258-1260. ISSN 0948-6968.
 DVOŘÁK Václav. Formal Specifications of an Extended Phase-Parallel Model of Stream Processing. In: Proc. of Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Stirling: University of Stirling, 2004, s. 37-44. ISBN 1-85769-1970.
 DVOŘÁK Václav. Optimizing Communication Architectures for Parallel Embedded Systems. Design of Embedded Control Systems. Berlin: Springer Verlag, 2004, s. 225-234. ISBN 0-387-23630-9.
 EISENHABER Frank, RÁB Jaroslav, SCHNEIDER Georg a WILDPANER Michael. ANNIE - Biological Discoveries With Large Scale Biomolecular Sequence Analysis. In: Sun HPCC 2004, CB-SIG. Heidelberg, 2004, s. 22.
 ELBL Stanislav a MEDUNA Alexander. Finite Index in Language Theory. In: Proceedings of 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 247-251. ISBN 80-214-2635-7.
 ELBL Stanislav a MEDUNA Alexander. Grammar Systems of Finite Index. In: Proceedings of 7th International Conference ISIM '04. Ostrava: MARQ, 2004, s. 141-146. ISBN 80-85988-99-2.
 FLORIÁN Vladimír a SLAVÍČEK Pavel. Roles of visualiazation tools in distributed simulations. In: Proceedings of the 10th conference STUDENT EEICT 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004, s. 339-343. ISBN 80-214-2635-7.
 FRIEDL Štěpán a SEKANINA Lukáš. The First Circuits Evolved in a Physical Virtual Reconfigurable Device. In: Proc. of the 7th IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2004, s. 35-42. ISBN 80-969117-9-1.
 FUČÍK Otto, ZEMČÍK Pavel, TUPEC Pavel, BRYAN Luděk a HEROUT Adam. The Networked Photo-Enforcement and Traffic Monitoring System. In: Proceedings of Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004, s. 423-428. ISBN 0-7695-2125-8.
 HABERMEHL Peter a VOJNAR Tomáš. Regular Model Checking Using Inference of Regular Languages. In: Proceedings of 6th International Workshop on Verification of Infinite-State Systems -- INFINITY 2004. London, 2004, s. 61-71.
 HANÁČEK Petr, PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Analýza simulačních dat získaných z kryptografického modulu. In: Proceedings of ASIS 2004. Ostrava: MARQ, 2004, s. 6. ISBN 80-86840-03.
 HANÁČEK Petr, PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Využití modelů při analýze bezpečnosti kryptografických modulů. In: NETSS2004. Ostrava: MARQ, 2004, s. 115-120. ISBN 80-85988-92-5.
 HECKEL Martin a ZENDULKA Jaroslav. Data Mining and Its Use in Texture Analysis. Fundamenta Informaticae. Amsterdam: IOS Press, 2004, roč. 2004, č. 60, s. 173-186. ISSN 0169-2968.
 HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Animated Particle Rendering in DSP and FPGA. In: SCCG 2004 Proceedings. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2004, s. 237-242. ISBN 80-223-1918-X.
 HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Hardware Implementation of EWA. In: Computer Vision and Graphics. Warsaw: Springer Verlag, 2004, s. 593-598. ISBN 978-1402041785.
 HEROUT Adam, ZEMČÍK Pavel, BERAN Vítězslav a KADLEC Jaroslav. Image and Video Processing Software Framework for Fast Application Development. In: Joint AMI/PASCAL/IM2/M4 workshop. Martigny: Insititut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive, 2004, s. 1.
 HERRMAN Tomáš. Využití optimalizačních technik pro výběr registrů do řetězce SCAN. In: Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT 2004, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 263-265. ISBN 80-214-2634-9.
 HONZÍK Jan M. The Survey of Some Aspects of European Higher Education a the Beginning of the Third Millenium. In: Proceedings ECBS 2004. Los Alaitos, CA, US.: IEEE Computer Society, 2004, s. 161-167. ISBN 0-7695-2125-8.
 JENDERKA Petr, POTÚČEK Igor a SUMEC Stanislav. Meeting recordings at Brno University of Technology. In: AMI/PASCAL/IM2/M4 workshop. Martigny, 2004, s. 3.
 KADLEC Jaroslav a CHUDÝ Robert. Spatial Interface Design. ElectronicsLetters.com. Brno: 2004, roč. 2004, č. 1, s. 1-13. ISSN 1213-161X.
 KADLEC Jaroslav. Lip detection in low resolution images. In: Proceeding of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004, Volume 2. Brno, 2004, s. 303-306. ISBN 80-214-2635-7.
 KAŠPÁREK Tomáš. New Model for OS Kernel Design. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS'04. Ostrava: MARQ, 2004, s. 147-153. ISBN 80-85988-98.
 KAŠPÁREK Tomáš. Plně modulární architektura pro jádro OS. In: Zborník príspevkov Česko-slovenského seminára pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & Diagnostika (PAD). Bratislava: Slovenská akademie věd, 2004, s. 88-93. ISBN 80-969202-0-0.
 KAŠPÁREK Tomáš. Sun Grid Engine - když se počítá hodně a dlouho. In: Sborník konference OpenWeekend 2004. Praha: Studentská Unie ČVUT, 2004, s. 71-76. ISBN 80-01-03085.
 KOPEČEK Tomáš. On Vertical Restrictions of Grammatical Derivations. In: Proceedings of 10th edition Student EEICT 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004, s. 257-261. ISBN 80-214-2635-7.
 KOTÁSEK Zdeněk a TUPEC Pavel. New approach to the FPGA testing based on the Boundary Scan. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS'04. Ostrava: MARQ, 2004, s. 120-123. ISBN 80-85988-98-4.
 KOČÍ Radek. Open Implementation of the Simulation Framework. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS'04. Ostrava: MARQ, 2004, s. 73-80. ISBN 80-85988-98-4.
 KRESLÍKOVÁ Jitka. Klasifikace diagramů UML a jejich užití v modelování systémů. In: Pedagogický software 2004. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2004, s. 11-14. ISBN 80-85645-49-1.
 KRESLÍKOVÁ Jitka. Výuka projektového řízení na FIT VUT v Brně. In: EDU 2004 PM. Brno: Fakulta stavební VUT, 2004, s. 65-69. ISBN 80-214-2720-5.
 KRŠEK Přemysl, MOLITOR Martin a KRUPA Petr. Aplikace 3D modelů lidských tkání v plastické chirurgii. In: Celostátní sjezd plastických chirurgů 2004. Hradec Králové: Lékařská fakulta UPAL, 2004, s. 39-39. ISBN 80-86225-45-3.
 KRŠEK Přemysl, ČERNOCHOVÁ Pavlína, KAŇOVSKÁ Karin a KRUPA Petr. Možnosti aplikace prostorových geometrických modelů lidských tkání v dentální chirurgii. In: VII Brněnské implantologické dny. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university, 2004, s. 12-12. ISBN 80-210-3334-7.
 KUBEK Ján. Nové textové algoritmy. In: Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 266-268. ISBN 80-214-2634-9.
 KUBÁT Lubomír. MEASUREMENT IN SOFTWARE DEVELOPMENT PROCESS. In: Proceedings of the 10th conference STUDENT EEICT 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004, s. 262-266. ISBN 80-214-2635-7.
 KŘIVKA Zbyněk. Dvoucestné k-lineární N-komponentní gramatické systémy. In: Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004 Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 203-205. ISBN 80-214-2634-9.
 LUKÁŠ Roman. Multigenerative Grammar Systems. In: Proceedings of the 10th Conference. Brno, 2004, s. 267-271. ISBN 80-214-2635-7.
 MARTINEK David. Nedělejte zbytečné chyby v jazyce C. Brno, 2004.
 MARTINEK David. Nedělejte zbytečné chyby!. Brno, 2004.
 MARTINEK David. General Hierarchical Network. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS '04 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2004, s. 81-86. ISBN 80-85988-98-4.
 MARTINEK David. Japetus - a Platform for Heterogeneous Modelling. In: Proceedings of XXVI International Autumn Colloquium ASIS 2004 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2004, s. 203-206. ISBN 80-86840-03-4.
 MARTÍNEK Zdeněk a KRESLÍKOVÁ Jitka. Metody pro projektové řízení v malých týmech. In: PRONT 04. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2004, s. 52-58. ISBN 80-86596-54-0.
 MARTÍNEK Zdeněk a KRESLÍKOVÁ Jitka. Vyhodnocování procesů v malých organizacích. In: GEMAN. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2004, s. 35-41. ISBN 80-86596-51-6.
 MARTÍNEK Zdeněk. Nástroje pro procesní řízení v malých organizacích. In: PRONT 04. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2004, s. 42-48. ISBN 80-86596-54-0.
 MATOUŠEK Petr. A New Data Structure Based on Intervals. In: Proceedings of MOVEP'04. Bruxelles, 2004, s. 16-21.
 MATOUŠEK Petr. Tools for Parametric Verification. A Comparison on A Case Study (extended abstract). In: Proceedings of the 5th Joint Workshop on FSCBS. Stirling: University of Stirling, 2004, s. 45-55. ISBN 1-85769-197-0.
 MATOUŠEK Petr. Tools for Parametric Verification. A Comparison on a Case Study. Journal of Universal Computer Science. 2004, roč. 10, č. 10, s. 1469-1495. ISSN 0948-6968.
 MATĚJKA Pavel, SZŐKE Igor, SCHWARZ Petr a ČERNOCKÝ Jan. Automatic Language Identification using Phoneme and Automatically Derived Unit Strings. Lecture Notes in Computer Science. 2004, roč. 2004, č. 3206, s. 8. ISSN 0302-9743.
 MATĚJKA Pavel, SZŐKE Igor, SCHWARZ Petr a ČERNOCKÝ Jan. Automatic Language Identification using Phoneme and Automatically Derived Unit Strings. In: Proceedings of 7th International Conference Text,Speech and Dialoque 2004. Brno: Springer Verlag, 2004, s. 8. ISBN 3-540-23049-1.
 MEDUNA Alexander. Two-Way Metalinear PC Grammar Systems and Their Descriptional Complexity. Acta Cybernetica. 2004, roč. 2004, č. 16, s. 385-397. ISSN 0324-721X.
 MIKA Daniel. Graphic Tool for Parallel I-path Analysis. In: Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2004, s. 3. ISBN 80-969117-9-1.
 MOTLÍČEK Petr a ČERNOCKÝ Jan. Multimodal Phoneme Recognition of Meeting Data. In: 7th International Conference, TSD 2004 Brno, Czech Republic, September 2004 Proceedings. Brno: Springer Verlag, 2004, s. 379-384. ISBN 3-540-23049-1. ISSN 0302-9743.
 MOTLÍČEK Petr a ČERNOCKÝ Jan. Multimodal Phoneme Recognition of Meeting Data. Lecture Notes in Computer Science. 2004, roč. 2004, č. 3206, s. 6. ISSN 0302-9743.
 MOTLÍČEK Petr. Segmentace nahrávek živých jednání podle mluvčího. In: Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, 2004, s. 28.
 ORSÁG Filip. Biometric Security Systems: Speaker Recognition Technology. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2004. ISBN 80-214-2771-X.
 ORSÁG Filip. Vision für die Zukunft. Biometrie. Kreutztal: b-Quadrat Verlag, 2004, s. 131-145. ISBN 3-933609-02-X.
 OČENÁŠEK Pavel. On Inductive Approach in Security Protocol Verification. In: Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 272-276. ISBN 80-214-2635-7.
 PETRUCHA Roman. The Semantic Web. In: Proceedings of the 10th Conference STUDENT EEICT 2004. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 277-281. ISBN 80-214-2635-7.
 PEČIVA Jan. Collaborative Virtual Environments. In: Poster at MLMI'04 workshop. Martigny: Insititut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive, 2004, s. 1-1.
 PEČIVA Jan. Open Inventor Tutoriál. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2004, roč. 2004, č. 2210, s. 1-100. ISSN 1212-8309.
 POSPÍŠIL Dominik a ZBOŘIL František V. Building Triangle Strips Using Hopfield Neural Network. In: Proceedings of the Sixth International Scientific Conference ECI 2004. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2004, s. 394-398. ISBN 80-8073-150-0.
 POTÚČEK Igor a ŠPANĚL Michal. Face Detection in Meeting Room Using Omni-directional View. In: AMI/PASCAL/IM2/M4 workshop. Martigny: Insititut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive, 2004, s. 1-1.
 POTÚČEK Igor, RIGOLL Gerhard, WALLHOFF Frank a ZOBL Martin. Dynamic Tracking in Meeting Room Scenarios Using Omnidirectional View. In: 17th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2004). Cambridge: IEEE Computer Society, 2004, s. 933-936. ISBN 0-7695-2128-2.
 POTÚČEK Igor, SUMEC Stanislav a ŠPANĚL Michal. Participant activity detection by hands and face movement tracking in the meeting room. In: 2004 Computer Graphics International (CGI 2004). Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004, s. 632-635. ISBN 0-7695-2717-1.
 ROGALEWICZ Adam a VOJNAR Tomáš. Tree Automata In Modelling And Verification Of Concurrent Programs. In: Proceedings of ASIS 2004. Ostrava: MARQ, 2004, s. 197-202. ISBN 80-86840-03-4.
 RUDOLFOVÁ Ivana. Algoritmus pro redukci počtu nonterminálních symbolů ve FEOL systémech. In: Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT 2004, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 221-223. ISBN 80-214-2634-9.
 RYŠAVÝ Ondřej a BUREŠ František. A Graph Representation for Use Case Specifications. WSEAS Transactions on Computers. Athens: World Scientific and Engineering Academy, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 686-690. ISSN 1109-2750.
 RYŠAVÝ Ondřej a BUREŠ František. Formal Abstract Architecture for Use Case Specifications. In: Proceedings of the 11th IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2004, s. 203-211. ISBN 0-7695-21258.
 RYŠAVÝ Ondřej, BUREŠ František, ŠČUGLÍK František a ŠVÉDA Miroslav. Integration of Formal Methods in a Specification Framework for Embedded Systems. In: Proceedings of the IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Stirling: IEEE Computer Society, 2004, s. 57-63. ISBN 1-85769-1970.
 RŮŽIČKA Richard a SEKANINA Lukáš. A Platform for Demonstration of Analogue and Digital Circuits Evolution. In: Proceedings of the Sixth Internation Scientific Conference Electronic Computers nad Informatics 2004. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2004, s. 158-163. ISBN 80-8073-150-0.
 RŮŽIČKA Richard a TUPEC Pavel. Formal Approach to Synthesis of a Test Controller. In: Proceedings of Eleventh International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, 2004, s. 348-355. ISBN 0-7695-2125-8.
 RŮŽIČKA Richard a ŠKARVADA Jaroslav. RTL Testability Verification System. In: Proceedings of the Work In Progress Session of 30th Euromicro Conference. Linz: Johannes Kepler University Linz, 2004, s. 101-102. ISBN 3-902457-05-8.
 SCHWARZ Petr, MATĚJKA Pavel a ČERNOCKÝ Jan. Phoneme Recognition from a Long Temporal Context. In: poster at JOINT AMI/PASCAL/IM2/M4 Workshop on Multimodal Interaction and Related Machine Learning Algorithms. Martigny: Insititut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive, 2004, s. 1-1.
 SCHWARZ Petr, MATĚJKA Pavel a ČERNOCKÝ Jan. Towards Lower Error Rates in Phoneme Recognition. Lecture Notes in Computer Science. 2004, roč. 2004, č. 3206, s. 8. ISSN 0302-9743.
 SCHWARZ Petr, MATĚJKA Pavel a ČERNOCKÝ Jan. Towards Lower Error Rates in Phoneme Recognition. In: Proceedings of 7th International Conference Text,Speech and Dialoque 2004. Brno: Springer Verlag, 2004, s. 8. ISBN 3-540-23049-1.
 SEKANINA Lukáš a DRÁBEK Vladimír. Theory and Applications of Evolvable Embedded Systems. In: Proc. of the 11th IEEE Int. Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press, 2004, s. 186-193. ISBN 0-7695-2125-8.
 SEKANINA Lukáš a FRIEDL Štěpán. On Routine Implementation of Virtual Evolvable Devices Using COMBO6. In: Proc. of the 2004 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2004, s. 63-70. ISBN 0-7695-2145-2.
 SEKANINA Lukáš. Evolutionary Design Space Exploration for Median Circuits. Lecture Notes in Computer Science. 2004, roč. 2004, č. 3005, s. 240-249. ISSN 0302-9743.
 SEKANINA Lukáš. Evolvable computing by means of evolvable components. Natural Computing. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004, roč. 3, č. 3, s. 323-355. ISSN 15677818.
 SEKANINA Lukáš. Evolving Constructors for Infinitely Growing Sorting Networks and Medians. Lecture Notes in Computer Science. 2004, roč. 2004, č. 2932, s. 314-323. ISSN 0302-9743.
 STAROBA Jiří a DVOŘÁK Václav. Design of Low-Cost Communication Algorithms for Irregular Networks. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Networking ICN '04. Colmar: Université de Haute Alsace, 2004, s. 980-985. ISBN 0-86341-325-0.
 STRACH Michal. Internet security tests and statistics. ElectronicsLetters.com. Brno: 2004, roč. 2004, č. 1, s. 5. ISSN 1213-161X.
 STRNADEL Josef. Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicového obvodu na úrovni meziregistrových přenosů. In: Zborník príspevkov Česko-slovenského seminára pre študentov doktorandského štúdia Počítačové architektúry & Diagnostika (PAD). Bratislava: Slovenská akademie věd, 2004, s. 138-143. ISBN 80-969202-0-0.
 SUMEC Stanislav. Multi Camera Automatic Video Editing. In: Proceedings of ICCVG 2004. Warsaw: Kluwer Verlag, 2004, s. 935-945. ISBN 1-4020-1503-8.
 SUMEC Stanislav. Multi View Person Localization. In: Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004, s. 5. ISBN 80-214-2635-7.
 SUMEC Stanislav. Simulation of Parallel Ray Tracing. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS'04. Ostrava: MARQ, 2004, s. 6. ISBN 80-85988-98.
 SZŐKE Igor. Speech units automatically generated by ergodic hidden Markov model. In: Proceedings of 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 5.
 TECHET Jiří. Generation of Sentences with Their Parses by Scattered Context Grammars. In: Proceedings of the International Conference and Competition of Students' Scientific Works STUDENT EEICT 2004. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2004, s. 113-119. ISBN 80-227-2057-7.
 TECHET Jiří. Generation of Sentences with Their Parses by Scattered Context Grammars. In: Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004 Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 227-229. ISBN 80-214-2634-9.
 TORRESEN Jim, BAKKE Jorgen W. a SEKANINA Lukáš. Efficient Recognition of Speed Limit Signs. In: Proc. of the 7th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Los Alamos: IEEE Computer Society Press, 2004, s. 652-656. ISBN 0-7803-8501-2.
 VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Evoluční návrh kombinačních obvodů. Elektrorevue - www.elektrorevue.cz. Brno: 2004, roč. 2004, č. 43, s. 1-6. ISSN 1213-1539.
 VÍTEK Martin. Insertion and Deletion Operations. In: Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 292-296. ISBN 80-214-2635-7.
 ZBOŘIL František. Argumentation Base Selection. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS '04. Ostrava: MARQ, 2004, s. 207-212. ISBN 80-85988-98-4.
 ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam, BRYAN Luděk, TUPEC Pavel a FUČÍK Otto. Particle rendering pipeline in DSP and FPGA. In: Proceedings of Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004, s. 361-368. ISBN 0-7695-2125-8.
 ZEMČÍK Pavel, SUMEC Stanislav, POTÚČEK Igor, ŠPANĚL Michal, HEROUT Adam a PEČIVA Jan. Summary of Image/Video Processing for AMI Project in Brno. In: Poster at MLMI'04 workshop. Martigny: Insititut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive, 2004, s. 1-1.
 ŠKARVADA Jaroslav. Verifikace testovatelnosti návrhu číslicového obvodu. In: Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT 2004, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2004, s. 275-277. ISBN 80-214-2634-9.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. A Development Environment for Internet-Based Applications of Smart Sensors. In: Proceedings of the 2004 ISA/IEEE Sensors for Industry Conference. New Orleans, LA: IEEE Computer Society, 2004, s. 170-176. ISBN 0-7803-8143-2.
 ŠVÉDA Miroslav, RATTRAY Charles a ROZENBLIT Jerzy. Formal Specifications of Computer-Based Systems - J.UCS Special Issue. Journal of Universal Computer Science. 2004, roč. 10, č. 10, s. 1354-1356. ISSN 0948-6968.
 ŠVÉDA Miroslav. IP Multicast with Publish/Subscribe for Sensors on Internet. In: 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004, s. 350-353. ISBN 80-214-2701-9.
 ŠČUGLÍK František a BUREŠ František. Shared variables in CSP. WSEAS Transactions on Computers. Athens: World Scientific and Engineering Academy, 2004, roč. 2004, č. 3, s. 690-695. ISSN 1109-2750.
 ŠČUGLÍK František. Formal Specification of Shared Variables Using CSP. In: Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2004, s. 211-216. ISBN 0-7695-2125-8.
 ČECH Vladimír. System for distant access to materials. In: Proceedings of 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004, Brno, CZ, FIT VUT, 2004, p. 238-242, ISBN 80-214-2635-7. Brno, 2004, s. 3. ISBN 80-214-26-35-7.
 ČEŠKA Milan a HAŠA Luděk. Improvements in Model Checking for Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of the ISAS CITSA 2004, Volume III, Communications, Information and Control Systems, Technologies and Applications. Orlando: The International Institute of Informatics and Systemics, 2004, s. 269-274. ISBN 980-6560-19-1.
2003ARNOLD Michael, BUSCH Christoph a DRAHANSKÝ Martin. Comparative Study on Fingerprint Recognition Systems - Project BioFinger. In: Proceedings BIOSIG 2003: Biometrics and Electronic Signatures. Darmstadt: Fraunhofer Gesellschaft - Institut für Graphische Datenverarbeitung, 2003, s. 33-38. ISBN 3-88579-360-1.
 BARTÍK Vladimír a ZENDULKA Jaroslav. Mining Association Rules from Relational Data - Average Distance Based Method. Lecture Notes in Computer Science. 2003, roč. 2003, č. 2888, s. 757-766. ISSN 0302-9743.
 BARTÍK Vladimír. Average Distance Based Method for Association Rules Discovery in Relational Databases. In: Proceedings of 6th International Conference ISIM'03 - Information Systems Implementation and Modelling. Ostrava: MARQ, 2003, s. 161-168. ISBN 80-85988-84-4.
 BEDNÁŘ David a KRESLÍKOVÁ Jitka. Object-oriented model of Processes in Project Management. In: ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 335-342. ISBN 80-85988-88-7.
 BEDNÁŘ David a KRESLÍKOVÁ Jitka. Object-oriented modelling and simulation of software development lifecycle. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 8. ISBN 80-85988-86-0.
 BEDNÁŘ David. Project Management in Development of Software Products with Object-Oriented Technology. In: Proceedings of the 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 5. ISBN 80-214-2379-X.
 BIDLO Michal. Zpracování obrazu s využitím celulárního automatu. In: Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 228-230. ISBN 80-214-2377-3.
 BIDLO Radek. Obecná syntaktická analýza založená na normálních formách gramatik. In: Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 164-166. ISBN 80-214-2377-3.
 BLANCHARD Yves, BRYAN Luděk, LIONTI Rosolino a VENARD Olivier. 2D Multicomponent Wavelet Transform. In: Preprints of IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems Conference. Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava, 2003, s. 384-390. ISBN 0-08-044130-0.
 BLANCHARD Yves, LIONTI Rosolino, VENARD Olivier a BRYAN Luděk. Single chip FPGA realization of a 2D multicomponent wavelet transform. In: Proceedings of the 3rd IEEE International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis. Rome: IEEE Signal Processing Society, 2003, s. 1-1. ISBN 953-184-062-8.
 BLATNÝ Petr. Syntaktická analýza založená na 2-limitových gramatikách s rozptýleným kontextem. In: Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003, Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 167-169. ISBN 80-214-2377-3.
 BUREŠ František a RYŠAVÝ Ondřej. Formal specification of IEEE1451.1 fragments. In: 11. International Conference on Software, Telecommunications & Computer Networks. Split: Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture , University of Split, 2003, s. 282-287. ISBN 953-6114-64-X.
 BURGET Radek. Extrakce informace z WWW na základě znalosti struktury dat. In: Sborník příspěvků 2. ročníku konference Znalosti 2003. Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava, 2003, s. 271-280. ISBN 80-248-0229-5.
 CVRČEK Daniel a MASAŘÍK Karel. Private Key Infrastructure. In: Proceedings of Security and Protection of Information 2003. Brno: Vojenská akademie Brno, 2003, s. 15-24. ISBN 80-85960-50-8.
 CVRČEK Daniel. Using Evidence for Trust Computation. In: Mikulášská kryptobesídka. Brno: ECOM-MONITOR, 2003, s. 12-20.
 DRAHANSKÝ Martin a ORSÁG Filip. Biometric Security Systems: Fingerprint and Speech Technology. In: Proceedings of the 1st Indian International Conference on Artificial Intelligence. Tallahassee: Indian International Conference of Artificial Intelligence, 2003, s. 703-711. ISBN 0-9727412-0-8.
 DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip a SMOLÍK Luděk. Entwurf eines biometrischen Sicherheitssystems. Bonn: Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, 2003.
 DRAHANSKÝ Martin, ORSÁG Filip a SMOLÍK Luděk. Biometric Security Systems. In: Sborník Mikulášské kryptobesídky 2003. Praha: ECOM-MONITOR, 2003, s. 1-10. ISBN 80-903083-3-3.
 DRÁBEK Vladimír, ed. Montgomery Multiplication in GF(p) and GF(2^n). Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. ISBN 80-214-2452-4.
 DVOŘÁK Václav a KUTÁLEK Vladimír. A Methodology for Designing Communication Architectures for Multiprocessor SoCs. In: Proceedings EUROMICRO Symposium on Digital System Design - Architectures, Methods and Tools DSD 2003. Belek: IEEE Computer Society, 2003, s. 455-458. ISBN 0-7695-2003-0.
 DVOŘÁK Václav a STAROBA Jiří. Genetic Search for the Shortest Group Communications on Irregular Topologies. In: Proceedings of XXVth International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 321-326. ISBN 80-85988-88-7.
 DVOŘÁK Václav. Communication Architectures for Application-Specific Multiprocessor Systems (on a Chip). In: Proc. of the 11th International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks SoftCOM 2003. Split: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 2003, s. 778-782. ISBN 953-6114-64-X.
 ELBL Stanislav. Parallel Translation Based On Grammar Systems. In: Proceedings Of 9th Conference And Competition Student EEICT Volume 3. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 551-555. ISBN 80-214-2379-X.
 ELBL Stanislav. Parallel Translation Based On Grammar Systems. In: Proceedings Of The International Conference And Competition Student EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 269-273. ISBN 80-214-2401-X.
 FLORIÁN Vladimír a PERINGER Petr. Systém pro 3D vizualizaci výsledků simulace. In: Proceedings of XXV-th International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 4. ISBN 80-85988-88-7.
 FRYDRYCH Michael, DOBŠÍK Martin, KÄTSYRI Jari a SAMS Mikko. Toolkit for Animation of Finnish Talking Head. In: ISCA Tutorial and Research Workshop on Audio Visual Speech Processing (AVSP'03). St Jorioz France: International Speech Communication Association, 2003, s. 199-204. ISSN 1680-8908.
 GRÉZL František a HEŘMANSKÝ Hynek. Local averaging and differentiating of spectral plane for TRAP-based ASR. In: Proc. EUROSPEECH 2003. Geneva: Insititut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle Perceptive, 2003, s. 4. ISSN 1018-4074.
 GÜTTNER Jakub a HRUŠKA Tomáš. Sémantický web jako flexibilní databáze. In: Datakon 2003 - Proceedings of the Annual Database Conference. Brno: Masarykova universita, 2003, s. 217-226. ISBN 80-210-3215-4.
 GÜTTNER Jakub. Objects in the Semantic Web. In: SoftCOM 2003 - International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks. Split: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, 2003, s. 19-23. ISBN 953-6114-64-X.
 HANÁČEK Petr a MATYÁŠ Václav. Čipové karty v informačních systémech. In: Sborník konference Datakon 2003. Brno: Masarykova universita, 2003, s. 15-22. ISBN 80-210-3215-4.
 HANÁČEK Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Systémy IDS a mobilní inteligentní agenti. In: Proceedings of ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 9-13. ISBN 80-85988-88-7.
 HANÁČEK Petr, RÁBOVÁ Zdeňka a ZBOŘIL František V. Model okolního prostředí mobilního robota. In: MOSMIC'2003. Žilina: Vydavatelství Žilinské univerzity, 2003, s. 25-30. ISBN 80-8070-139-3.
 HAŠA Luděk a ČEŠKA Milan. Allocational Temporal Logic in Model Checking for Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 177-182. ISBN 80-85988-86-0.
 HECKEL Martin a ZENDULKA Jaroslav. Data Mining and Its Use in Texture Analysis. In: Proceedings of the CS&P'2003 Workshop. Warsaw: Uniwersytet Warszawski, 2003, s. 225-234. ISBN 83-88374-71-0.
 HONZÍK Jan M., ed. Industry customised bachelor IT study programme in the Bologna style. Heraclion, 2003. ISBN 960-85316-7-5.
 HRUBÝ Martin a KOČÍ Radek. Modern Simulation Techniques and Tools. In: Proceedings of the International Workshop MOSMIC'2003. Žilina: Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej Univerzity v Žiline, 2003, s. 7-15. ISBN 80-8070-139-3.
 HRUBÝ Martin. A General Heterogeneous Simulation Kernel. In: Proceedings of the International Conference and Competition - Student EECIT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 353-357. ISBN 80-214-2401-X.
 JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. PNtalk: Concurrent Language with MOP. In: Proceedings of the CS&P'2003 Workshop. Warsawa: Uniwersytet Warszawski, 2003, s. 271-282. ISBN 83-88374-71-0.
 JENDERKA Petr. VUT Brno room for meeting recordings. In: 4th European Master School on Language and Speech, Barcelona, Spain 2003. Barcelona, 2003, s. 9.
 KALÁB Petr. Dual grammars. In: Proceedings of 6th International Conference ISIM'03 Information Systems Implementation and Modeling. Ostrava: MARQ, 2003, s. 201-208. ISBN 80-85988-84-4.
 KAŠPÁREK Tomáš. ALSA pro Compaq iPAQ. In: Sborník konference OpenWeekend 2003. Praha: Studentská Unie ČVUT, 2003, s. 59-65. ISBN 80-01-02723-6.
 KOLKA Milan. Multiturtle L-system Interpretation. In: Proceedings of 6th International Conference ISIM 03 Information System Implementation and Modeling. Ostrava: MARQ, 2003, s. 179-186. ISBN 80-85988-84-4.
 KOPEČEK Tomáš. Reduction of Simple-Semi-Conditional Grammars. In: Proceedings of 9th Conference nad Competition STUDENT EEICT 2003, Volume 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003, s. 3. ISBN 80-214-2377-3.
 KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. Data Cleaning Functionality in DMSL. In: Proceedings of 6th International Conference ISIM'03 Information Systems Implementation and Modelling. Ostrava: MARQ, 2003, s. 99-108. ISBN 80-85988-84-4.
 KOTÁSEK Zdeněk, MIKA Daniel a STRNADEL Josef. Test scheduling for embedded systems. In: Proceedings EUROMICRO Symposium on Digital System Design - Architectures, Methods and Tools DSD 2003. Belek: IEEE Computer Society Press, 2003, s. 463-467. ISBN 0-7695-2003-0.
 KOČÍ Radek a RÁBOVÁ Zdeňka. Purposes of the PNtalk System. In: Proceedings of International Conference MOSIS '03. Ostrava: MARQ, 2003, s. 149-156. ISBN 80-85988-86-0.
 KOČÍ Radek. The Open Architecture of the PNtalk System. In: Proceedings of the International Conference and Competition - Student EECIT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 358-362. ISBN 80-214-2401-X.
 KRESLÍKOVÁ Jitka a BEDNÁŘ David. Výuka projektového řízení podle znalostních oblastí. In: EDMAN 03. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2003, s. 8. ISBN 80-86596-25-7.
 KRESLÍKOVÁ Jitka a KUBÁT Lubomír. Jakost v managementu projektu a ISO 9001. In: PROMA 03. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2003, s. 11. ISBN 80-86596-28-1.
 KRŠEK Přemysl a KRUPA Petr. Human tissue geometrical modelling. In: Applied Simulation and Modeling. Calgary: The International Association of Science and Technology for Development, 2003, s. 357-362. ISBN 0-88986-384-9.
 KUNOVSKÝ Jiří a ZACIOS Dalibor. Dynamika simulace v reálném čase. In: Proceedings of XXVth Internation Autumn Colloquium ASIS2003 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 271-274. ISBN 80-85988-88-7.
 KUTÁLEK Vladimír a DVOŘÁK Václav. A Multi-protocol cache controller. In: IFAC Workshop on Programmable devices and systems - PDS 2003. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, s. 220-225. ISBN 0-08-044130-0.
 KUTÁLEK Vladimír a DVOŘÁK Václav. Tuning Parallel Performance of Global Image Processing Operators. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 57-64. ISBN 80-85988-86-0.
 KUTÁLEK Vladimír. Modelování a predikce výkonnosti aplikačně-specifických multiprocesorových systémů. In: Počítačové Architektury & Diagnostika Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Sborník příspěvků. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 67-72. ISBN 80-214-2471-0.
 KŘIVKA Zbyněk. A Reduction of LR Parsing Tables for Arithmetic Expressions. In: Proceedings of the International Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 326-330. ISBN 80-214-2401-X.
 KŘIVKA Zbyněk. Redukce LR tabulek pro aritmetické výrazy. In: Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003 Volume 1. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 179-181. ISBN 80-214-2377-3.
 LORENC Luboš. A New Method of Optimization in Parallel Compilers. In: Proceedings of 6th International Conference ISIM'03 Information Systems Implementation and Modelling. Ostrava: MARQ, 2003, s. 187-194. ISBN 80-85988-84-4.
 LUKÁŠ Roman. General Parsing: A New Approach. In: Proceedings of the International Conference and Competition. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 254-258. ISBN 80-214-2401-X.
 LUKÁŠ Roman. Nový přístup k obecné syntaktické analýze. In: Proceedings of 9th Conference and Competition. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 182-184. ISBN 80-214-2377-3.
 MARTINEK David a PERINGER Petr. Parallel modelling in FuzzySIMLIB/C++. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 157-164. ISBN 80-85988-86-0.
 MEDUNA Alexander a kol. A Simultaneous Reduction of Several Measures of Descriptional Complexity in Scattered Context Grammars. Information Processing Letters. Amsterdam: Elsevier Science, 2003, roč. 2003, č. 86, s. 235-240. ISSN 0020-0190.
 MEDUNA Alexander a kol. On the Degree of Scattered Context-Sensitivity. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2003, roč. 2003, č. 290, s. 2121-2124. ISSN 0304-3975.
 MEDUNA Alexander a ŠVEC Martin. Descriptional Complexity of Generalized Forbidding Grammars. International Journal of Computer Mathematics. 2003, roč. 2003, č. 80, s. 11-17. ISSN 0020-7160.
 MEDUNA Alexander a ŠVEC Martin. Forbidding ET0L Systems. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2003, roč. 2003, č. 306, s. 449-469. ISSN 0304-3975.
 MEDUNA Alexander. Coincidental Extention of Scattered Context Languages. Acta Informatica. 2003, roč. 2003, č. 39, s. 307-314. ISSN 0001-5903.
 MEDUNA Alexander. Simultaneously One-Turn Two-Pushdown Automata. International Journal of Computer Mathematics. 2003, roč. 2003, č. 80, s. 679-687. ISSN 0020-7160.
 MIKA Daniel a KOTÁSEK Zdeněk. Feedback loops detection for RT circuit test application purposes based on an algebraic method. In: Proc. of IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems Conference. Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava, 2003, s. 447-452. ISBN 0-08-044130-0.
 MIKA Daniel a KOTÁSEK Zdeněk. The Test Controller Model Based on The Timed Automaton. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 107-114. ISBN 80-85988-86-0.
 MIKA Daniel. The Test Controller Design Based on I-Path Concept. In: Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003 Volume 3. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 624-628. ISBN 80-214-2379-X.
 MIKA Daniel. Uplatnění formálních postupů při návrhu řadiče testu číslicového systému. In: Počítačové Architektury & Diagnostika Pracovní seminář pro studenty doktorského studia Sborník příspěvků. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 17-23. ISBN 80-214-2471-0.
 ORSÁG Filip a ZBOŘIL František V. Endpoint Detection in the Continuous Speech Using the Neural Networks. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS´03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 10-16. ISBN 80-85988-86-0.
 OČENÁŠEK Jiří, SCHWARZ Josef a PELIKÁN Martin. Design of Multithreaded Estimation of Distribution Algorithms. Genetic and Evolutionary Computation Conference GECCO-2003, Chicago, July 2003, accepted paper. In: Procceedings of GECCO 2003, USA. Chicago: Kluwer Verlag, 2003, s. 1247-1258. ISBN 3-540-40-603-4.
 OČENÁŠEK Pavel. Verifikace bezpečnostních protokolů. In: Proceedings of the 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 211-213. ISBN 80-214-2377-3.
 PETRUCHA Roman a ROTTER Lukáš. Electronic application form at BUT Brno. In: Proceedings of International Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003, s. 250-253. ISBN 80-214-2401-X.
 PEČIVA Jan. Open Inventor Tutoriál. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2003, roč. 2003, č. 1775, s. 100. ISSN 1212-8309.
 POTÚČEK Igor. Person Tracking Using Omnidirectional View. In: Proceedings of the 9th conference STUDENT EEICT 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003, s. 603-607. ISBN 80-214-2379. ISSN 0572-3043.
 POTÚČEK Igor. Sledování pohybu objektů v sekvenci snímků. In: Sborník Vysokého učení technického v Brně. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 412-415. ISSN 0542-7462.
 POTÚČEK Igor. Tracking movement objects in sequence pictures. ElectronicsLetters.com. Brno: 2003, roč. 2003, č. 2, s. 1-15. ISSN 1213-161X.
 RATTRAY Charles, ŠVÉDA Miroslav a ROZENBLIT Jerzy, ed. Proceedings IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Huntsville, AL: University of Stirling, 2003. ISBN 1-85769-189X.
 RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. A Minimal Formal Language for Object-Oriented Specifications. In: Proceedings of the IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems, 2003. Huntsville, AL: University of Stirling, 2003, s. 35-40. ISBN 1-85769-189X.
 RÁB Jaroslav. Design and Verification of Real-Time UML System Models. In: Programmable Devices and Systems 2003. Kidlington, Oxford: Elsevier Science, 2003, s. 311-314. ISBN 0-08-044130-0.
 SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. ACCELERATED BAYESIAN OPTIMIZATION ALGORITHMS FOR ADVANCED HYPERGRAPH PARTITIONING, accepted paper. In: Procceedings of MENDEL 2003. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2003, s. 133-141. ISBN 80-214-2411-7.
 SCHWARZ Josef. Bayesovské evoluční algoritmy s aplikacemi v úlohách dekompozice a alokace, habilitační práce. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2003.
 SEKANINA Lukáš a RŮŽIČKA Richard. Easily Testable Image Operators: The Class of Circuits Where Evolution Beats Engineers. In: The 2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2003, s. 135-144. ISBN 0-7695-1977-6.
 SEKANINA Lukáš a RŮŽIČKA Richard. On the Automatic Design of Testable Circuits. In: Proceedings of IEEE Workshop on Design nad Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Poznań: Publishing House of Poznan University of Technology, 2003, s. 299-300. ISBN 83-7143-557-6.
 SEKANINA Lukáš. Evolvable Components - From Theory to Hardware Implementations. Berlin: Springer Verlag, 2003. ISBN 3-540-40377-9.
 SEKANINA Lukáš. From Implementations to a General Concept of Evolvable Machines. Lecture Notes in Computer Science. 2003, roč. 2003, č. 2610, s. 424-433. ISSN 0302-9743.
 SEKANINA Lukáš. Towards Evolvable IP Cores for FPGAs. In: Proc. of The 2003 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2003, s. 145-154. ISBN 0-7695-1977-6.
 SLAVÍČEK Pavel. Discrete Event System Specification - DEVS. In: Proceedings of the 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003, s. 3. ISBN 80-214-2378-1.
 SMOLÍK Petr a HRUŠKA Tomáš. Application of an Object-Oriented Metasystem in University Information System Development. Annals of Cases on Information Technology. Hershey: Idea Group Publishing, 2003, s. 550-562. ISBN 1-59140-061-9.
 SMRČKA Aleš. Universal disassembler. In: Proceedings of the International Conference and Competition - Student EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 346-348. ISBN 80-214-2401-X.
 STAROBA Jiří a DVOŘÁK Václav. Genetic Algorithm Optimization of Group Communications. In: 9th International Conference on Soft Computing Mendel 2003. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2003, s. 47-52. ISBN 80-214-2411-7.
 STAROBA Jiří. Collective Communication Scheduling for Parallel Computers. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS'03 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 65-70. ISBN 80-85988-86-0.
 STRNADEL Josef. Scan Layout Encoding by Means of a Binary String. In: Proceedings of 37th International Conference on Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2003, s. 115-122. ISBN 80-85988-86-0.
 SZŐKE Igor. Prosodic Modification of Synthetic Speech. In: Proceedings of The International Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 349-352. ISBN 80-214-2401-X.
 SZŐKE Igor. Změny prozodie syntetické řeči. In: Proceedings of 9th Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 252-254. ISBN 80-214-2377-3.
 TIŠNOVSKÝ Pavel. Grafická knihovna OpenGL. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2003, roč. 2003, č. 1713, s. 100. ISSN 1212-8309.
 TIŠNOVSKÝ Pavel. Tvorba přenositelných grafických aplikací využívajících knihovnu GLUT. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2003, roč. 2003, č. 1612, s. 50. ISSN 1212-8309.
 URBÁŠEK Milan. Preserving Properties in System Redesign: Rule-Based Approach. Recent Trends in Algebraic Development Techniques. Berlin: Springer Verlag, 2003, s. 442-456. ISBN 3-540-20537-3.
 VÍTEK Martin. New operations in formal language theory and their use. In: Proceedings of the international conference and competition. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 259-263. ISBN 80-214-2401-X.
 VÍTEK Martin. Nové operace v teorii formálních jazyků a jejich užití. In: Proceedings of 9th conference and competition EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 191-193. ISBN 80-214-2377-3.
 ZACIOS Dalibor. Simulation System TKSL in a Database Environment. In: Proceedings of 37th International Conference MOSIS '03. Ostrava: MARQ, 2003, s. 137-142. ISBN 80-85988-86-0.
 ZBOŘIL František V. Asemblery. Brno, 2003.
 ZBOŘIL František V. Assembly Languages. Brno, 2003.
 ZBOŘIL František V. Strojově orientované jazyky. Brno, 2003.
 ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Plan Reconsideration in Hybrid Agent System. In: Proceedings of XXVth International Autumn Colloquium ASIS 2003. Ostrava: MARQ, 2003, s. 315-321. ISBN 80-85988-88-7.
 ZEMČÍK Pavel. Education and Industry - Czech experience. In: Proceedings of New Horizons in Industry and Education. Herakleion: Technological Educational Institute of Crete, Heracleion, Greece, 2003, s. 49-53. ISBN 960-85316-7-5.
 ŠKRKAL Oto. The Left-Most Derivation of Type Two in Matrix Grammars. In: Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 566-570. ISBN 80-214-2379-X.
 ŠKRKAL Oto. The Leftmost Derivation of Type Two in Matrix Grammars. In: Proceedings of 6th International Conference ISIM'03 Information System Implementation and Modeling. Ostrava: MARQ, 2003, s. 195-199. ISBN 80-85988-84-4.
 ŠMARDA Ivan. Využití svobodného software. In: Sborník a abstrakt XXI. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003, s. 1-7. ISBN 80-7231-105-0.
 ŠPANĚL Michal a ZEMČÍK Pavel. Face Representation and Tracking Using Gabor Wavelet Networks. In: Proceedings of the Central European Seminar on Computer Graphics. Budmerice, 2003, s. 163-169.
 ŠPANĚL Michal. Face Representation and Tracking Using Gabor Wavelet Networks. In: Proceedings of the International Conference and Competition STUDENT EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 303-305. ISBN 80-214-2401-X.
 ŠVEC Martin. Simple Semi-Conditional ET0L Grammars. In: Proceedings of the International Conference and Competition Student EEICT 2003. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2003, s. 283-287. ISBN 80-214-2401-X.
 ŠVÉDA Miroslav, RATTRAY Charles a ROZENBLIT Jerzy. Formal Specifications of Computer-Based Systems. In: Proceedings of the IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems 2003. Huntsville, AL: IEEE Computer Society, 2003, s. 169-172. ISBN 0-7695-1917-2.
 ŠVÉDA Miroslav. Engineering of Computer-Based Systems: Brno in 2004. In: Proceedings EDS'03. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003, s. 85-88. ISBN 80-214-2452-4.
 ŠVÉDA Miroslav. Executable Specifications with Rapid Prototyping for Embedded Distributed Systems. In: Programmable Devices and Systems 2003. Kidlington, Oxford: Elsevier Science, 2003, s. 49-54. ISBN 0-08-044130-0.
 ŠVÉDA Miroslav. Local Time for Formal Specification of Networked Embedded System. WSEAS Transactions on Computers. Athens: World Scientific and Engineering Academy, 2003, roč. 2, č. 1, s. 4-9. ISSN 1109-2750.
 ŠVÉDA Miroslav. Rapid Prototyping of Networked Embedded Systems. In: Proceedings of the IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems 2003. Huntsville, AL: IEEE Computer Society, 2003, s. 125-132. ISBN 0-7695-1917-2.
 ŠČUGLÍK František a ŠVÉDA Miroslav. Automatically Generated CSP Specifications. In: Proceedings of the IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems, 2003. Huntsville, AL: University of Stirling, 2003, s. 41-47. ISBN 1-85769-189X.
 ŠČUGLÍK František a ŠVÉDA Miroslav. Automatically Generated CSP Specifications. Journal of Universal Computer Science. 2003, roč. 9, č. 11, s. 1277-1295. ISSN 0948-6968.
 ŠČUGLÍK František. Visualizing formal specifications using diagrams. In: 11. International Conference on Software, Telecommunications & Computer Networks. Split: Faculty of Electrical Engineering, Mechanical Engineering and Naval Architecture , University of Split, 2003, s. 5. ISBN 953-6114-64-X.
 ČECH Vladimír a KRESLÍKOVÁ Jitka. Výuka řízení projektů na příkladech ve studentských projektech. In: EDMAN 03 Education for Management. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2003, s. 13. ISBN 80-86596-25-7.
 ČEŠKA Milan, HAŠA Luděk a VOJNAR Tomáš. Partial Order Reduction in Model Checking of Object-Oriented Petri Nets. In: Cast and Complexity in Biological, Physical and Engineering Systems, Extended Abstracts, Eurocast 2003. Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2003, s. 254-256. ISBN 84-688-0820-2.
 ČEŠKA Milan, HAŠA Luděk a VOJNAR Tomáš. Partial-Order Reduction in Model Checking of Object-Oriented Petri Nets. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2003. Berlin: Springer Verlag, 2003, s. 265-278. ISBN 3-540-20221-8.
2002BARTÍK Vladimír. Association Rule Discovery in Databases. In: Proceedings of 5th International Conference ISM '02 - Information Systems Modelling. Ostrava: MARQ, 2002, s. 21-27. ISBN 80-85988-70-4.
 BAUDOIN Genevieve, CAPMAN Francois, ČERNOCKÝ Jan, EL Chami Fadi, CHARBIT Maurice, CHOLLET Gerard a PETROVSKA-DELACRETAZ Dijana. Advances in very low bit-rate speech coding using recognition and synthesis techniques. Lecture Notes in Computer Science. 2002, roč. 2002, č. 2448, s. 269-276. ISBN 3-540-44129-8. ISSN 0302-9743.
 BEDNÁŘ David a KRESLÍKOVÁ Jitka. Objektově orientované projektové řízení. In: PROMA 2002. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2002, s. 17-28. ISBN 80-86596-13-3.
 BENJAMIN Braatz, HARTMUT Ehrig, HOFFMANN Kathrin, PADBERG Julia a URBÁŠEK Milan. Application of Graph Transformation Techniques to the Area of Petri Nets: An Overview. In: Applied Graph Transformation - AGT'02. Grenoble, 2002, s. 35-44.
 BREJCHA Milan a KRESLÍKOVÁ Jitka. Procesy v moderním managementu. In: MOMAN 02. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2002, s. 155-171. ISBN 80-86596-03-6.
 BREJCHA Milan a KRESLÍKOVÁ Jitka. Vztah procesů a projektů v moderním managementu. In: PRONT 2002. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2002, s. 11. ISBN 80-86596-05-2.
 BRÁZDIL Milan, DOBŠÍK Martin, PAŽOURKOVÁ Marta, KRUPA Petr a REKTOR Ivan. Význam funkční magnetické rezonance pro hodnocení kognitivních pochodů v lidském mozku. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2002, roč. 2002, č. 5, s. 20-30. ISSN 1210-7859.
 BUREŠ František. DocBook and Creation of Technical Documents. In: Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 421-425. ISBN 80-214-2116-9.
 BURGET Lukáš, DUPONT Stephane, GARUDADRI Harinath, GRÉZL František, HEŘMANSKÝ Hynek, JAIN Pratibha, KAJAREKAR Sachin a MORGAN Nelson. QUALCOMM-ICSI-OGI Features for ASR. In: Proc. 7th International Conference on Spoken Language Processing. Denver: International Speech Communication Association, 2002, s. 4. ISBN 1-876346-42-6.
 BURGET Lukáš, MOTLÍČEK Petr, GRÉZL František a JAIN Pratibha. Distributed speech recognition. Radioengineering. 2002, roč. 2002, č. 4, s. 12-16. ISSN 1210-2512.
 BURGET Radek. Analyzing Logical Structure of a Web Site. In: Proceedings of 5th International Conference ISM '02 - Information Systems Modelling. Ostrava: MARQ, 2002, s. 29-35. ISBN 80-85988-70-4.
 BURGET Radek. HTML Document Analysis for Information Extraction. In: Proceedings of 8th EEICT conference. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 426-430. ISBN 80-214-2116-9.
 CARUANA Etienne, ČEŠKA Milan a SKLENÁŘ Jaroslav. Petri Nets and their Use in Modelling of Manufacturing Systems. In: ASIS 2002 - Advanced Simulation of System. Ostrava: MARQ, 2002, s. 17-28. ISBN 80-85988-77-1.
 DRÁBEK Vladimír a SEKANINA Lukáš. Basic Principles of Bio-Inspired Approaches to Fault Tolerance: Tutorial. In: Design for Test of Systems on Chip: Digital Test. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2002, s. 1-48. ISBN 0000-00-000-0.
 DVOŘÁK Václav a STAROBA Jiří. Design Space Exploration of Parallel Embedded Applications Based on Performance-Oriented Specifications. In: Proceedings of the Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Stirling: University of Stirling, 2002, s. 71-75. ISBN 1-85769-169-5.
 DVOŘÁK Václav a STAROBA Jiří. Performance Prediction Model of Bus-Based Shared Memory Architectures. In: Proceedings of 36th International Conference MOSIS'02 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2002, s. 273-280. ISBN 80-85988-71-2.
 DVOŘÁK Václav. Executable System-Level Specifications of HW/SW Architecture for Embedded Multiprocessor Systems. In: Proceedings of the Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems, 2002. Stirling: University of Stirling, 2002, s. 65-70. ISBN 1-85769-169-5.
 DVOŘÁK Václav. Simulation and Prototyping in Teaching Parallel Architectures, Algorithms, and Programming Models. In: Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications. Las Vegas, Nevada: Computer Science Research, Education, and Applications Press, 2002, s. 934-940. ISBN 1-892512-88-2.
 ELBL Stanislav. Pushdown transducer with restricted output. In: Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 1-4. ISBN 80-214-2116-9.
 FUČÍK Otto a ZEMČÍK Pavel. Obrazové aplikace akcelerované v hardware. In: AUTOS 2002 Automatizace systémů. Praha: České vysoké učení technické, 2002, s. 165-171. ISBN 1213-8134.
 GRÉZL František, BURGET Lukáš, JAIN Pratibha a ČERNOCKÝ Jan. Improving TRAPS features using LDA. In: Proc. 12th International scientific conference Radioelektronika 2002. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2002, s. 4. ISBN 80-227-1700-2.
 GRÉZL František. Classifiers in speech recognition systems based on TRAPS. In: Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 74-77. ISBN 80-214-2116-9.
 GÜTTNER Jakub a HRUŠKA Tomáš. Dynamic Object Model In Interpreted Systems. In: Proceedings od 5th International Conference ISM 02 - Information System Modelling. Ostrava: MARQ, 2002, s. 103-110. ISBN 80-85988-70-4.
 HANÁČEK Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Využití modelů při analýze rizik. In: Proceedings of ASIS 2002. Ostrava: MARQ, 2002, s. 9-16. ISBN 80-85988-77-1.
 HANÁČEK Petr. Bezpečnost mobilních zařízení ve světle nových aplikací. In: Sborník konference Security 2002. Praha, 2002, s. 39-46.
 HANÁČEK Petr. Bezpečnost čipových karet proti útokům. In: Sborník konference SmartWorld 2002. Zlín, 2002, s. 20.
 HANÁČEK Petr. Elektronický podpis a PKI v platebních systémech. In: Sborník konference Bezpečnosť informácií vo finančnom sektore. Žilina: NMC, 2002, s. 21-26. ISBN 80-85655-20-9.
 HANÁČEK Petr. Hodnocení bezpečnosti IT podle normy ISO/IEC 15408. In: Sborník konference Informační bezpečnost - teorie a praxe. Brno, 2002, s. 10.
 HANÁČEK Petr. Zabezpečení elektronických transakcí v prostředí internetu. In: Sborník konference Trendy IT Security. Praha, 2002, s. 20.
 HECKEL Martin. Texture Image Description for Content Based Image Retrieval. In: Proceedings of 8th Conference Student EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 450-454. ISBN 80-214-2116-9.
 HRUBÝ Martin a RÁBOVÁ Zdeňka. HELEF: A New Simulation Language. In: Proceedings of International Conference MOSIS '02. Ostrava: MARQ, 2002, s. 39-47. ISBN 80-85988-71-2.
 HRUBÝ Martin a RÁBOVÁ Zdeňka. Modelling of Real-world Objects using the HELEF Language. In: Proceedings of The 28th ASU Conference. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 47-57. ISSN 1102-593X.
 HRUBÝ Martin, KOČÍ Radek, PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Tools for Creating of Multimodels. Kybernetes: The International Journal of Systems & Cybernetics. 2002, roč. 2002, č. 9, s. 1391-1400. ISSN 0368-492X.
 HRUBÝ Martin, MEDUNA Alexander a VURM Petr. Model syntaktické analýzy formálních jazyků. In: Proceedings of XXIVth International Autumn Colloquium ASIS 2002. Ostrava: MARQ, 2002, s. 109-114. ISBN 80-85988-77-1.
 HRUŠKA Tomáš. Objektově orientované databázové systémy. Učební texty předmětu INS. Brno, 2002.
 JANOUŠEK Vladimír a KOČÍ Radek. PNtalk - An Open System for Prototyping and Simulation. In: Proceedings of The 28th ASU Conference. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 133-146. ISSN 1102-593X.
 KARAFIÁT Martin a ČERNOCKÝ Jan. Context dependent Hidden Markov models in recognition of Czech. In: Proc. 12th International scientific conference Radioelektronika 2002. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2002, s. 4. ISBN 80-227-1700-2.
 KAŠPÁREK Tomáš. Preparing Compaq iPAQ for Linux Kernel Development. In: Proceedings of 8th EEICT conference. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 164-166. ISBN 80-214-2114-2.
 KOLKA Milan. Note on exponential density. In: Proceeding CDROM version Conference and Competition Student EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 5.
 KOLÁŘ Dušan a MEDUNA Alexander. Homogenous Grammars with a Reduced Number of Non-Context-Free Productions. Information Processing Letters. Amsterdam: Elsevier Science, 2002, roč. 2002, č. 81, s. 253-257. ISSN 0020-0190.
 KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. Describing the Data Mining Process with DMSL. In: Advances in Database and Information Systems. Vol. 2: Research Communications.. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2002, s. 131-140. ISBN 80-227-1744-4.
 KOČÍ Radek a RÁBOVÁ Zdeňka. The PNtalk System and Interoperability. In: Proceedings of International Conference MOSIS '02. Ostrava: MARQ, 2002, s. 73-80. ISBN 80-85988-71-2.
 KRESLÍKOVÁ Jitka. Formalizace procesu do šablony projektu. In: PRONT 2002. Plzeň: Sdružení Evida - konferenční servis, 2002, s. 152-158. ISBN 80-86596-05-2.
 KRESLÍKOVÁ Jitka. Zefektivnění řešení týmových projektů ve výuce projektového řízení. In: Pedagogický software 2002. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2002, s. 21-22. ISBN 80-85645-46-7.
 KUBÍČEK Vladislav a ZENDULKA Jaroslav. Construction of a Fuzzy Grammar from a Set of Sentences. In: Knowledge-Based Software Engineering. Amsterdam: IOS Press, 2002, s. 108-115. ISBN 1-58603-274-7.
 KUBÍČEK Vladislav. A Construction of a Grammar. In: Proceedings of 5th International Conference on Information Systems Modelling. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2002, s. 173-180. ISBN 80-859988-70-4.
 KUTÁLEK Vladimír a DVOŘÁK Václav. Prototyping Parallel Aplications Based on Divide and Conquer Strategy. In: Proceedings of 36th International Conference MOSIS '02 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2002, s. 313-320. ISBN 80-85988-71-2.
 KUTÁLEK Vladimír a DVOŘÁK Václav. Simulation and Prototyping Multiprocessor SoC with Hybrid Pipeline/Farm Architecture. In: Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and System Workshop. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 296-299. ISBN 80-214-2094-4.
 KŘENA Bohuslav, VOJNAR Tomáš a ČEŠKA Milan. Integrated Type Analyzer and State Space Generator of Object-Oriented Petri Nets. In: Brazilian Petri Net Meeting. Natal, 2002, s. 6.
 KŘENA Bohuslav. A Case Study: Modelling Alternating Bit Protocol by PNtalk. In: Proceedings of 36th International Conference MOSIS'02 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2002, s. 65-72. ISBN 80-85988-71-2.
 LUKÁŠ Roman. Nový přístup k obecné syntaktické analýze. In: Proceedings of 8th Conference. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 189-191. ISBN 80-214-2114-2.
 MARTINEK David. Fuzzy and heterogeneous modelling in SIMLIB/C++. In: Proceedings of 28th ASU Conference - The Simulation Languages. Brno: Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně, 2002, s. 105-114. ISSN 1102-593X.
 MARTINEK David. Grafová struktura pro heterogenní modelování. In: Proceedings of XXIV International Autumn Colloquium ASIS 2002 - Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2002, s. 209-212. ISBN 80-85988-77-1.
 MARTINEK David. Optimization of fuzzy model parameters. In: Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 465-470. ISBN 80-214-2116-9.
 MARTÍNEK Tomáš. Deterministic parallel LR parsing. In: Proceedings of 8th conference and competition STUDENT EEICT 2002. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002, s. 192-194. ISBN 80-214-2114-2.
 MARUŠINEC Jaromír. Bio-entity Simulations. In: Proceedings of the 36th International Conference Modelling and Simulation of Systems - MOSIS 2002. Ostrava: MARQ, 2002, s. 6. ISBN 80-85988-71-2.
 MARUŠINEC Jaromír. Simulation of Live Objects in 3D Real-time Environment. In: Proceedings of 28th ASU Conference. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 10. ISSN 1102-593X.
 MATĚJKA Pavel, SCHWARZ Petr, KARAFIÁT Martin a ČERNOCKÝ Jan. Some like it Gaussian... In: Proc. 5th International Conference Text, Speech and Dialogue, TSD2002. Berlin: Springer Verlag, 2002, s. 321-324. ISBN 3-540-44129-8.
 MEDUNA Alexander a ŠVEC Martin. Reduction of Simple Semi-Conditional Grammars with Respect to the Number of Conditional Productions. Acta Cybernetica. 2002, roč. 2002, č. 15, s. 353-360. ISSN 0324-721X.
 MEDUNA Alexander. Descriptional Complexity of Scattered Rewriting and Multirewriting: An Overview. Journal of Automata, Languages and Combinatorics. Magneburg: 2002, roč. 2002, č. 7, s. 571-577. ISSN 1430-189X.
 MOTLÍČEK Petr a BURGET Lukáš. Efficient Noise Estimation and its Application for Robust Speech Recognition. In: 5th International Conference, TSD 2002 Brno, Czech Republic, September 2002 Proceedings. Berlin: Springer Verlag, 2002, s. 229-236. ISBN 3-540-44129-8.
 MOTLÍČEK Petr a BURGET Lukáš. Noise estimation for efficient speech enhancement and robust speech recognition. In: Proc. 7th International Conference on Spoken Language Processing. Denver: International Speech Communication Association, 2002, s. 1033-1036. ISBN 1-876346-42-6.
 MOTLÍČEK Petr. Application of Mel-scale Filter bank for Noise Estimation in Speech Processing. In: 12th International Czech-Slovak Scientific conference Radioelektronika 2002. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2002, s. 4. ISBN 80-227-1700-2.
 MOTLÍČEK Petr. Noise Estimation for Spectral Subtraction in Speech Processing. In: Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 4. ISBN 80-214-2116-9.
 OČENÁŠEK Jiří a SCHWARZ Josef. Development system DEBOA for rapid prototyping of evolutionary applications. In: Proceedings of International Conference MOSIS '02. Ostrava: MARQ, 2002, s. 169-176. ISBN 80-85988-71-2.
 OČENÁŠEK Jiří a SCHWARZ Josef. Estimation Distribution Algorithm for mixed continuous-discrete optimization problems. In: Proceedings of the 2nd Euro-International Symposium on Computational Intelligence. Kosice: IOS Press, 2002, s. 227-232. ISBN 1-58603-256-9.
 OČENÁŠEK Pavel. Platformově nezávislé zabezpečení elektronické pošty. In: Proceedings of the 8th Conference and Competition STUDENT EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 229-231. ISBN 80-214-2114-2.
 PERINGER Petr. New design and implementation concepts for SIMLIB/C++. In: Proceedings of XXIVth International Autumn Colloquium ASIS 2002. Ostrava: MARQ, 2002, s. 201-204. ISBN 80-85988-77-1.
 RATTRAY Charles, ŠVÉDA Miroslav a ROZENBLIT Jerzy, ed. IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Lund: University of Stirling, 2002. ISBN 1-85769-169-5.
 SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Bayes-Dirichlet BDD as a probabilistic model for logic functions and evolutionary circuit decomposer. In: Mendel 2002. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2002, s. 117-124. ISBN 80-214-2135-5.
 SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Ratio cut hypergraph partitioning using BDD based MBOA optimization algorithm. In: Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Brno: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2002, s. 87-96. ISBN 80-214-2094-4.
 SCHWARZ Petr a ČERNOCKÝ Jan. Keyword detection in Czech fluent speech. In: Proc. 12th International scientific conference Radioelektronika 2002. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2002, s. 4. ISBN 80-227-1700-2.
 SCHWARZ Petr. Modifications of Viterbi algorithms for keyword detection. In: Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 4. ISBN 80-214-2116-9.
 SEKANINA Lukáš a DRÁBEK Vladimír. A Survey of Bioinspired Methods for Design of Fault Tolerant Reconfigurable Architectures. In: Proc. of the 8th Biennial Baltic Electronics Conference. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2002, s. 355-358. ISBN 9985-59-292-1.
 SEKANINA Lukáš a DRÁBEK Vladimír. Automatic Design of Image Operators Using Evolvable Hardware. In: Proc. of 5th IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002, s. 132-139. ISBN 80-214-2094-4.
 SEKANINA Lukáš a TORRESEN Jim. Detection of Norwegian Speed Limit Signs. In: Proc. of the 16th European Simulation Multiconference. Delft: SCS Publication House, 2002, s. 337-340. ISBN 90-77039-07-4.
 SLLAME Azeddien M. Efficient Design Space Characterization Toward Realizing High-Performance Digital systems. In: Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS'02 Conference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002, s. 144-149. ISBN 80-214-2180-0.
 SLLAME Azeddien M. a DRÁBEK Vladimír. A Design Space Exploration Scheme for High-Level Synthesis Systems. In: Proceedings of 36th International Conference MOSIS '02 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2002, s. 305-312. ISBN 80-85988-71-2.
 SLLAME Azeddien M. a DRÁBEK Vladimír. An Efficient List-Based Scheduling Algorithm for High-Level-Synthesis. In: EUROMICRO Symposium on Digital System Design (DSD2002): Architecture, Methods and Tools, IEEE Computer Society. Dortmund, Germany: IEEE Computer Society Press, 2002, s. 316-323. ISBN 0-7695-1790-0.
 SLLAME Azeddien M. a SEKANINA Lukáš. An Evolutionary-Based Algorithm to the Module Selection Process in High-Level Synthesis. In: Mendel 2002 - 8th International Conference on Soft Computing. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002, s. 87-92. ISBN 80-214-2135-5.
 SMOLÍK Petr a HRUŠKA Tomáš. Distributed Information Systems Buliding Techniques. In: Proceedings od SSGRR 2002s Conference. L'Aquila: SSGRR Telecom Italia Learning Services, 2002, s. 10. ISBN 88-85280-63-3.
 STAROBA Jiří a DVOŘÁK Václav. Parallel Linear Equations Solvers for Scientific Simulation: Cluster and SMP Experience. In: Proceedings of XXIVth International Autumn Colloquium ASIS'02 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2002, s. 225-230. ISBN 80-85988-77-1.
 STAROBA Jiří. Optimization of a Fully Distributed Stack Filter Using Genetic Algorithms. In: Proc. ot 8th conference Student EEICT. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 501-505. ISBN 80-214-2116-9.
 STRNADEL Josef a KOTÁSEK Zdeněk. Normalized Testability Measures at RT Level: Utilization and Reasons for Creation. In: Proceedings of 36th International Conference MOSIS`02 Modeling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2002, s. 297-304. ISBN 80-85988-71-2.
 STRNADEL Josef a KOTÁSEK Zdeněk. Optimising Solution of the Scan Problem at RT Level Based on a Genetic Algorithm. In: Proceedings of 5th IEEE Design and Diagnostics of Electronics Circuits and Systems Workshop. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002, s. 44-51. ISBN 80-214-2094-4.
 STRNADEL Josef a KOTÁSEK Zdeněk. Testability Improvements Based on the Combination of Analytical and Evolutionary Approaches at RT Level. In: Proceedings of Euromicro Symposium on Digital System Design Architectures, Methods and Tools DSD'2002. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2002, s. 166-173. ISBN 0-7695-1790-0.
 STRNADEL Josef. Evaluating Cost/Quality Trade-off Solutions Proposed During a DFT Process. In: Proceeding of 8th Conference Student EEICT 2002. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002, s. 506-510. ISBN 80-214-2116-9.
 URBÁŠEK Milan. New Safety Property and Liveness Preserving Morphisms of P/T Systems. Forschungsberichte des Fachbereichs Informatik. Berlin: 2002, roč. 2002, č. 14. ISSN 1436-9915.
 URBÁŠEK Milan. Preserving Properties in System Redesign: Rule-Based Approach. In: ProceeProceedings of the 16th International Workshop on Algebraic Development Techniques. Munich, 2002, s. 87-88.
 ZACIOS Dalibor. Agent-Oriented Technology for Telecommunications. In: Proceedings of 8th Conference Student EEICT 2002 Vol. 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002, s. 520-524. ISBN 80-214-2116-9.
 ZACIOS Dalibor. Agent-Oriented Technology for Telecommunications. In: Proceedings of 36th International Conference Mosis '02 Vol. 1. Ostrava: MARQ, 2002, s. 207-213. ISBN 80-85988-71-2.
 ZBOŘIL František V. Neuronové sítě. Brno, 2002.
 ZBOŘIL František V., KOTÁSEK Zdeněk, MIKA Daniel a STRNADEL Josef. The Identification of Feedback Loops in RTL Structures. In: Proceedings of The fifth International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics 2002. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2002, s. 142-147. ISBN 80-7099-879-2.
 ZBOŘIL František a ZBOŘIL František V. Formal Models of Agent Systems. In: Proceedings of 36th International Conference MOSIS '02. Ostrava: MARQ, 2002, s. 163-168. ISBN 80-85988-71-2.
 ZEMČÍK Pavel. Hardware Acceleration of Graphics and Imaging Algorithms using FPGAs. In: Proceedings of SCCG. Budmerice: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2002, s. 8. ISBN 1-58113-608-0.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. An Integrated Framework for Sensor-Based Embedded Systems. In: Proceedings of the Ninth IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2002, s. 195-202. ISBN 0-7695-1549-5.
 ŠVÉDA Miroslav, RATTRAY Charles a ROZENBLIT Jerzy. Formal Specifications of Computer-Based Systems. In: Proceedings of the Ninth IEEE International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2002, s. 224-225. ISBN 0-7695-1549-5.
 ŠVÉDA Miroslav. Rapid Prototyping of Embedded Distributed Systems. In: IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 320-323. ISBN 80-214-2094-4.
 ŠČUGLÍK František. Formal specification and verification of already composed systems. In: Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 511-515. ISBN 80-214-2116-9.
 ČEJKA Rudolf, DVOŘÁK Václav a STAROBA Jiří. Predicting performance of SMP clusters. Distributed and Parallel Systems - Cluster and Grid Computing. Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2002, s. 38-45. ISBN 1-4020-7209-0.
 ČERNOCKÝ Jan a KARAFIÁT Martin. Differences between context dependent and context independent Hidden Markov Models for recognition of Czech. In: Proc. of 8th student conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky VUT, 2002, s. 5. ISBN 80-214-2116-9.
 ČERNOCKÝ Jan. Units for automatic language independent speech processing. In: Proc. LREC 2002 - workshop on Portability issues in human language technologies. Las Palmas: European Language Resources Association, 2002, s. 7-13.
 ČERNOHORSKÝ Jakub. Discrete simulation in Java. In: Proceedings of 8th Conference STUDENT EEICT 2002. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2002, s. 5. ISBN 80-214-2116-9.
 ČERNOHORSKÝ Jakub. Optimization of Discrete Parameters of Queueing Network. In: Proceedings of XXIV International Autumn Colloquium ASIS 2002 - Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2002, s. 205-208. ISBN 80-85988-77-1.
 ČERNOHORSKÝ Jakub. Simulation of queueing network in Java. In: Proceedings of 28th ASU Conference - The Simulation Languages. Brno: Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně, 2002, s. 63-69. ISSN 1102-593X.
 ČEŠKA Milan, HRUŠKA Tomáš a ZENDULKA Jaroslav. Education in Information Technology at Brno University of Technology. In: Proceedings of the International Conference - Advances in Infrastructure for e-business, e-education, e-science, and e-medicine on the Internet. L'Aquila: SSGRR Telecom Italia Learning Services, 2002, s. 7. ISBN 88-85280-62-5.
 ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Modelling, prototyping, and verifying concurrent and distributed applications using object-oriented Petri nets. Kybernetes: The International Journal of Systems & Cybernetics. 2002, roč. 2002, č. 9, s. 1289-1299. ISSN 0368-492X.
2001ARNOŠT Vladimír. Výpočet diskrétní konvoluce na procesoru EMU10K1. In: In: Proceedings of the 2nd Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing. Praha, 2001, s. 17-24. ISBN 80-214-1950-4.
 BARTÍK Vladimír. Získávání znalostí z dat - víceúrovňová asociační pravidla. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 244-246. ISBN 80-214-1859-1.
 BUREŠ František. DocBook - moderní prostředek pro tvorbu profesionální technické dokumentace. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 250-252. ISBN 80-214-1859-1.
 BÍLEK Roman. Interpretační překladač atributovaných stochastických L-systémů s podporou 3D a VRML. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 247-249. ISBN 80-214-1859-1.
 CVRČEK Daniel a MATYÁŠ Václav. PKI není všelék. DSM Data Security Management. 2001, roč. 2001, č. 6, s. 26-29. ISSN 1211-8737.
 CVRČEK Daniel a ŠVÉDA Petr. Hardwarové a softwarové řešení bezpečnosti. In: Mikulášská kryptobesídka. Brno: ECOM-MONITOR, 2001, s. 87-97. ISBN 80-903083-0-9.
 CVRČEK Daniel. Active Authorization as High-level Control. In: Data And Applications Security. Amsterdam: Kluwer Academic Publishers, 2001, s. 339-345. ISBN 0-7923-7514-9.
 CVRČEK Daniel. Real-World Problems of PKI Hierarchy. In: Proceedings of the SPI Conference. Brno: Vojenská akademie Brno, 2001, s. 39-46. ISBN 80-85960-28-1.
 DAO anh Minh a ZBOŘIL František. Tuning of Fuzzy Neural Network Classifier. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01. Ostrava: MARQ, 2001, s. 201-206. ISBN 80-85988-57-7.
 DRAHANSKÝ Martin. Extrakce relevantní informace z otisku prstu. In: Sborník prací studentů a doktorandů 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 256-258. ISBN 80-214-1859-1.
 DRÁBEK Vladimír. Configurable Computing. In: Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2001, s. 59-63. ISBN 80-85988-61-5.
 DVOŘÁK Václav a STAROBA Jiří. Numerical Performance Models of Synchronization Operations in Shared-Variable Programs. In: Proceedings of XXIII Int. Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: MARQ, 2001, s. 65-70. ISBN 80-85988-61-5.
 DVOŘÁK Václav a STAROBA Jiří. Simulating PRAM algorithms with TRANSIM. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS 2001. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2001, s. 81-86. ISBN 80-85988-57-7.
 DVOŘÁK Václav a ČÁBEL Miloš. Can Message Passing Architecture Outperform EREW PRAM?. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS 2001. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2001, s. 109-114. ISBN 80-85988-57-7.
 DVOŘÁK Václav. Optimizing SW/HW Architecture for Parallel Embedded Systems - A Case Study. In: Proceedings of the the International Workshop on Discrete-Event System Design, DESDes'01. Przytok near Zielona Gora, POLAND: Oficyna Wydawnicza Politechniky Zielonogórskiej, 2001, s. 103-108. ISBN 83-85911-62-6.
 ELBL Stanislav. Optimalizující překladač pro architekturu odvozenou od NS COP8. In: Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 259-261. ISBN 80-214-1859-1.
 FUČÍK Otto, ZEMČÍK Pavel, FORD M. Ralph, LOKER David a WEISSBACH Robert. A Flexible DSP Hardware Platform for LVDT Signal Conditioning. In: Proceedings of Electromotion International Symposium. Bologna, 2001, s. 8.
 GAJEWSKY Maike, PADBERG Julia a URBÁŠEK Milan. Rule-Based Refinement for Place/Transition Systems: Preserving Liveness-Properties. Forschungsberichte des Fachbereichs Informatik. Berlin: 2001, roč. 2001, č. 8. ISSN 1436-9915.
 GRÉZL František a ČERNOCKÝ Jan. Comparison of MFC and RASTA-PLP parameterizations in recognition of distorted Czech words. In: Proc. 10th Aachen Symposium on signal theory algorithms and software for mobile communications. Aachen: Aachen University of Technology, 2001, s. 429-434. ISBN 3-8007-2610-6.
 GRÉZL František a ČERNOCKÝ Jan. Robustness of MFC and RASTA-PLP parameterizations in Recognition of Distorted Czech Words. In: Proc. Radioelektronika 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 392-395. ISBN 80-214-1861-3.
 HECKEL Martin. Popis obrazových dat pro vyhledávání podle obsahu. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 265-267. ISBN 80-214-1859-1.
 HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Raster Volume Data Graphic Library. In: Sborník ASIS 2001. Brno: MARQ, 2001, s. 15. ISBN 80-85988-61-5.
 HEUVEL Henk, BOUDY Jerome, BAKCSI Zoltan, ČERNOCKÝ Jan, GALUNOV Valerij, KOCHANINA Julia, MAJEWSKI Wojciech, POLLÁK Petr, RUSKO Milan, SADOWSKI Jerzy, STARONIEWICZ Piotr a TROPF Herbert. SpeechDat-East: Five multilingual speech databases for voice-operated teleservices completed. In: Proc. EUROSPEECH 2001. Aalborg: International Speech Communication Association, 2001, s. 4. ISBN 87-90834-09-7.
 HLAVIČKA Jan, KOTÁSEK Zdeněk, RŮŽIČKA Richard a STRNADEL Josef. Interactive Tool for Behavioral Level Testability Analysis. In: Proceedings of the IEEE ETW 2001. Stockholm, 2001, s. 117-119.
 HONZÍK Jan M. Development of Curricula for the new Faculty of information technologiy in the Bologna Declaration Style. In: Proceedings of IGIP International Symposion "Engineering Education 2001". Klagenfurt: Internationa Gesellshaft fur Ingenieur Pedagogik, 2001, s. 115-118. ISSN 0724-8873.
 HONZÍK Jan M. Inženýrská informatika. Úvahy o některých pojmech z oblasti univerzitních vysokých škol. In: Sborník konference RUFIS 2001. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001, s. 39-50. ISBN 80-7082-783-1.
 HONZÍK Jan M. Návrh na založení fakulty informačních technologií na VUT v Brně. In: Sborník konference Tvorba Software 2001. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001, s. 57-65. ISBN 80-7082-783-1.
 HONZÍK Jan M. Project of foundantion of Faculty of Information Technology at Brno University of Technology with respect to industrial requirements and to Bologna declaration. In: Proceedings of 2nd international Conference "New Horizons in Industry and Education". Milos: Technological Educational Institute of Crete, Heracleion, Greece, 2001, s. 72-82. ISBN 960-85316-6-7.
 HRUŠKA Tomáš a SMOLÍK Petr. Application of a Metasystem in University Information System Development. In: Sborník konference Tvorba software 2001. Ostrava: Tanger sro., 2001, s. 183-191. ISBN 80-85988-59-3.
 HRUŠKA Tomáš a ZENDULKA Jaroslav. Study Programmes in Information Technology at Brno University of Technology. In: MOSIS 01 Conference Proceedings. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2001, s. 11-22. ISBN 80-85988-57-7.
 HRUŠKA Tomáš. XML Technology - tutorial. In: ISM 01 Conference Proceedings. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2001, s. 11-15. ISBN 80-85988-51-3.
 JANOUŠEK Vladimír a SCHWARZ Ivan. Interoperability of Object Oriented Petri Nets. In: Proc. of MOSIS'01. Ostrava, Czech Republic: MARQ, 2001, s. 137-144. ISBN 80-85988-57-7.
 KAŠPÁREK Tomáš. GNU - pomoc při tvorbě programů. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2001, roč. 2001, č. 582, s. 10. ISSN 1212-8309.
 KOLKA Milan a PROVAZNÍK Ivo. Connecting of Turtles in a Programming Language Based on L-systems. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 244-248. ISBN 80-214-1860-5.
 KOLKA Milan a PROVAZNÍK Ivo. Genetic Algorithms for Precise Detection of Edges in Noisy Images. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 239-243. ISBN 80-214-1860.
 KOLKA Milan. Spojování želv v jazyce založeném na L-systémech. Elektrorevue - www.elektrorevue.cz. Brno: 2001, roč. 2001, č. 10, s. 1. ISSN 1213-1539.
 KOTÁSEK Zdeněk a STRNADEL Josef. RTL Testability Analysis Based on Genetic Algorithm Implementation. In: Proceedings of the Tenth ICNACSA. Plovdiv: neznámá agentura, 2001, s. 1.
 KOTÁSEK Zdeněk a STRNADEL Josef. RTL Testability Analysis Based on Genetic Algorithm Implementation. In: Proceedings of the IWCIT'01. Ostrava: Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava, 2001, s. 83-88. ISBN 80-7078-907-7.
 KOTÁSEK Zdeněk, RŮŽIČKA Richard a STRNADEL Josef. Formal and Analytical Approaches to the Testability Analysis - the Comparison. In: Proceedings of IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop 2001. Gyor: SZIF-UNIVERSITAS spol. s r. o.., Hungary, 2001, s. 123-128. ISBN 963-7175-16-4.
 KOTÁSEK Zdeněk, RŮŽIČKA Richard, STRNADEL Josef a ZBOŘIL František. Two Level Testability System. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01. Ostrava: MARQ, 2001, s. 433-440. ISBN 80-85988-57-7.
 KOČÍ Radek a VOJNAR Tomáš. A PNtalk-based Model of a Cooperative Editor. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems -- MOSIS 2001. Hradec nad Moravicí, Czech Republic: MARQ, 2001, s. 165-172. ISBN 80-85988-57-7.
 KOČÍ Radek. Prospects of the PNtalk system in the Smalltalk environment. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001, s. 338-342. ISBN 80-214-1860-5.
 KRESLÍKOVÁ Jitka. A Comparison of EN ISO 9001:2000 and the Capability Maturity Model for Software. In: Proceedings of 23rd International Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: MARQ, 2001, s. 283-289. ISBN 80-85988-61-5.
 KRŠEK Přemysl. Nové možnosti tvorby MKP modelů z CT/MR dat. In: Inženýrská mechanika 2001. Praha: Akademie věd ČR, 2001, s. 153-154. ISBN 80-85918-64-1.
 KUBÍČEK Vladislav. Important Features for Image Retrieval. In: Proceedings of 4th International Conference on Information Systems Modelling. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2001, s. 203-210. ISBN 80-85988-51-8.
 KUBÍČEK Vladislav. Knowledge Discovery in Image Databases. In: Proceedings of the Conference Student FEI'01. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2001, s. 348-352. ISBN 80-214-1860-5.
 KŘENA Bohuslav a VOJNAR Tomáš. Type Analysis in Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of 4th International Conference on Information System Modelling -- ISM'01. Hradec nad Moravicí, Czech Republic: MARQ, 2001, s. 173-180. ISBN 80-85988-51-8.
 KŘENA Bohuslav. First Approach to Model Checking in Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of XIIIrd International Autumn Colloquium ASIS 2001 Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2001, s. 105-110. ISBN 80-85988-61-5.
 MARTINEK David a PERINGER Petr. Graphical Fuzzy Sets Editor. In: Proceedings of 23rd International Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: MARQ, 2001, s. 143-146. ISBN 80-85988-61-5.
 MATOUŠEK Petr. Protocol Proving Using PVS: A Case Study. In: Proceedings of the 35th Spring Conference: Modelling and Simulation of Systems - MOSIS'01. Hradec n/M: MARQ, 2001, s. 67-73. ISBN 80-85988-57-7.
 MEDUNA Alexander a KOLÁŘ Dušan. One-Turn Regulated Pushdown Automata and Their Reduction. Fundamenta Informaticae. Amsterdam: IOS Press, 2001, roč. 2001, č. 21, s. 1001-1007. ISSN 0169-2968.
 MEDUNA Alexander a VURM Petr. Multisequential Grammars with Homogeneous Selectors. International Journal of Computer Mathematics. 2001, roč. 2001, č. 34, s. 1-7. ISSN 0020-7160.
 MEDUNA Alexander. Descriptional Complexity of Partially Parallel Grammars. In: DCAGRS. Vienna, 2001, s. 15-21. ISBN 0-7167-8261-8.
 MEDUNA Alexander. Uniform Generation of Languages by Scattered Context Grammars. Fundamenta Informaticae. Amsterdam: IOS Press, 2001, roč. 2001, č. 45, s. 231-235. ISSN 0169-2968.
 MOTLÍČEK Petr a ČERNOCKÝ Jan. Minimization of transition noise in very low bit rate speech coding. In: Proc. Radioelektronika 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 396-399. ISBN 80-214-1861-3.
 MOTLÍČEK Petr, BAUDOIN Genevieve, ČERNOCKÝ Jan a CHOLLET Gerard. Minimization of transition noise and HNM synthesis in very low bit rate speech coding. In: 4th International Conference, TSD 2001 Železná Ruda, Czech Republic, September 2001 Proceedings. Berlin: Springer Verlag, 2001, s. 305-312. ISBN 3-540-42557-8.
 MOTLÍČEK Petr, ČERNOCKÝ Jan a BAUDOIN Genevieve. Diphone-like units for very low bit rate speech coder. In: Proceeding of Internal Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. Salt Lake City, 2001, s. 48-48. ISBN 0-7803-7041-4.
 MOTLÍČEK Petr, ČERNOCKÝ Jan a BAUDOIN Genevieve. Diphone-like units without phonemes-option for very low bit rate speech coding. In: Proc. Eurocon2001. Bratislava: Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2001, s. 463-467. ISBN 0-7803-6490-2.
 MOTLÍČEK Petr. Application of Re-segmentation in Very Low Bit Rate Speech Coding. In: Proceedings of 7th Conference STUDENT EEICT 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2001, s. 269-274. ISBN 80-214-1860-5.
 ORSÁG Filip. Rozpoznávání samohlásek. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001, s. 298-300. ISBN 80-214-1859-1.
 OČENÁŠEK Jiří a SCHWARZ Josef. The Distributed Bayesian Optimization Algorithm for Combinatorial Optimization. In: EUROGEN 2001 - Evolutionary Methods for Design, Optimisation and Control with Applications to Industrial Problems. Athens, 2001, s. 115-120. ISBN 84-89925-97-6.
 PEČIVA Jan. Virtuální realita. In: Proceedings of 7th Conference STUDENT EEICT 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2001, s. 3. ISBN 80-214-1859-1.
 PEŇÁS Petr. General Model of Interpreted WFMS. In: Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT VI. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2001, s. 219-221. ISBN 80-7204-155-X.
 PEŇÁS Petr. Interpreted Workflow in Object Oriented Database Systems. In: Proceedings of 4th International Conference on Information System Modelling -- ISM'01. Ostrava: Akademické nakladatelství CERM sro., 2001, s. 157-163. ISBN 80-85988-51-8.
 RATTRAY Charles a ŠVÉDA Miroslav. Formal Specifications of Computer-Based Systems. In: Proceedings of the 8th IEEE International Conference and Workshop ECBS'2001. Washington D.C.: IEEE Computer Society, 2001, s. 357-358. ISBN 0-7695-1086-8.
 RATTRAY Charles, ŠVÉDA Miroslav a ROZENBLIT Jerzy, ed. Proceedings of the IEEE TC-ECBS and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Washington D.C.: University of Stirling, 2001. ISBN 1-85-769144-X.
 RICHTER Miroslav, LISZTWAN Marek, GREBENÍČEK František a ZEMČÍK Pavel. One CCD Camera Measurement of Vehicle Velocity. In: Summaries Volume Process Control 01. Štrbské Pleso: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2001, s. 95-96. ISBN 80-227-1542-5.
 SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Evolutionary Multiobjective Bayesian Optimization Algorithm:Experimental Study. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01, Vol. 1. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2001, s. 101-108. ISBN 80-85988-57-7.
 SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Multiobjective Bayesian Optimization Algorithm for Combinatorial Problems: Theory and Practice. NEURAL NETWORK WORLD. 2001, roč. 11, č. 5, s. 423-441. ISSN 1210-0552.
 SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Pareto Bayesian Optimization Algorithm for the Multiobjective 0/1 Knapsack Problem. In: Proceedings of the 7th International Mendel Conference on Soft Computing. Brno: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2001, s. 131-136. ISBN 80-214-1894-X.
 SEKANINA Lukáš a DVOŘÁK Václav. A Totally Distributed Genetic Algorithm: From a Cellular System to the Mesh of Processors. In: Modelling and Simulation 2001. Prague: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2001, s. 539-543. ISBN 1-56555-225-3.
 SLLAME Azeddien M. a DRÁBEK Vladimír. Specification and Synthesis of Reusable Modules in VHDL. In: Proceedings of fourth International Wokshop on IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems IEEE DDCSE01. Gyor, Hungary: SZIF-UNIVERSITAS spol. s r. o.., Hungary, 2001, s. 137-140. ISBN 963-7175-16-4.
 STAROBA Jiří a DVOŘÁK Václav. Simulation-based performance tuning of a parallel bitonic sort algorithm. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001, s. 358-362. ISBN 80-214-1860-5.
 SUMEC Stanislav. MP3 server pro Linux. In: Proceedings of 7th conference STUDENT FEI 2001. Brno, 2001, s. 313-315. ISBN 80-214-1859-1.
 TOMŠŮ Michal a DRÁBEK Vladimír. The Possibilities of Hardware Support for the Virtual Reality Systems Using the Internet Connections. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01. Ostrava: MARQ, 2001, s. 121-126. ISBN 80-85988-57-7.
 TOMŠŮ Michal. Goldschmidt's division algorithm using the pipelining principle. In: Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 373-377. ISBN 80-214-1859-1.
 VOJKŮVKA Michal a DRÁBEK Vladimír. Modelling of Montgomery Multiplication in GF(2^m). In: Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01. Ostrava: MARQ, 2001, s. 441-446. ISBN 80-85988-57-7.
 VOJTA Tomáš. Lokalizace polohy mobilních zařízení. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 325-327. ISBN 80-214-1859-1.
 VURM Petr. Multisequential Grammars with Homogeneous Selectors. In: Proceedings of 7th Conference Student FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 378-382. ISBN 80-214-1860-5.
 ZBOŘIL František a ZBOŘIL František ml. The Role of Agents in Simulation Models. In: Proceedings of XXIIIrd International Autumn Colloquium ASIS 2001. Ostrava: MARQ, 2001, s. 111-116. ISBN 80-85988-61-5.
 ZBOŘIL František ml. Inference Mechanism in the Process of Risk Management throught the Prolog Language. In: Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno, 2001, s. 383-387.
 ZEMČÍK Pavel, FUČÍK Otto, RICHTER Miroslav a VALENTA Pavel. Imaging Algorithm Speedup Using Co-Design. In: Summaries Volume Process Control 01. Štrbské Pleso: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2001, s. 96-97. ISBN 80-227-1542-5.
 ZENDULKA Jaroslav, ed. Proceedings of the Conference Information Systems Modelling. Ostrava: MARQ, 2001. ISBN 80-85988-51-8.
 ZENDULKA Jaroslav. Object-Relational Modeling in UML. In: Proceedings of the Conference Information Systems Modelling. Ostrava: MARQ, 2001, s. 17-24. ISBN 80-85988-51-8.
 ŠVÉDA Miroslav a STRACH Michal. A Sensor-to-Intranet Coupling Architecture. In: Proceedings of the 8th Electronic Devices and Systems Conference EDS'01. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 214-217. ISBN 80-214-1960-1.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Executable Specifications for Distributed Embedded Systems. Computer. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press, 2001, roč. 34, č. 1, s. 138-140. ISSN 0018-9162.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Sensor Networking. In: Proceedings of the 8th IEEE International Conference and Workshop ECBS'2001. Washington D.C.: IEEE Computer Society, 2001, s. 262-268. ISBN 0-7695-1086-8.
 ŠVÉDA Miroslav, VRBA Radimír a BENEŠ Petr. A System Architecture of Networked Pressure Sensors. In: Proceedings of the 5th WSES/IEEE World Conference on Systems (CSCC2001). Rethymno: IEEE Computer Society Press, 2001, s. 3541-3546. ISBN 960-8052-33-5.
 ŠVÉDA Miroslav, VRBA Radimír a BENEŠ Petr. A System Architecture of Networked Pressure Sensors. Advances in Systems Science: Measurement, Circuits and Control. Herakleion, Greece: IEEE Computer Society Press, 2001, s. 64-69. ISBN 960-8052-39-4.
 ŠVÉDA Miroslav, VRBA Radimír a STRACH Michal. Integrated Framework and Design Pattern for Coupling a Group of Sensors with Internet. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001.
 ŠVÉDA Miroslav, ZEZULKA František a VRBA Radimír. A Case-Based Reasoning Approach to Reuse of CBS Specifications. In: Proceedings of the IEEE/IFIP Joint Workshop on Formal Specification of Computer-Based Systems, FSCBS'2001. Washington D.C.: University of Stirling, 2001, s. 139-144. ISBN 1-85-769144-X.
 ŠVÉDA Miroslav. Systémy založené na počítačích. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2001. ISBN 80-214-1937-7.
 ŠVÉDA Miroslav. Case-Based Reasoning Driven Development of an Industrial Application. In: Proceedings of the 8th Electronic Devices and Systems Conference EDS'01. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 208-213. ISBN 80-214-1960-1.
 ŠČUGLÍK František. Komunikační systém v rámci autonomních LAN sítí. In: Proceedings of 7th Conference STUDENT FEI 2001. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 316-318. ISBN 80-214-1859-1.
 ČAPEK Daniel. Sound driven face animation. In: Proceedings of 7th conference Student FEI 2001 Volume 2. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2001, s. 328-333. ISBN 80-214-1860-5.
 ČEJKA Rudolf a DVOŘÁK Václav. Evaluating Performance of Message-Passing Programs on SMP Clusters. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS 2001. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2001, s. 115-120. ISBN 80-85988-57-7.
 ČEJKA Rudolf. FreeBSD: Alternativa místo Linuxu. Invex, Brno, 2001.
 ČERNOCKÝ Jan, BAUDOIN Genevieve, PETROVSKA-DELACRETAZ Dijana a CHOLLET Gerard. Vers une analyse acoustico-phonetique de la parole independante de la langue, basee sur ALISP. Revue Parole. 2001, roč. 2001, č. 17, s. 191-226. ISSN 1373-1955.
 ČERNOCKÝ Jan. TRAPS in all senses, report of post-doc research internship. Portland: Oregon Graduate Institute of Science and Technology, 2001.
 ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Analysis and Verification Queries over Object-Oriented Petri Nets. In: Formal Methods and Tools for Computer Science, Eurocast 2001, Extended Abstracts. Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands, Spain: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 2001, s. 115-118. ISBN 84-699-3971-8.
 ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Analysis and Verification Queries over Object-Oriented Petri Nets. Lecture Notes in Computer Science. 2001, roč. 2001, č. 2178, s. 365-384. ISSN 0302-9743.
 ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Generating and Using State Spaces of Object-Oriented Petri Nets. International Journal of Computer Systems Science and Engineering. 2001, roč. 16, č. 3, s. 183-193. ISSN 0267-6192.
2000ARNOŠT Vladimír. Discrete Simulation of Sound Wave Propagation. In: MOSIS 2000 Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2000, s. 241-246. ISBN 80-85988-44-5.
 ARNOŠT Vladimír. Počítačová simulace šíření zvuku. In: Proceedings of the 1st Conference of Czech Student AES Section on Audio Technologies and Processing. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2000, s. 76-79. ISBN 80-214-1602-5.
 BENEŠ Petr a ZEHNULA Karel. New design of the two-phase flowmeters. Sensors and Actuators. 2000, č. 86, s. 220-225. ISSN 0924-4247.
 BENEŠ Petr. AE in the liquid boiling. NDT Welding Bulletin. 2000, roč. 10, č. 3, s. 16-25. ISSN 1210-7034.
 BENEŠ Petr. Cross correlation flowmeters with AE sensors. In: Proceedings XVI IMEKO World Congress. Vienna: neznámá, 2000, s. 9-12. ISBN 3-901888-08-X.
 BENEŠ Petr. Heat flow measurement using the acoustic emission method. In: Proceedings 11th DAAAM symposium. Opatija: neznámá, 2000, s. 25-26. ISBN 3-901509-13-5.
 BRADÁČ Zdeněk, FIEDLER Petr a ZEZULKA František. New methods of interconnection of industrial fieldbuses. In: Ostrava: neznámá, 2000, s. 143-145. ISBN 0-08-043620-X.
 DOC. Ing. Voráček Jan, FRYDRYCH Michael, KÄLVIÄINEN Heikki, TOIVANEN Pekka a ZEMČÍK Pavel. Multispectral Image Colour Encoding. In: Proceedings of SteP 2000 Finnish Artificial Intelligence Symposium. Helsinki: neznámá, 2000, s. 143-150. ISBN 951-22-5129-9. ISSN 0782-0089.
 DRÁBEK Vladimír a VOJKŮVKA Michal. Applications of Elliptic Curves over GF(2^m) in Cryptography. In: Proceedings of the XXIInd International Colloquium ASIS 2000. Ostrava: MARQ, 2000, s. 101-106. ISBN 80-85988-51-8.
 DRÁBEK Vladimír. Applications of Daubechies Wavelets for Image Compression. In: 34th Spring. Int. Conf. MOSIS 2000. Roznov p. R.: MARQ, 2000, s. 31-37. ISBN 80-85988-44-5.
 DRÁBEK Vladimír. Digital Laboratory for Non-Linear Video Editing. In: 4th Int. Sci. Conf. Electronic Computers and Informatics 2000. Košice - Herlany: neznámá, 2000, s. 146-149. ISBN 80-88922-25-9.
 DVOŘÁK Leoš, FUČÍK Otto, HONEC Jozef, RICHTER Miroslav, VALENTA Pavel a ZEMČÍK Pavel. Industrial Applications of Computer Vision. Automa. 2000, roč. 2002, č. 5, s. 28-30. ISSN 1210-9592.
 DVOŘÁK Václav a ČEJKA Rudolf. A Choice of SM/DM Parallel ANN Implementation for Embedded Applications. In: Proceedings of the 7th IEEE International Conference on ECBS. Edinburgh, Scotland: IEEE Computer Society Press, 2000, s. 18-23. ISBN 0-7695-604-6.
 DVOŘÁK Václav a ČEJKA Rudolf. Prototyping cluster-based distributed applications. Distributed and Parallel Systems - From Instruction Parallelism to Cluster Computing. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2000, s. 229-232. ISBN 0-7923-7892-X.
 DVOŘÁK Václav. Formal Specifications of Computer-Based Systems. Journal of Universal Computer Science. Graz: Springer Verlag, 2000, s. 1-3. ISBN 3-540-62047-8.
 FIEDLER Petr a ZEZULKA František. Ethernet v průmyslové automatizaci. Automa. 2000, č. 7, s. 35-37. ISSN 1210-9592.
 FIEDLER Petr a ZEZULKA František. Ethernet v průmyslové automatizaci. In: Praha: neznámá, 2000, s. 37-42. ISBN 80-902131-4-6.
 FIEDLER Petr a ZEZULKA František. Safety oriented automation. In: -: neznámá, 2000, s. 49. ISBN 80-7194-271-5.
 FIEDLER Petr, FOJTÍK Pavel a ZEZULKA František. Komunikační sběrnice v automatizaci. Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku. 2000, s. 19-21. ISSN 1335-2547.
 FIEDLER Petr, FOJTÍK Pavel a ZEZULKA František. Soft control - moderní způsob řídicí techniky. In: Plzeň: neznámá, 2000.
 FIEDLER Petr. Softlogic software Paradygm-31 pro Windows NT. Automatizace. 2000, s. 240-241. ISSN 0005-125X.
 GONZALES Regina M., LAVI Jonah Z., MANNION Mike a ŠVÉDA Miroslav. Engineering of Computer-Based Systems Enhancement Courses - Proposed Course Outlines. In: IEEE Computer Society TC-ECBS, Background Papers. Napier University, Edinburgh: neznámá, 2000, s. 1-9.
 HECKEL Martin. Podobnostní vyhledávání v obrazových datech. In: Sborník prací studentů a doktorandů. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2000, s. 177-179. ISBN 80-7204-155-X.
 HEIMBOLD Tilo, LIPPIG Dirk a ZEZULKA František. Free programmable fieldbus interface. In: Ostrava: neznámá, 2000, s. 21-26. ISBN 0-08-043620-X.
 HLAVIČKA Jan, KOTÁSEK Zdeněk a RŮŽIČKA Richard. Formal Approach to RTL Testability Analysis. In: sborník konference IEEE LATW 2000. Rio de Janeiro: neznámá, 2000, s. 98-103.
 HODER Karel a LOS Miroslav. Měření spotřeby vody a energií v obytném domě: současný stav a výhled. Bytové vodoměry. Praha: neznámá, 2000, s. 96-106. ISBN 80-86114-35-X.
 HODER Karel a LOS Miroslav. Tepelná pohoda - podklad pro účtování nákladů za teplo. Energie a peníze. 2000, č. 5-6, s. 77-82. ISSN 1212-9844.
 HODER Karel a POSPÍCHAL Ladislav. Úprava napětí na výběžcích rozvodné sítě. Elektrotechnika v praxi. 2000, č. 11-12, s. 34. ISSN 0862-9730.
 HODER Karel. Stabilizátor napětí nn sítě. Elektrotechnika v praxi. 2000, č. 11-12, s. 32-34. ISSN 0862-9730.
 HONEC Jozef. The report about the future meetings of third kind - is it possible (feasible) to co-operate with industry?. Automa. 2000, roč. 2000, č. 7, s. 96-97. ISSN 1210-9592.
 HONZÍK Bohumil, ŠOLC František a ŽALUD Luděk. Man-machine interface of the mobile manipulator. In: Vídeň: neznámá, 2000, s. 121-125. ISBN 3-901888-13-6.
 HONZÍK Bohumil, ŠOLC František a ŽALUD Luděk. Mathematical model of the skid-steered mobile robot. In: Vídeň: neznámá, 2000, s. 289-293.
 HONZÍK Bohumil. Mobile manipulator for telepresence. In: Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2000, s. 29-36. ISBN 80-214-1641-6.
 HONZÍK Bohumil. Obstacle avoidance for non-point mobile robots. In: Vídeň: neznámá, 2000, s. 887-890. ISBN 3-901608-15-X.
 HONZÍK Bohumil. Simulace autonomních mobilních robotů. In: Praha: neznámá, 2000, s. 103-107. ISBN 80-7080-401-7.
 HONZÍK Bohumil. Simulation of the kinematicaly redundant mobile manipulator. In: Praha: neznámá, 2000, s. 91-95. ISBN 80-7080-401-7.
 HRUBÝ Martin a RÁBOVÁ Zdeňka. Language for Modelling of Parallel Systems. In: Proceedings of ASIS2000. Ostrava: MARQ, 2000, s. 229-234. ISBN 80-85988-51-8.
 HRUŠKA Tomáš a HASHIMOTO Masa-aki, ed. Knowledge-Based Software Engineering. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. 2000, č. 62. ISBN 1-58603-060-4. ISSN 0922-6389.
 HRUŠKA Tomáš a MÁČEL Michal. Concept Definition Language for Object-Oriented Databases. In: ISM 2000 Workshop Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2000, s. 37-45. ISBN 80-85988-45-3.
 HRUŠKA Tomáš a MÁČEL Michal. Object-Oriented Database Systems. In: Sborník konference DATASEM 2000. Brno: neznámá, 2000, s. 9-46. ISBN 80-210-2428-3.
 JANKOVSKÝ Michal a ŠVÉDA Miroslav. From TLA Specifications to Real-Time Unix Applications. In: Proceedings IEEE/IFIP Joint Workshop on Formal Specification of CBS. Napier University, Edinburgh: neznámá, 2000, s. 77-79. ISBN 1-85-769121-0.
 KAARNA Arto, KÄLVIÄINEN Heikki, PARKKINEN Jussi a ZEMČÍK Pavel. Compression of Multispectral Remote Sensing Images Using Clustering and Spectral Reduction. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. Piscataway, NJ: IEEE Computer Society, 2000, roč. 38, č. 2, s. 1073-1082. ISSN 0196-2892.
 KOLKA Milan a PROVAZNÍK Ivo. A New Method for Edge Comparison in Ultrasound Images. Sborník prací studentů a doktorandů. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2000, s. 67-69. ISBN 80-7204-155-X.
 KOLKA Milan a PROVAZNÍK Ivo. Programming Language Based on L-systems. Sborník prací studentů a doktorandů. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2000, s. 64-66. ISBN 80-7204-155-X.
 KOLÁŘ Dušan a MEDUNA Alexander. Regulated Pushdown Automata. Acta Cybernetica. 2000, roč. 2000, č. 4, s. 653-664. ISSN 0324-721X.
 KOLÁŘ Dušan. A Petri Net Class for Better Process Verification. In: Proceedings of 34th Spring International Conference MOSIS 2000, ISM 2000. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2000, s. 171-176. ISBN 80-85988-45-3.
 KOLÁŘ Dušan. A Petri Net for Workflow Modelling. In: Proceedings of JCKBSE 2000. Brno: neznámá, 2000, s. 259-266. ISBN 1-58603-060-4.
 KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. An XML Approach to Knowledge Discovery in Databases. In: Knowledge-Based Software Engineering. Brno: neznámá, 2000, s. 141-148. ISBN 1 58603 060 4. ISSN 0922-6389.
 KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. An XML Framework Proposal for Knowledge Discovery in Databases. In: The Fourth European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, Workshop Proceedings Knowledge Management: Theory and Applications. Lyon: neznámá, 2000, s. 143-156.
 KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. An XML-Based Solution to Knowledge Discovery in Databases. In: 34th Spring International Conference: Modelling and Simulation of Systems MOSIS'2000, Workshop Proceedings Information Systems Modelling ISM'2000. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2000, s. 91-96. ISBN 80-85988-45-3.
 KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. Comparison of Three Mining Algorithms for Association Rules. In: 34th Spring International Conference: Modelling and Simulation of Systems MOSIS'2000, Workshop Proceedings Information Systems Modelling ISM'2000. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2000, s. 85-90. ISBN 80-85988-45-3.
 KOTÁSEK Zdeněk a RŮŽIČKA Richard. Behavioral Analysis for Testability on VHDL Source File. In: Proceedings of Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshopsborník konference IEEE DDECS. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2000, s. 209-212. ISBN 80-968320-3.
 KOTÁSEK Zdeněk a RŮŽIČKA Richard. Partial Scan Methodologies - a Survey. In: sborník konference PDS2000. Ostrava: Elsevier Science, 2000, s. 133-137. ISBN 0-08-043620-X.
 KOTÁSEK Zdeněk a RŮŽIČKA Richard. Testability Analysis Based on Discrete Mathematics Concepts. In: Proc. of the 9-th International Colloquium on Numerical Analysis and Computer Science with Applications. Plovdiv: neznámá, 2000, s. 113.
 KOTÁSEK Zdeněk a RŮŽIČKA Richard. The Implementation of RTL Testability Analysis Algorithms trough the Discrete Mathematics Concepts. In: Proc. of the Fourth International Scientific Conference on Electronic Computers and Informatics. Košice-Herľany: neznámá, 2000, s. 177-182. ISBN 80-88922-25-9.
 LAVI Jonah Z., MANNION Mike, MELHART Bonnie, PYLE Ian a ŠVÉDA Miroslav. Engineering of Computer-Based Systems - A Proposed Curriculum for a Degree Program at Bachelor Level. In: IEEE Computer Society TC-ECBS, Background Papers. Napier University, Edinburgh: neznámá, 2000, s. 1-8.
 LAVI Jonah Z., MELHART Bonnie, PYLE Ian a ŠVÉDA Miroslav. Engineering of Computer-Based Systems - A Proposed Curriculum for a Degree Program at Master Level. In: IEEE Computer Society TC-ECBS, Background Papers. Napier University, Edinburgh: neznámá, 2000, s. 1-18.
 MEDUNA Alexander. Terminating Left-Hand Sides of Scattered Context Grammars. Theoretical Computer Science. Paris: Elsevier Science, 2000, roč. 2000, č. 237, s. 424-427. ISSN 0304-3975.
 PERINGER Petr. Tools for Simulation Model Optimization. In: Proceedings of 22nd International Autumn Workshop ASIS 2000. Sv. Hostýn: MARQ, 2000, s. 195-198. ISBN 80-85988-51-8.
 PEŇÁS Petr. Workflow Specification Languages. In: Proceedings of Information System Modeling Conference 2000. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2000, s. 177-183. ISBN 80-85988-45-3.
 PICHLER Franz, RATTRAY Charles a ŠVÉDA Miroslav. IEEE/IFIP Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. In: Proceedings of the 7th IEEE International Conference and Workshop ECBS'2000. Napier University, Edinburgh: IEEE Computer Society, 2000, s. 382-382. ISBN 0-7695-0604-6.
 RATTRAY Charles a ŠVÉDA Miroslav. Proceedings of the IEEE TC-ECBS + TF RE and IFIP WG10.1 Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Napier University, Edinburgh: IEEE Computer Society, 2000. ISBN 1-85-769121-0.
 RÁBOVÁ Zdeňka, JANOUŠEK Vladimír, PERINGER Petr a VOJNAR Tomáš. An Environment for Building Heterogeneous Models. In: Proceedings of MOSIS 2000. Rožnov: MARQ, 2000, s. 89-94. ISBN 80-85988-44-5.
 RŮŽIČKA Richard a SEKANINA Lukáš. The Role of Simulation During Design of Evolvable Systems. In: Proc. of 22-nd International Colloquium Advanced Simulation of Systems 2000. Ostrava: MARQ, 2000, s. 85-90. ISBN 80-85988-51-8.
 SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. A problem knowledge-based evolutionary algorithm KBOA for hypergraph bisectioning. In: Proceedings of the Fourth Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering Brno, Czech Republic, 2000. BRNO: IOS Press, 2000, s. 51-58. ISBN 1-58603-060-4.
 SEKANINA Lukáš a DRÁBEK Vladimír. Fault Tolerance and Reconfiguration in Cellular Systems. In: Proc. of Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems - IEEE DDECS'2000. Smolenice: neznámá, 2000, s. 134-137. ISBN 80-968320-3-4.
 SEKANINA Lukáš a DRÁBEK Vladimír. Relation Between Fault Tolerance and Reconfiguration in Cellular Systems. In: 6th IEEE Int. On-Line Testing Workshop. Palma de Mallorca, Spain: IEEE Computer Society Press, 2000, s. 25-30. ISBN 0-7695-0646-1.
 SEKANINA Lukáš a DRÁBEK Vladimír. The Concept of Pseudo Evolvable Hardware. In: IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems 2000. Elsevier Science Ltd. Oxford: neznámá, 2000, s. 6. ISBN 0-08-043620-X.
 SEKANINA Lukáš a RŮŽIČKA Richard. Design of the Special Fast Reconfigurable Chip Using Common FPGA. In: Proc. of Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems - IEEE DDECS'2000. Smolenice: neznámá, 2000, s. 161-168. ISBN 80-968320-3-4.
 SEKANINA Lukáš a SLLAME Azeddien M. Toward Uniform Approach to Design of Evolvable Hardware Based Systems. Lecture Notes in Computer Science. 2000, roč. 2000, č. 1896, s. 814-817. ISSN 0302-9743.
 SLLAME Azeddien M. a DRÁBEK Vladimír. Design of Graphical Hardware. In: MOSIS2000 34th Spring International Conference Modeling and Simulation of Systems. Roznov pod Radhostem: MARQ, 2000, s. 51-55. ISBN 80-85988-44-5.
 SLLAME Azeddien M. a SEKANINA Lukáš. Simulation and Modeling of Evolvable Hardware Based Systems. In: MS2000 International Conference on Modeling and Simulation. Las Palmas de Gran Canaria: neznámá, 2000, s. 485-492. ISBN 84-95286-59-9.
 SMOLÍK Petr a TESÁČEK Jan. Data Source Independent XML Data Access. In: Proceedings of Information System Modeling Conference 2000. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2000, s. 17-22. ISBN 80-85988-45-3.
 URBÁŠEK Milan. Categories in Modelling. In: Proceedings of the 34th International Conference Modelling and Simulation of Systems - MOSIS 2000. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2000, s. 21-28. ISBN 80-85988-44-5.
 ZBOŘIL František a ZBOŘIL František ml. The use of the RCE Neural Network in a Pattern Recognition. In: 34th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS 2000. Ostrava: MARQ, 2000, s. 65-70. ISBN 80-85988-44-5.
 ZBOŘIL František ml. Modulární systém v logickém programovacím jazyce Godel. In: Sborník prací studentů a doktorandů. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2000, s. 270-272. ISBN 80-7204-115-X.
 ZBOŘIL František. Neural Network for Text Associations. In: Proceedings of XXIInd International Colloquium ASIS 2000. Ostrava: MARQ, 2000, s. 145-150. ISBN 80-85988-51-8.
 ZBOŘIL František. VHDL RT Level Parser/Analyser of a Source Code. In: Proceedings of the fourth international scientific conference Electronic Computers & Informatics'2000. Košice: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 2000, s. 150-155. ISBN 80-88922-25-9.
 ZEMČÍK Pavel, FRYDRYCH Michael, KÄLVIÄINEN Heikki, DOC. Ing. Voráček Jan a TOIVANEN Pekka. Multispectral Image Colour Encoding. In: Proceedings of 15th International Conference on Pattern Recognition. Los Alamitos, CA: neznámá, 2000, s. 609-612. ISBN 0-7695-0750-6. ISSN 1051-4651.
 ZENDULKA Jaroslav, ed. Proceedings of the Workshop Information Systems Modelling. Ostrava: MARQ, 2000. ISBN 80-85988-45-3.
 ZEZULKA František. Automatizační prostředky. Brno: neznámá, 2000. ISBN 80-214-1739-0.
 ZEZULKA František. Komunikace v automatizačních systémech. Praha: neznámá, 2000. ISBN 80-902-131-5-4.
 ŠOLC František a ŽALUD Luděk. UTAR - universal telepresence and autonomous robot. In: Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 2000, s. 141-146. ISBN 80-214-1641-6.
 ŠOLC František. Matrix model of robot in MATLAB - SIMULINK. In: Vídeň: Springer Verlag, 2000, s. 250-255. ISBN 3-540-67822-0.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. DCB Digital Communication On-board Bus. In: Proceedings ICT 2000. Acapulco: IEEE Computer Society, 2000, s. 1088-1092. ISBN 968-36-7762-2.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Executable Specifications for Distributed Embedded Systems. In: Proceedings IEEE/IFIP Joint Workshop on Formal Specification of CBS. Napier University, Edinburgh: University of Stirling, 2000, s. 81-85. ISBN 1-85-769121-0.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Rapid Prototyping of Embedded Communication Systems. In: Proceedings ICT 2000. Acapulco: neznámá, 2000, s. 677-681. ISBN 968-36-7762-2.
 ŠVÉDA Miroslav, VRBA Radimír a ZEZULKA František. Coupling Architectures for Low-Level Fieldbusses. In: Proceedings of the 7th IEEE International Conference and Workshop ECBS'2000. Napier University, Edinburgh: IEEE Computer Society, 2000, s. 148-155. ISBN 0-7695-0604-6.
 ŠVÉDA Miroslav. Patterns for Embedded Systems Design. Lecture Notes in Computer Science. 2000, roč. 2000, č. 1798, s. 80-89. ISSN 0302-9743.
 ČEJKA Rudolf a DVOŘÁK Václav. CSP-based Modeling of Emerging Scalable Parallel Computers. In: Proceedings of the 34th Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS 2000, Vol. 1. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2000, s. 135-142. ISBN 80-85988-44-5.
 ČEJKA Rudolf. Solution of Partial Differential Equations on Workstations. In: Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 2000, s. 163-165. ISBN 80-7204-155-X.
 ČEŠKA Milan a URBÁŠEK Milan. Reasoning about Categories of Petri Nets. In: Proceedings of the IEEE TC-ECBS + TF RE and IFIP WG10.1 Workshop - Joint Workshop on Formal Specifications of Computer-Based Systems. Edinburgh, Scotland: University of Stirling, 2000, s. 67-70. ISBN 1-85-769121-0.
 ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Generating and Exploiting State Spaces of Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of Workshop on Software Engineering and Petri Nets, 21st International Conference on Application and Theory of Petri Nets 2000. Aarhus: neznámá, 2000, s. 35-54. ISSN 0105-8517.
 ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Towards Verifying Distributed Systems Using Object-Oriented Petri Nets. Lecture Notes in Computer Science. 2000, roč. 2000, č. 1798, s. 90-104. ISSN 0302-9743.
1999ARNOŠT Vladimír. Software Musical Synthesizer. In: MOSIS '99 Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 1999, s. 23-28. ISBN 80-85988-33-X.
 DOC. Ing. Voráček Jan, FRYDRYCH Michael, KÄLVIÄINEN Heikki, TOIVANEN Pekka a ZEMČÍK Pavel. Multispektrální kódování obrazu. Lappeenranta: Lappeenranta University of Technology, 1999. ISBN 951-764-347-0.
 DVOŘÁK Václav a DRÁBEK Vladimír. Architektura procesorů. Brno, 1999. ISBN 80-214-1458-8.
 DVOŘÁK Václav a MATOUŠEK Petr. Highly Efficient Parallel ANN Implementation for Real-Time Processing. In: Proceedings of conference Computer Engineering and Informatics CE&I'99. Kosice - Herlany, Slovakia: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 1999, s. 186-191. ISBN 80-88922-05-4.
 DVOŘÁK Václav a ČEJKA Rudolf. Performance Prediction of Cluster Computing. In: Proceedings of the International Workshop Modelling and Simulation in Management, Informatics and Control MOSMIC'99. Sulov: Vydavatelství Žilinské univerzity, 1999, s. 229-233. ISBN 80-7100-635-1.
 DVOŘÁK Václav a ČEJKA Rudolf. The CSP-Based Simulation of Interconnection Networks and Routing Algorithms. In: Proceedings of the 33rd Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS'99, Vol. 2. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 1999, s. 43-50. ISBN 80-85988-33-X.
 EYSSELT Miloš. Bakalářský studijní program na oboru Výpočetní technika a informatika. In: Proceedings of the First Wokshop on Higher Education in Informatics HEInfo'99. 4.-5. listopadu, Smolenice: neznámá, 1999, s. 37-43. ISBN 80-227-1276-0.
 EYSSELT Miloš. Vyhodnocování pedagogických činností. In: ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z KONFERENCIE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU. Banská Bystrica, 10.-11. září: neznámá, 1999, s. 137-141. ISBN 80-8055-335-1.
 GONZALES Regina M., LAVI Jonah Z., MANNION Mike a ŠVÉDA Miroslav. Engineering of Computer-Based Systems Enhancement Courses--Proposed Course Outlines. In: Proceedings of the IEEE Conference and Workshop ECBS'99. Nashville, TN: neznámá, 1999, s. 336-343. ISBN 0-7695-0028-5.
 HANÁČEK Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Interactive Tools for Creation of Assets Model. In: ASIS 1999. Krnov: MARQ, 1999, s. 213-219. ISBN -80-85988-41-0.
 HANÁČEK Petr. Bezpečnost informačních systémů. In: ASIS 1999. Krnov: MARQ, 1999, s. 11-19. ISBN 80-85988-41-0.
 HANÁČEK Petr. Security Verification of Smartcard Scripts. In: ISM'99. Roznov pod Radhostem: MARQ, 1999, s. 11-18. ISBN 80-85988-31-3.
 HLAVIČKA Jan, KOTÁSEK Zdeněk a ZBOŘIL František. Partial Scan Methodology for RTL Designs. In: Compendium of Papers ETW'99. Constance: neznámá, 1999, s. 2. ISBN 0-7695-0390-X.
 HRDLIČKA Milan, ŠVÉDA Miroslav a ZEZULKA František. Fieldbus Interconnections Testbed. In: Proceedings of European Symposium INNOCAP'99: Sensor Networks and Communications. Grenoble: neznámá, 1999, s. 123-128.
 HRUŠKA Tomáš a MÁČEL Michal. G2-Component Architecture of an Object-Oriented Database System. In: Proceedings of ISM 99 Workshop. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 1999, s. 125-133. ISBN 80-85988-31-3.
 JANOUŠEK Vladimír. Synchronous Interactions of Objects in Object Oriented Petri Nets. In: Proc. of MOSIS'99. Ostrava, Czech Republic: MARQ, 1999, s. 73-80. ISBN 80-85988-32-1.
 KOLÁŘ Dušan. SFC - A Language for Workflow Description. In: Proceedings of 33rd Spring International Conference MOSIS'99, ISM'99. Roznov pod Radhostem: MARQ, 1999, s. 101-108. ISBN 80-85988-31-3.
 KOLÁŘ Dušan. SFC Validation via Petri Nets. In: Proceedings of XXIst International Colloquium ASIS'99. Krnov: MARQ, 1999, s. 391-396. ISBN 80-85988-41-0.
 KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. AprioriItemset - A New Algorithm for Discovering Frequent Itemsets. In: 33rd Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS'99 Proceedings ISM'99 Information Systems Modelling. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 1999, s. 49-56. ISBN 80-85988-31-3.
 KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. Získávání znalostí z databází. In: Informatika a informačné technológie. Banská Bystrica: neznámá, 1999, s. 75-82. ISBN 80-8055-335-1.
 KOTÁSEK Zdeněk a ZBOŘIL František. Neuronové sítě jako asociativní paměti. In: I&IT'99. Banská Bystrica: neznámá, 1999, s. 63-68. ISBN 80-8055-335-1.
 KOTÁSEK Zdeněk, RŮŽIČKA Richard a ZBOŘIL František. Partial Scan Methodology in VHDL Environment. In: CEI'99. Herľany: neznámá, 1999, s. 146-151. ISBN 80-88922-05-4.
 KOTÁSEK Zdeněk. Partial Scan Methodologies - a Survey. In: sborník konference The Eighth International Colloquium on Numerical Analysis and Computer Science with Applications. Plovdiv: neznámá, 1999, s. 110.
 ONDRÁČEK Tomáš a ZBOŘIL František. An Identification of Transfer Function Coefficients of Systems with Time Delay Using a Neural Network. In: Proceedings of the ASIS'99. Krnov: MARQ, 1999, s. 203-208. ISBN 80-85988-41-0.
 PERINGER Petr. Design and Implementation of Fuzzy Extension to SIMLIB/C++. In: Proceedings of ASIS'99. Krnov: MARQ, 1999, s. 209-212. ISBN 80-85988-41-0.
 SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Experimental study: Hypergraph partitioning based on the simple and advanced genetic algorithm BMDA and BOA. In: Proceedings of the Mendel '99 conference. BRNO: Fakulta strojního inženýrství VUT, 1999, s. 124-130. ISBN 80-214-1131-7.
 SCHWARZ Josef a PERINGER Petr. Simulation Model of the Traffic Light Crossing with Fuzzy Control. In: Proceedings of MOSIS'99. Rožnov: MARQ, 1999, s. 99-106. ISBN 80-85988-33-X.
 SCHWARZ Josef. Utilizing Genetic Algorithms for VLSI Physical Design-a Brief Survey. In: Electronic Devices and Systems 1999-Proceedings. BRNO: neznámá, 1999, s. 88-91. ISBN 80-214-1466-9.
 SMOLÍK Petr. The Importance of Extensible Markup Language. In: The Proceedings of MOSIS'99. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 1999, s. 25-32. ISBN 80-85988-31-3.
 URBÁŠEK Milan. Bisimulation relations in categories of A-labelled Petri nets and the connection of CCS and Petri nets. Huddersfield, Great Britain: neznámá, 1999.
 VOJNAR Tomáš. Specifying Properties of Systems To Be Checked Using Their Object-Oriented Petri Net-Based Models. In: Proceedings of 21st International Workshop on Advanced Simulation of Systems ASIS'99. Krnov: MARQ, 1999, s. 219-224. ISBN 80-85988-41-0.
 VOJNAR Tomáš. The First Steps Towards Using State Spaces of Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of International Workshop on Control and Information Technology - IWCIT'99. Ostrava: neznámá, 1999, s. 165-170. ISBN 80-7078-679-5.
 VOJNAR Tomáš. Towards Using State Spaces of Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of 33rd Spring International Conference on Modelling and Simulation of Systems MOSIS'99. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 1999, s. 141-148. ISBN 80-85988-32-1.
 ZBOŘIL František. Identifikace systému neuronovou sítí. In: MOSMIC'99. Súľov: neznámá, 1999, s. 165-170. ISBN 80-7100-635-1.
 ZBOŘIL František. Neural Associative Memories. In: Proceedings of the MOSIS'99. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 1999, s. 131-136. ISBN 80-85988-33-X.
 ZENDULKA Jaroslav. SQLJ - SQL v prostředí jazyka Java. In: Sborník z letní školy Informační systémy a jejich aplikace. Ruprechtov: neznámá, 1999, s. 177-184. ISBN 80-214-1397-2.
 ŠVÉDA Miroslav a VRBA Radimír. Actuator-Sensor-Interface Interconnectivity. Control Engineering Practice. 1999, roč. 7, č. 1, s. 95-100. ISSN 0967-0661.
 ŠVÉDA Miroslav. An Asynchronous Specification Language for Computer-Based Systems Design. In: Electronic Devices and Systems 1999 - Proceedings. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1999, s. 137-143. ISBN 80-214-1466-9.
 ŠVÉDA Miroslav. Application Patterns for CBS Design Reuse. In: Proceedings of the IEEE Conference and Workshop ECBS'99. Nashville, TN: IEEE Computer Society, 1999, s. 92-98. ISBN 0-7695-0028-5.
 ŠVÉDA Miroslav. Low-Level Fieldbus Coupler Prototyping. In: Electronic Devices and Systems 1999 - Proceedings. Brno: Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT, 1999, s. 244-247. ISBN 80-214-1466-9.
 ŠVÉDA Miroslav. Patterns for Embedded Systems Design. In: Preprints EUROCAST´99. Vienna: neznámá, 1999, s. 277-280.
 ŠVÉDA Miroslav. Time and Cybernetics. In: Cybernetics'99. Las Palmas de Gran Canaria: neznámá, 1999, s. 121-124. ISBN 84-8416-950-2.
 ČEJKA Rudolf a DVOŘÁK Václav. CSP-based Modeling of SM Architectures. In: Proceedings of conference Computer Engineering and Informatics CE&I'99. Kosice - Herlany: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach, 1999, s. 163-168. ISBN 80-88922-05-4.
 ČEJKA Rudolf. CSP-based Modeling of SM Architectures. In: Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT. Brno: Akademické nakladatelství CERM sro., 1999, s. 75-76. ISBN 80-214-1155-4.
 ČEŠKA Milan a URBÁŠEK Milan. Categorical approach to Petri nets transformations. In: Proceedings of the 33rd Spring International Conference MOSIS'99. Rožnov pod Radhoštěm, CZ: MARQ, 1999, s. 133-140. ISBN 80-85988-32-1.
 ČEŠKA Milan a URBÁŠEK Milan. Modelling and Simulation of Parallel Systems Using CCS and Petri Nets: Major Concepts. In: Proceedings of XXIst International Colloquium ASIS 1999. Krnov, Czech Republic: MARQ, 1999, s. 371-377. ISBN 80-85988-41-0.
 ČEŠKA Milan, JANOUŠEK Vladimír a VOJNAR Tomáš. Towards Verifying Complex Distributed Systems Using Object-Oriented Petri Nets. In: Proceedings of the 7th International Conference on Computer Aided Systems Theory and Technology -- EUROCAST'99. Vienna: neznámá, 1999, s. 229-232.
 ČEŠKA Milan, JEŽEK Karel, MELICHAR Bořivoj a RICHTA Karel. Konstrukce překladačů. Praha: České vysoké učení technické, 1999. ISBN 80-01-02028-2.
 ČEŠKA Milan. Cybernetics and Concepts of Formal Language Theory. In: Wiener's Cybernetics-50 years of evolution. Las Palmas de Gran Canaria: neznámá, 1999, s. 57-59. ISBN 84-8416-950-2.
 ČEŠKA Milan. Petriho sítě ve výuce oboru Informatika a výpočetní technika FEI VUT v Brně. In: Proceedings of XXIst International Colloquium ASIS 1999. Krnov: MARQ, 1999, s. 143-146. ISBN 80-85988-41-0.

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171
Přepnout na https