Doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc.

Vzdělání:

 • Ing. VUT v Brně 1969
 • CSc. 1980
 • Doc. 1998

Profesionální kariéra:

 • 10 let technické praxe ve výpočetním středisku katedry samočinných počítačů FE VUT v Brně
 • od r. 1980 jako odborný asistent na katedře informatiky a výpočetní techniky FEI VUT v Brně
 • 1983-85: přednášející na katedře počítačů a řízení Institutu elektroniky, Beni Walid, Libye
 • 1993: 6 týdnů studijní pobyt na katedře elektroniky na Universitě v Manchestru, Anglie
 • 1994: 2 týdny studijní pobyt na institutu TIMA/INPG v Grenoblu, Francie
 • 1995: 1 týden studijní pobyt v IMEC, Leuven, Belgie
 • 2001-2006 proděkan FIT pro studijní záležitosti

Odborná orientace:

 • diagnostika číslicových systémů
 • bezpečné a odolné číslicové systémy
 • algoritmická syntéza číslicových systémů
 • algoritmy aritmetických výpočtů
 • aplikace algebry nad konečnými tělesy
 • komprese a zpracování multimediálních dat
 • grafické a multimediální procesory

Členství:

 • Společnost elektrotechnických inženýrů 

Další zájmy:

 • Sborový zpěv

Odkazy:

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81
Přepnout na https