Doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc.

Publikace

2010ŠIMEK Václav, DVOŘÁK Radim, ZBOŘIL František V. a DRÁBEK Vladimír. Performance Evaluation of OpenCL Framework for Numerical Solver of Advection Diffusion Equation. In: Proceedings of CSE 2010 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2010, s. 279-286. ISBN 978-80-8086-164-3.
2009DVOŘÁK Radim, ŠIMEK Václav, ZBOŘIL František V. a DRÁBEK Vladimír. GPU Accelerated Solver of Time-Dependent Air Pollutant Transport Equations. In: 12th EUROMICRO Conference on Digital System Design DSD 2009. Patras: IEEE Computer Society, 2009, s. 1-7. ISBN 978-0-7695-3277-6.
2007BRYAN Luděk, FUČÍK Otto a DRÁBEK Vladimír. HW-Based Object Detection Method for Traffic Monitoring. In: 6th Electronic Circuits and Systems Conference (ECS 2007). Bratislava: Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2007, s. 93-96. ISBN 978-80-227-2697-9.
 DRÁBEK Vladimír. Hardware Unit for Motion Estimation. In: Electronic Devices and Systems. Brno: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, 2007, s. 17-21. ISBN 978-80-214-3470-7.
 DRÁBEK Vladimír. The Evolution of Graphical Processors. In: 6th Electronic Circuits and Systems Conference (ECS 2007). Bratislava: Fakulta informatiky a informačních technologií Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2007, s. 97-102. ISBN 978-80-227-2697-9.
2005DRÁBEK Vladimír a KOTÁSEK Zdeněk. Handbook of Testing Electronic Systems. Handbook of Testing Electronic Systems. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2005, s. 235-243. ISBN 80-01-03318-X.
 DRÁBEK Vladimír. Příručka k přijímacím zkouškám na FIT pro akademický rok 2005-2006. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2005.
 DRÁBEK Vladimír. Studium na fakultě informačních technologií VUT v Brně 2005/2006. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2005.
2004BRYAN Luděk, FUČÍK Otto a DRÁBEK Vladimír. Image filter implementation in FPGA used for the license plate. In: Proceedings of 38th International Conference MOSIS'04. Ostrava: MARQ, 2004, s. 169-174. ISBN 80-85988-98-4.
 DRÁBEK Vladimír. Binární algebry a kódy aneb ten nádherný binární svět. In: I & IT'04 Informatika a informačné technológie 2004. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2004, s. 111-118. ISBN 80-8083-017-7.
 SEKANINA Lukáš a DRÁBEK Vladimír. Theory and Applications of Evolvable Embedded Systems. In: Proc. of the 11th IEEE Int. Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press, 2004, s. 186-193. ISBN 0-7695-2125-8.
2003BRYAN Luděk, FUČÍK Otto, ZEMČÍK Pavel, DRÁBEK Vladimír a TUPEC Pavel, ed. Inter Chip Communicating System with Dynamically Reconfigurable Hardware Support. Poznaň: University of Technology at Poznaň, 2003. ISBN 83-7143-557-6.
 DRÁBEK Vladimír, ed. Montgomery Multiplication in GF(p) and GF(2^n). Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2003. ISBN 80-214-2452-4.
 DRÁBEK Vladimír. Diagnosis and testing. Student e-text for DIA, study program IT. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2003.
2002DRÁBEK Vladimír a SEKANINA Lukáš. Basic Principles of Bio-Inspired Approaches to Fault Tolerance: Tutorial. In: Design for Test of Systems on Chip: Digital Test. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2002, s. 1-48. ISBN 0000-00-000-0.
 SEKANINA Lukáš a DRÁBEK Vladimír. A Survey of Bioinspired Methods for Design of Fault Tolerant Reconfigurable Architectures. In: Proc. of the 8th Biennial Baltic Electronics Conference. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2002, s. 355-358. ISBN 9985-59-292-1.
 SEKANINA Lukáš a DRÁBEK Vladimír. Automatic Design of Image Operators Using Evolvable Hardware. In: Proc. of 5th IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2002, s. 132-139. ISBN 80-214-2094-4.
 SEKANINA Lukáš a DRÁBEK Vladimír. Soft-hardware. Vesmír. 2002, roč. 81, č. 7, s. 393-395. ISSN 0042-4544.
 SLLAME Azeddien M. a DRÁBEK Vladimír. A Design Space Exploration Scheme for High-Level Synthesis Systems. In: Proceedings of 36th International Conference MOSIS '02 Modelling and Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2002, s. 305-312. ISBN 80-85988-71-2.
 SLLAME Azeddien M. a DRÁBEK Vladimír. An Efficient List-Based Scheduling Algorithm for High-Level-Synthesis. In: EUROMICRO Symposium on Digital System Design (DSD2002): Architecture, Methods and Tools, IEEE Computer Society. Dortmund, Germany: IEEE Computer Society Press, 2002, s. 316-323. ISBN 0-7695-1790-0.
2001DRÁBEK Vladimír. Configurable Computing. In: Advanced Simulation of Systems. Ostrava: MARQ, 2001, s. 59-63. ISBN 80-85988-61-5.
 SLLAME Azeddien M. a DRÁBEK Vladimír. Specification and Synthesis of Reusable Modules in VHDL. In: Proceedings of fourth International Wokshop on IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems IEEE DDCSE01. Gyor, Hungary: SZIF-UNIVERSITAS spol. s r. o.., Hungary, 2001, s. 137-140. ISBN 963-7175-16-4.
 TOMŠŮ Michal a DRÁBEK Vladimír. The Possibilities of Hardware Support for the Virtual Reality Systems Using the Internet Connections. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01. Ostrava: MARQ, 2001, s. 121-126. ISBN 80-85988-57-7.
 VOJKŮVKA Michal a DRÁBEK Vladimír. Modelling of Montgomery Multiplication in GF(2^m). In: Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS'01. Ostrava: MARQ, 2001, s. 441-446. ISBN 80-85988-57-7.
2000DRÁBEK Vladimír a VOJKŮVKA Michal. Applications of Elliptic Curves over GF(2^m) in Cryptography. In: Proceedings of the XXIInd International Colloquium ASIS 2000. Ostrava: MARQ, 2000, s. 101-106. ISBN 80-85988-51-8.
 DRÁBEK Vladimír. Applications of Daubechies Wavelets for Image Compression. In: 34th Spring. Int. Conf. MOSIS 2000. Roznov p. R.: MARQ, 2000, s. 31-37. ISBN 80-85988-44-5.
 DRÁBEK Vladimír. Digital Laboratory for Non-Linear Video Editing. In: 4th Int. Sci. Conf. Electronic Computers and Informatics 2000. Košice - Herlany: neznámá, 2000, s. 146-149. ISBN 80-88922-25-9.
 SEKANINA Lukáš a DRÁBEK Vladimír. Fault Tolerance and Reconfiguration in Cellular Systems. In: Proc. of Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems - IEEE DDECS'2000. Smolenice: neznámá, 2000, s. 134-137. ISBN 80-968320-3-4.
 SEKANINA Lukáš a DRÁBEK Vladimír. Relation Between Fault Tolerance and Reconfiguration in Cellular Systems. In: 6th IEEE Int. On-Line Testing Workshop. Palma de Mallorca, Spain: IEEE Computer Society Press, 2000, s. 25-30. ISBN 0-7695-0646-1.
 SEKANINA Lukáš a DRÁBEK Vladimír. The Concept of Pseudo Evolvable Hardware. In: IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems 2000. Elsevier Science Ltd. Oxford: neznámá, 2000, s. 6. ISBN 0-08-043620-X.
 SLLAME Azeddien M. a DRÁBEK Vladimír. Design of Graphical Hardware. In: MOSIS2000 34th Spring International Conference Modeling and Simulation of Systems. Roznov pod Radhostem: MARQ, 2000, s. 51-55. ISBN 80-85988-44-5.

Zobrazit všechny publikace

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109
Přepnout na https