Prof. Ing., Dipl.-Ing. Martin Drahanský, Ph.D.

Functional model of intelligent backup power source (UPS) with high efficiency

Authors:Hájek Josef, Drahanský Martin
Type:specimen
Created:2013
Licence:required - licence fee
Keywords:UPS, PoE, AC/DC conversion
Description:
The result is a functional model of backup power source (UPS) with high efficiency AC/DC conversion - the conversion efficiency by full load is minimally 90%.
Location:
Funkční vzorek je umístěn ve společnosti ADAPTIVITY s.r.o.
Research groups:
Departments:
Licence terms:
Licenční podmínky spadají kompletně do pravomoci společnosti ADAPTIVITY s.r.o.

Your IPv4 address: 54.85.162.213
Switch to https