Prof. Ing. Václav Dvořák, DrSc.

DVOŘÁK, V.. Architektury a programování paralelních systémů. Brno: Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM, 2004. ISBN 80-214-2608-X.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Architektury a programování paralelních systémů
Název (en):Parallel system architecture and programming
Strany:170
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2004
ISBN:80-214-2608-X
Vydavatel:Nakladatelství Vysokého učení technického v Brně VUTIUM
Klíčová slova
Paralelní architektury, symetrické multiprocesory, svazky počítačů, distribuovaná sdílená paměť, OpenMP, MPI, HPF
Anotace
Učební text pokrývá architekturu i programování paralelních systémů. Nejdříve je pojednáno obecně o paralelismu, ukazatelích výkonnosti, režii paralelního zpracování a o zákonech omezujících zrychlení. Pokračuje výklad o nejrozšířenějších symetrických multiprocesorech se společnou sběrnicí (SMP), koherenci pamětí cache, protokolech MSI a MESI. Navazuje programování v OpenMP, synchronizační operace, komunikace přes sdílenou paměť, paralelizace s příklady použití probíraných direktiv. V další části jsou probrány propojovací a přepínací sítě, modely komunikace, směrovací techniky a algoritmy jako základ populárních svazků pracovních stanic i architektur s distribuovanou sdílenou pamětí.  Programování ve standardizovaném rozhraní MPI   je doplněno příklady typických paralelních aplikací. Poslední část je zaměřena na datově paralelní systémy a programování (HPF).   

Vaše IPv4 adresa: 54.81.117.119
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]