Za podpory

vyhlášky proděkanů pro vzdělávací činnost č. 5/2008

jsou k možnému uznání předměty

zakončené hodnocením

(každý jednotlivý předmět se ověřuje samostatně,

a musí splnitlhůtya samozřejmě všechny další náležitosti)

 

Zkouška

nebo

klasifikovaný zápočet

hodnocený nejpozději ...

při včasně podané žádosti

Uplynulá doba

do/k 2017-09-01

Stupně hodnocení

možné k uznání

do 2012-08-31

      5 a více let      

        se neuznává        

do 2013-08-31

4 5 let

A, B

do 2014-08-31

3 4 roky

A, B, C

do 2015-08-31

2 3 roky

A, B, C, D

do 2016-08-31

1 2 roky

A, B, C, D

do 2017-08-31

0 1 rok

A, B, C, D

 

Při žádostech podaných až v průběhu akademického roku 2017/2018

se k „uplynulé době do/k 2017-09-01“

připočítávají dny uplynulé do dne vyřízení později podané žádosti,

pokud předměty navrhované k uznání splňují vyhlášené podmínky.

Poznámka: Až na výjimky se předměty s hodnocením E neuznávají.

 

Miloš Eysselt, 2017-02-18.