Language/Codepage

místnost L339

e-mail

tel.:
541 141 230

osobní stránka

předměty
vyučované
na FIT
hledání na VUT

**************

AKTUÁLNÍ
PODPORY

 FEANI

Bologna
Declaration

a
ESU

ECTS
Guide

European
University
Association

IFIP

ACM

IEEE
COMPUTER
SOCIETY

ECBS

 

Miloš Eysselt 

Nástěnka studijního poradenství na FIT:
Programy IT-BC + IT-MGR

Studijní oddělení FIT -- dočasné úpravy úředních hodin, pokud jsou vyhlášeny

Pokud "NĚCO" nenaleznete na této nástěnce, zkuste "TO" hledat na nástěnkách
AKTUALITY na FIT
STUDINFO
NABÍDKY ... od 2017-01-01 zmrazena
NABÍDKY u ICV VUT
ZAHRANIČNÍ a nabídka na FIT
ZAHRANIČNÍ nabídka na FEKT
ZAHRANIČNÍ nabídka na VUT
ÚŘEDNÍ DESKA FIT
a nebo se osmělte bloudit a hledat "TO" na dalších stránkách
FIT

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ INFORMACE
Žádosti o výjimky se podávají na "papíru" na SO,
     podání žádosti nezakládá nárok na její kladné vyřízení
(listinu ŽÁDOST lze získat na SO a nebo ji máte v e-formě ve vašem WIS-chlívku, lze se pokusit o vstup do ...). Bylo zahájeno pokusné e-podávání žádostí, nahlédněte do svého WIS-chlívku.

Studijní programy na FIT VUT v BRNĚ
zákon o vysokých školách v úplném znění s nefungujícími propadlišti: účinnost/platnost začala od 2016-09-01
Studijní předpisy VUT od ak.r. 2006/2007, doplňující směrnice děkana FIT 43/2014
Stipendia na VUT, stipendijní řád VUT, stipendia na FIT
Disciplinární řád VUT, disciplinární řád FIT
Směrnice a rozhodnutí týkající se poplatků za studium, kolik v ak.r. 2016/2017, dodatek č. 1
Poplatky za nadstandardní administrativní úkony
Oznamování překážek ve studiu
Erasmus+: Individuální plán pro předměty na FIT při výjezdu a kolik ?, a co činiti
Přehled předpisů FIT vč. neplatných
Základní metody získávání vědomostí a dovedností (EN), stupně dovedností, devastující vliv počítačů na mozek
CESA VUT: SPORTy i s rozvrhy
ICV VUT: Doplňkové vzdělávání, poradenství a další
Koleje a menzy VUT

PROGRAMY IT-BC a IT-MGR v ak.r. 2016/2017
Časový plán ak.r. 2016/2017
"Dvakrát a dost"
Rozvrhy pro LS ... pouze jednotlivé akce
LS: Především povinné zkoušky ... zkoušení je uzavřeno

SZZ'2017 ... srpen: v průběžné přípravě ...
Kategorie BP a DP
BAKALÁŘI IT-BC: Sledujte průběžně doplňované informace k ISZ
...
                                   Sledujte průběžně doplňované informace u IBP

                                   Sledujte průběžně doplňované informace u IBT
                                  Za co lze získat "malý diplom"
INŽENÝŘI IT-MGR: Sledujte průběžně doplňované informace k MSZ ...
                                     Sledujte průběžně doplňované informace u DIP

KE VŠEM STUDIJNÍM PROGRAMŮM v ak.r. 2017/2018
Formy studia v otevíraných programech

PROGRAMY IT-BC a IT-MGR v ak.r. 2017/2018 ... v průběžném dolaďování ...
Časový plán ak.r. 2017/2018
Historické studijní plány FIT: Dříve celé FEI
V IT-BC-3 začal od září 2015 nabíhat inovovaný studijní plán ... v průběžném dolaďování ...
Zápisy do ak.r. 2017/2018
Rozvrhy pro ZS ... v průběžném dolaďování ...
Rozvrhy pro LS ... v průběžné přípravě ...
Uznávání předmětů z předcházejícího studia, tabulka pro 17/18, viz také "new" ... v průběžném dolaďování ...
Základní pokyny pro jakékoli e-registrace/zápisy předmětů pro ak.r. 2017/2018 ... v průběžném dolaďování ...
ZS: Především povinné zkoušky ... v průběžné přípravě
Studentský vstup do WIS-FIT

Info for International Students
(Education in English Language)
Video: Brno University of Technology and something else
STUDY AND EXAMINATION REGULATIONS at the BUT
The FIT Dean's Amendments to the STUDY AND ... at the BUT
General Information about Study (under running construction) incl. list of courses
Student Entrance into the WIS of the FIT

A "CO" jste zde nenalezli, hledejte na stránkách FIT, a nezapomínejte jednou týdně také prohlédnout nástěnky
AKTUALITY na FIT
STUDINFO
NABÍDKY ... od 2017-01-01 zmrazena
NABÍDKY u ICV VUT
ZAHRANIČNÍ a nabídka na FIT
ZAHRANIČNÍ nabídka na FEKT
ZAHRANIČNÍ nabídka na VUT
ÚŘEDNÍ DESKA FITNástěnku připravil a průběžně udržuje Miloš Eysselt, který děkuje za jakékoli připomínky předem.
Některá písmenka: á, Á, é, É, ě, Ě, í, Í, ó, ú, Ú, ů, Ů, ý, Ý, č, Č, ď, ň, ř, Ř, š, Š, ť, ž, Ž

[ Zaměstnanci | FIT | VUT | Jazyk/Language ]


Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, CZ-61266 Brno
Tel.: 541 141 139, Fax: 541 141 270
mailto: info@fit.vutbr.cz, URL: http://www.fit.vutbr.cz
Poslední změna: 2017-08-16