Language/Codepage

místnost L339

e-mail

tel.:
541 141 230

osobní stránka

předměty
vyučované
na FIT
hledání na VUT

**************

AKTUÁLNÍ
PODPORY

 FEANI

Bologna
Declaration

a
ESU

ECTS
Guide

European
University
Association

IFIP

ACM

IEEE
COMPUTER
SOCIETY

ECBS

 

Miloš Eysselt 

Nástěnka studijního poradenství na FIT:
Programy IT-BC + IT-MGR

Studijní oddělení FIT -- dočasné úpravy úředních hodin, pokud jsou vyhlášeny

Pokud "NĚCO" nenaleznete na této nástěnce, zkuste "TO" hledat na nástěnkách
AKTUALITY na FIT
STUDINFO
NABÍDKY
NABÍDKY u ICV VUT
ZAHRANIČNÍ a nabídka na FIT
ZAHRANIČNÍ nabídka na FEKT
ZAHRANIČNÍ nabídka na VUT
ÚŘEDNÍ DESKA FIT
a nebo se osmělte bloudit a hledat "TO" na dalších stránkách
FIT

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ INFORMACE
Žádosti o výjimky se podávají na "papíru" na SO,
     podání žádosti nezakládá nárok na její kladné vyřízení

Studijní programy na FIT VUT v BRNĚ
Zákon o vysokých školách v úplném znění podle inovace zákonem č. 137/2016 Sb.,
  nebo také zákon o vysokých školách v úplném znění s nefungujícími propadlišti:
  účinnost/platnost začíná od 2016-09-01
Studijní předpisy VUT od ak.r. 2006/2007, doplňující směrnice děkana FIT 43/2014
Stipendia na VUT, stipendia na FIT
Disciplinární řád VUT , disciplinární řád FIT
Směrnice a rozhodnutí týkající se poplatků za studium, kolik v ak.r. 2016/2017, dodatek č. 1
Poplatky za nadstandardní administrativní úkony
Oznamování překážek ve studiu
Erasmus+: Individuální plán pro předměty na FIT při výjezdu a kolik ?, a co činiti
Přehled předpisů FIT vč. neplatných
Stupně dovedností
CESA VUT: SPORTy i s rozvrhy
ICV VUT: Doplňkové vzdělávání, poradenství a další
Koleje a menzy VUT

PROGRAMY IT-BC a IT-MGR v ak.r. 2016/2017
Časový plán ak.r. 2016/2017
Historické studijní plány FIT: Dříve celé FEI
"Dvakrát a dost"
V IT-BC-3 začal od září 2015 nabíhat inovovaný studijní plán ... v průběžném dolaďování ...
Rozvrhy pro LS ... v průběžném dolaďování ...
LS: Především povinné zkoušky ... v průběžném dolaďování ...
Studentský vstup do WIS-FIT

SZZ'2017 ... v průběžné přípravě ...
Kategorie BP a DP
BAKALÁŘI IT-BC: Sledujte průběžně doplňované informace k ISZ
...
                                   Sledujte průběžně doplňované informace u IBP

                                   Sledujte průběžně doplňované informace u IBT
                                  Za co lze získat "malý diplom"
INŽENÝŘI IT-MGR: Sledujte průběžně doplňované informace k MSZ ...
                                     Sledujte průběžně doplňované informace u DIP

KE VŠEM STUDIJNÍM PROGRAMŮM v ak.r. 2017/2018
Formy studia v otevíraných programech

PROGRAMY IT-BC a IT-MGR v ak.r. 2017/2018 ... v průběžném dolaďování ...
Časový plán ak.r. 2017/2018
Historické studijní plány FIT: Dříve celé FEI
V IT-BC-3 začal od září 2015 nabíhat inovovaný studijní plán ... v průběžném dolaďování ...
Rozvrhy pro ZS ... v průběžné přípravě ...
Uznávání předmětů z předcházejícího studia, tabulka pro 17/18, viz také "new" ... v průběžném dolaďování ...
Základní pokyny pro jakékoli e-registrace/zápisy předmětů pro ak.r. 2017/2018 ... v průběžném dolaďování ...
ZS: Především povinné zkoušky ... v průběžné přípravě
Studentský vstup do WIS-FIT

Info for International Students
(Education in English Language)
Higher Education Act of the Czech Republic
STUDY AND EXAMINATION REGULATIONS at the BUT
The FIT Dean's Amendments to the STUDY AND ... at the BUT
General Information about Study (under running construction)
Student Entrance into the WIS of the FIT

A "CO" jste zde nenalezli, hledejte na stránkách FIT, a nezapomínejte jednou týdně také prohlédnout nástěnky
AKTUALITY na FIT
STUDINFO
NABÍDKY
NABÍDKY u ICV VUT
ZAHRANIČNÍ a nabídka na FIT
ZAHRANIČNÍ nabídka na FEKT
ZAHRANIČNÍ nabídka na VUT
ÚŘEDNÍ DESKA FITNástěnku připravil a průběžně udržuje Miloš Eysselt, který děkuje za jakékoli připomínky předem.
Některá písmenka: á, Á, é, É, ě, Ě, í, Í, ó, ú, Ú, ů, Ů, ý, Ý, č, Č, ď, ň, ř, Ř, š, Š, ť, ž, Ž

[ Zaměstnanci | FIT | VUT | Jazyk/Language ]


Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, CZ-61266 Brno
Tel.: 541 141 139, Fax: 541 141 270
mailto: info@fit.vutbr.cz, URL: http://www.fit.vutbr.cz
Poslední změna: 2017-04-12