místnost L339

e-mail

tel.:
541 141 230

osobní stránka

předměty
vyučované
na FIT
hledání na VUT

**************

AKTUÁLNÍ
PODPORY

 FEANI

Bologna
Declaration

a
ESU

ECTS
Guide

European
University
Association

IFIP

ACM

IEEE
COMPUTER
SOCIETY

ECBS

 

Miloš Eysselt 

Nástěnka studijního poradenství na FIT:
Programy IT-BC + IT-MGR

Studijní oddělení FIT -- dočasné úpravy úředních hodin, pokud jsou vyhlášeny

Prosím, omluvte případné výpadky propadlišť, kde-kdo se rozhodl "inovovat" své WWW stránky.
Prosím, zjištěné disharmonie oznamujte.

Pokud "NĚCO" nenaleznete na této nástěnce, zkuste "TO" hledat na nástěnkách
AKTUALITY na FIT
STUDINFO
NABÍDKY u ICV VUT
ZAHRANIČNÍ a nabídka na FIT
ZAHRANIČNÍ nabídka na FEKT
ZAHRANIČNÍ nabídka na VUT
ÚŘEDNÍ DESKA FIT
a nebo se osmělte bloudit a hledat "TO" na dalších stránkách
FIT

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ INFORMACE

Žádosti, například o výjimky, se podávají elektronicky z žadatelova WIS-chlivku (včetně e-příloh a nezapomeňte POTVRDIT),
nicméně listinné přílohy pak v originálech odevzdávejte na SO,
     podání žádosti nezakládá nárok na její kladné vyřízení.

Studijní programy na FIT VUT v BRNĚ
Zákon o vysokých školách v úplném znění
Studijní předpisy VUT od ak.r. 2018/2019 , Pravidla o organizaci studia na FIT , sledovat školní e-maily a WIS je povinné , změna v min_kreditech za semestr/akademický rok , změna v době studia a přerušení , pozor na opakované povinné předměty , pozor na nečisté praktiky
Stipendia na VUT, stipendijní řád VUT, inovovaná směrnice VUT 71/2017 , stipendia na FIT
Disciplinární řád VUT, disciplinární řád FIT
Směrnice a rozhodnutí týkající se poplatků za studium
Poplatky za nadstandardní administrativní úkony
Pravidla pro výuku v rámci programu Celoživotního vzdělávání
Oznamování překážek ve studiu: Článek 55
Erasmus+: Co činiti
Přehled předpisů FIT vč. neplatných
Přehled předpisů na VUT
Základní metody získávání vědomostí a dovedností (EN), stupně dovedností, devastující vliv pošítačů na mozek
CESA VUT: SPORTy i s rozvrhy
ICV VUT: Doplňkové vzdělávání, poradenství a další
Koleje a menzy VUT

PROGRAMY IT-BC a IT-MGR v ak.r. 2018/2019 ... v průběžném dolaďování ...
Časový plán ak.r. 2018/2019
Historické studijní plány FIT: Dříve celé FEI
Uznávání předmětů z předcházejícího studia, tabulka pro 18/19, viz také "new" ... v průběžném dolaďování ...
Pokyny pro e-registrace/zápisy předmětů pro LS ak.r. 2018/2019 ... v průběžném dolaďování ...
Rozvrhy pro ZS
Zkoušky po ZS ... zkoušení ukončeno
Rozvrhy pro LS ... v průběžném dolaďování ...

SZZ'2019 ... v průběžné přípravě ...
Jak to bylo u ISZ 2018
...
Jak to bylo u MSZ 2018
...
Kategorie BP a DP
BAKALÁŘI IT-BC: Sledujte průběžně doplňované informace k ISZ ...
                                   Sledujte průběžně doplňované informace u IBP
                                   Sledujte průběžně doplňované informace u IBT
                                  Za co lze získat "malý diplom"
INŽENÝŘI IT-MGR: Sledujte průběžně doplňované informace k MSZ ...
                                     Sledujte průběžně doplňované informace u DIP

KE VŠEM STUDIJNÍM PROGRAMŮM v ak.r. 2019/2020
Formy studia v otevíraných programech

PROGRAMY IT-BC a IT-MGR v ak.r. 2019/2020 ... v průběžné přípravě ...
Uznávání předmětů z předcházejícího studia, tabulka pro 19/20, viz také "new" ... v průběžném dolaďování ...

Info for International Students
(Education in English Language)
Video: Brno University of Technology and something else
The Higher Education Act
STUDY AND EXAMINATION RULES of BUT

RULES ON ORGANISATION OF STUDIES AT THE FIT
DISCIPLINARY RULES FOR STUDENTS of BUT

General Information about Study (under running construction) incl. list of courses
Student Entrance into the WIS of the FIT

A "CO" jste zde nenalezli, hledejte na stránkách FIT, a nezapomínejte jednou týdně také prohlédnout nástěnky
AKTUALITY na FIT
STUDINFO
NABÍDKY u ICV VUT
ZAHRANIČNÍ a nabídka na FIT
ZAHRANIČNÍ nabídka na FEKT
ZAHRANIČNÍ nabídka na VUT
ÚŘEDNÍ DESKA FITNástěnku připravil a průběžně udržuje Miloš Eysselt, který děkuje za jakékoli připomínky předem.
Některá písmenka: á, Á, é, É, ě, Ě, í, Í, ó, ú, Ú, ů, Ů, ý, Ý, č, Č, ď, ň, ř, Ř, š, Š, ť, ž, Ž

[ Zaměstnanci | FIT | VUT | Jazyk/Language ]


Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, CZ-61266 Brno
Tel.: 541 141 139, Fax: 541 141 270
mailto: info@fit.vutbr.cz, URL: http://www.fit.vutbr.cz
Poslední změna: 2019-02-20