Miloš Eysselt 

Nástěnka studijního poradenství na FIT:
Programy BIT + MITAI

Některá ověřená potvrzení, např. o zkouškách, potřebná pro překročení státní hranice, si lze vygenegovat za portálem VUT

Studijní oddělení FIT -- dočasné úpravy úředních hodin, pokud jsou vyhlášeny

Pokud "NĚCO" nenaleznete na této nástěnce, zkuste "TO" hledat na nástěnkách
AKTUALITY na FIT
STUDINFO
NABÍDKY u ICV VUT
ZAHRANIČNÍ a nabídka na FIT
ZAHRANIČNÍ nabídka na FEKT
ZAHRANIČNÍ nabídka na VUT
ÚŘEDNÍ DESKA FIT
a nebo se osmělte bloudit a hledat "TO" na dalších stránkách
FIT

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ INFORMACE

Žádosti, například o výjimky, se podávají elektronicky ve Studis/Apollo
      (včetně e-příloh a nezapomeňte POTVRDIT),
nicméně listinné přílohy pak v originálech předkládejte/odevzdávejte na SO,
     podání žádosti nezakládá na nárok na její kladné vyřízení.
Nepodepsaná sdělení/výzvy v žádostech nepochází ode mne.

Studijní programy na FIT VUT v BRNĚ
Zákon o vysokých školách v úplném znění
Studijní předpisy VUT od ak.r. 2018/2019, Pravidla o organizaci studia na FIT , sledovat školní e-maily a WIS-informace je povinné , změna v min_kreditech za semestr/akademický rok , podrobnosti k přerušení studia a změna v době studia a přerušení , pozor na opakované povinné předměty
, pozor na nečisté praktiky
Stipendia na VUT, stipendijní řád VUT, inovovaná směrnice VUT 71/2017, stipendia na FIT
Disciplinární řád VUT, disciplinární řád FIT
Směrnice a rozhodnutí týkající se poplatků za studium
Poplatky za nadstandardní administrativní úkony
Pravidla pro výuku v rámci programu Celoživotního vzdělávání
Oznamování překážek ve studiu: Článek 55
Erasmus+: Co a jak činiti

Přehled předpisů FIT vč. neplatných
Přehled předpisů na VUT
Základní metody získávání vědomostí a dovedností (EN), stupně dovedností
CESA VUT: SPORTy i s rozvrhy
ICV VUT: Doplňkové vzdělávání, poradenství a další
Koleje a menzy VUT

SZZ'2022 ... ukončeny
BAKALÁŘI: Jak to bylo v 2021/2022
... historie
INŽENÝŘI: Jak to bylo v 2021/2022 ... historie
Kategorie BP a DP

PROGRAMY vedoucí k titulu Bc a vedoucí k titulu Ing. v ak.r. 2022/2023 ... v průběžném dolaďování
Časový plán ak.r. 2022/2023
13/7 -- 14/8: K e-do_/pře_registracím předmětů v červenci/srpnu ...
1BITP a 1MITAI: e-Registrace volitelných předmětů v září
Kolik kreditů si mohou zapsat studenti nastupující do 1. roku studia
Uznávání předmětů z předcházejícího studia, tabulka pro 22/23, viz také "new" ... v průběžném dolaďování
Nepřehlédněte: e-Zápisy začnou k 2022-08-22 ... platnost vypršela/ukončena
Rozvrhy pro ZS ... v průběžném dolaďování
Rozvrhy pro LS ... v průběžném dolaďování

A "CO" jste zde nenalezli, hledejte na stránkách FIT, a nezapomínejte jednou týdně také prohlédnout nástěnky
AKTUALITY na FIT
STUDINFO
NABÍDKY u ICV VUT
ZAHRANIČNÍ a nabídka na FIT
ZAHRANIČNÍ nabídka na FEKT
ZAHRANIČNÍ nabídka na VUT
ÚŘEDNÍ DESKA FITNástěnku připravil a průběžně udržuje Miloš Eysselt, který děkuje za jakékoli připomínky předem.
Některá písmenka: á, Á, é, É, ě, Ě, í, Í, ó, ú, Ú, ů, Ů, ý, Ý, č, Č, ď, ň, ř, Ř, š, Š, ž, Ž

[ Zaměstnanci | FIT | VUT | Jazyk/Language ]


Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, CZ-61266 Brno
Tel.: 541 141 139, Fax: 541 141 270
mailto: info@fit.vutbr.cz, URL: http://www.fit.vutbr.cz
Poslední změna: 2022-09-11