Language/Codepage

místnost L339

e-mail

tel.:
541 141 230

osobní stránka

předměty
vyučované
na FIT
hledání na VUT

**************

AKTUÁLNÍ
PODPORY

 FEANI

Bologna
Declaration

a
ESU

ECTS
Guide

European
University
Association

IFIP

ACM

IEEE
COMPUTER
SOCIETY

ECBS

 

Miloš Eysselt 

Nástěnka studijního poradenství na FIT:
Programy IT-BC + IT-MGR

Studijní oddělení FIT -- dočasné úpravy úředních hodin, pokud jsou vyhlášeny

Pokud "NĚCO" nenaleznete na této nástěnce, zkuste "TO" hledat na nástěnkách
AKTUALITY na FIT
STUDINFO
NABÍDKY ... od 2017-01-01 zmrazena
NABÍDKY u ICV VUT
ZAHRANIČNÍ a nabídka na FIT
ZAHRANIČNÍ nabídka na FEKT
ZAHRANIČNÍ nabídka na VUT
ÚŘEDNÍ DESKA FIT
a nebo se osmělte bloudit a hledat "TO" na dalších stránkách
FIT

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ INFORMACE
Jednodušší žádosti o výjimky se podávají elektronicky,
složitější žádosti s více listinami příloh na "papíru"
na SO,
     podání žádosti nezakládá nárok na její kladné vyřízení
(listinu ŽÁDOST lze získat na SO a nebo ji máte v e-formě ve vašem WIS-chlívku, lze se pokusit o vstup do ...).

Studijní programy na FIT VUT v BRNĚ
Zákon o vysokých školách v úplném znění
Studijní předpisy VUT od ak.r. 2017/2018 , Pravidla o organizaci studia na FIT , sledovat školní e-maily a WIS je povinné , změna v min_kreditech za semestr/akademický rok , změna v době studia a přerušení , pozor na opakované povinné předměty
Stipendia na VUT, stipendijní řád VUT, stipendia na FIT
Disciplinární řád VUT, disciplinární řád FIT
Směrnice a rozhodnutí týkající se poplatků za studium
Poplatky za nadstandardní administrativní úkony
Oznamování překážek ve studiu: Článek 55 v SZŘVUT
Erasmus+: Individuální plán pro předměty na FIT při výjezdu a kolik ?, a co činiti
Přehled předpisů FIT vč. neplatných
Základní metody získávání vědomostí a dovedností (EN), stupně dovedností, devastující vliv počítačů na mozek
CESA VUT: SPORTy i s rozvrhy
ICV VUT: Doplňkové vzdělávání, poradenství a další
Koleje a menzy VUT

PROGRAMY IT-BC a IT-MGR v ak.r. 2017/2018 ... v průběžném dolaďování ...
Časový plán ak.r. 2017/2018
Historické studijní plány FIT: Dříve celé FEI
"Dvakrát a dost"
V IT-BC-3 začal od září 2015 nabíhat inovovaný studijní plán ... v průběžném dolaďování ...
Rozvrhy pro ZS ... v průběžném dolaďování ...
Rozvrhy pro LS ... v průběžné přípravě ...
Uznávání předmětů z předcházejícího studia, tabulka pro 17/18, viz také "new" ... v průběžném dolaďování ...
Základní pokyny pro jakékoli e-registrace/zápisy předmětů pro ak.r. 2017/2018
ZS: Především povinné zkoušky ... v průběžném dolaďování ...
Studentský vstup do WIS-FIT

SZZ'2018 v průběžné přípravě ...
Kategorie BP a DP
O čem se rozprávělo u ISZ'2017
O čem se rozprávělo u MSZ'2017
BAKALÁŘI IT-BC: Sledujte průběžně doplňované informace k ISZ
...
                                   Sledujte průběžně doplňované informace u IBP

                                   Sledujte průběžně doplňované informace u IBT
                                  Za co lze získat "malý diplom"
INŽENÝŘI IT-MGR: Sledujte průběžně doplňované informace k MSZ ...
                                     Sledujte průběžně doplňované informace u DIP

KE VŠEM STUDIJNÍM PROGRAMŮM v ak.r. 2018/2019
Formy studia v otevíraných programech

Info for International Students
(Education in English Language)
Video: Brno University of Technology and something else
The Higher Education Act
STUDY AND EXAMINATION REGULATIONS at the BUT (sorry in Czech only: Studijní a zkušební řád VUT)
General Information about Study (under running construction) incl. list of courses
Student Entrance into the WIS of the FIT

A "CO" jste zde nenalezli, hledejte na stránkách FIT, a nezapomínejte jednou týdně také prohlédnout nástěnky
AKTUALITY na FIT
STUDINFO
NABÍDKY ... od 2017-01-01 zmrazena
NABÍDKY u ICV VUT
ZAHRANIČNÍ a nabídka na FIT
ZAHRANIČNÍ nabídka na FEKT
ZAHRANIČNÍ nabídka na VUT
ÚŘEDNÍ DESKA FITNástěnku připravil a průběžně udržuje Miloš Eysselt, který děkuje za jakékoli připomínky předem.
Některá písmenka: á, Á, é, É, ě, Ě, í, Í, ó, ú, Ú, ů, Ů, ý, Ý, č, Č, ď, ň, ř, Ř, š, Š, ť, ž, Ž

[ Zaměstnanci | FIT | VUT | Jazyk/Language ]


Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, CZ-61266 Brno
Tel.: 541 141 139, Fax: 541 141 270
mailto: info@fit.vutbr.cz, URL: http://www.fit.vutbr.cz
Poslední změna: 2017-12-16