Miloš Eysselt 

Nástěnka studijního poradenství na FIT:
Programy IT-BC + IT-MGR

Studijní oddělení FIT -- dočasné úpravy úředních hodin, pokud jsou vyhlášeny

Prosím, omluvte případné výpadky propadlišť, kde-kdo se rozhodl "inovovat" své WWW stránky.
Prosím, zjištěné disharmonie oznamujte.

Pokud "NĚCO" nenaleznete na této nástěnce, zkuste "TO" hledat na nástěnkách
AKTUALITY na FIT
STUDINFO
NABÍDKY u ICV VUT
ZAHRANIČNÍ a nabídka na FIT
ZAHRANIČNÍ nabídka na FEKT
ZAHRANIČNÍ nabídka na VUT
ÚŘEDNÍ DESKA FIT
a nebo se osmělte bloudit a hledat "TO" na dalších stránkách
FIT

ZÁKLADNÍ STUDIJNÍ INFORMACE

Žádosti, například o výjimky, se podávají elektronicky z žadatelova WIS-chlivku
      (včetně e-příloh a nezapomeňte POTVRDIT),
nicméně listinné přílohy pak v originálech předkládejte/odevzdávejte na SO,
     podání žádosti nezakládá na nárok na její kladné vyřízení.

Studijní programy na FIT VUT v BRNĚ
Zákon o vysokých školách v úplném znění
Studijní předpisy VUT od ak.r. 2018/2019, Pravidla o organizaci studia na FIT , sledovat školní e-maily a WIS je povinné , změna v min_kreditech za semestr/akademický rok , podrobnosti k přerušení studia a změna v době studia a přerušení , pozor na opakované povinné předměty
, pozor na nečisté praktiky
Stipendia na VUT, stipendijní řád VUT, inovovaná směrnice VUT 71/2017, stipendia na FIT
Disciplinární řád VUT, disciplinární řád FIT
Směrnice a rozhodnutí týkající se poplatků za studium
Poplatky za nadstandardní administrativní úkony
Pravidla pro výuku v rámci programu Celoživotního vzdělávání
Oznamování překážek ve studiu: Článek 55
Erasmus+: Co a jak činiti
Přehled předpisů FIT vč. neplatných
Přehled předpisů na VUT
Základní metody získávání vědomostí a dovedností (EN), stupně dovedností
CESA VUT: SPORTy i s rozvrhy
ICV VUT: Doplňkové vzdělávání, poradenství a další
Koleje a menzy VUT

SZZ'2019 ... ukončeny
BAKALÁŘI IT-BC: Jak to bylo

INŽENÝŘI IT-MGR: Jak to bylo

KE VŠEM STUDIJNÍM PROGRAMŮM v ak.r. 2019/2020
Formy studia v otevíraných programech

PROGRAMY IT-BC a IT-MGR v ak.r. 2019/2020 ... v průběžné přípravě
Časový plán ak.r. 2019/2020
Historické studijní plány FIT: Dříve celé FEI
Uznávání předmětů z předcházejícího studia, tabulka pro 19/20, viz také new" ... v průběžném dolaďování
Pokyny pro úvodní e-registrace/zápisy předmětů pro ak.r. 2019/2020, něco přidáno,
nicméně už je to v e-registračních_listech, 4. července se otevřela prázdninová e-pře_/do_registrace (vč. přepočítání kreditů po LS), sledujte "news" ..., ukončení bude k 18. srpnu
e-Zápisy ("systém" se vzpěčuje) pro vyšší ročníky budou od 19. srpna do 3. září, 4. září se zápisy osobně dokončí na SO
Kolik kreditů si mohou zapsat studenti nastupující do 1. roku studia,
e-doregistrace "PVv | V" předmětů pro 1MIT/1MITAI bude od 1. září do 9. září,
e-doregistrace svobodných (varování) předmětů bude 18. září
za portálem VUT
,
e-doregistrace "V" předmětů pro 1BIT bude od 17. září do 20. září,
všeobecná e-doregistrace předmětů pro všechny ročníky bude od 20. září do 29. září
Rozvrhy pro ZS ... v průběžném dolaďování
Rozvrhy pro LS ... v průběžném dolaďování

SZZ'2020 ... v průběžné přípravě
Kategorie BP a DP
BAKALÁŘI IT-BC: Sledujte průběžně doplňované informace k ISZ ... v průběžné přípravě
                                   Sledujte průběžně doplňované informace u IBP ... v průběžné přípravě
                                   Sledujte průběžně doplňované informace u IBT ... v průběžné přípravě
                                   Za co lze získat "malý diplom"
INŽENÝŘI IT-MGR: Sledujte průběžně doplňované informace k MSZ ... v průběžné přípravě
                                     Sledujte průběžně doplňované informace u DIP ... v průběžné přípravě

Info for International Students
(Education in English Language)
The Higher Education Act
STUDY AND EXAMINATION RULES of BUT
RULES ON ORGANISATION OF STUDIES AT THE FIT
DISCIPLINARY RULES FOR STUDENTS of BUT
General Information about Study (under running construction) incl. list of courses
Student Entrance into the WIS of the FIT

A "CO" jste zde nenalezli, hledejte na stránkách FIT, a nezapomínejte jednou týdně také prohlédnout nástěnky
AKTUALITY na FIT
STUDINFO
NABÍDKY u ICV VUT
ZAHRANIČNÍ a nabídka na FIT
ZAHRANIČNÍ nabídka na FEKT
ZAHRANIČNÍ nabídka na VUT
ÚŘEDNÍ DESKA FITNástěnku připravil a průběžně udržuje Miloš Eysselt, který děkuje za jakékoli připomínky předem.
Některá písmenka: á, Á, é, É, ě, Ě, í, Í, ó, ú, Ú, ů, Ů, ý, Ý, č, Č, ď, ň, ř, Ř, š, Š, ť, ž, Ž

[ Zaměstnanci | FIT | VUT | Jazyk/Language ]


Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, CZ-61266 Brno
Tel.: 541 141 139, Fax: 541 141 270
mailto: info@fit.vutbr.cz, URL: http://www.fit.vutbr.cz
Poslední změna: 2019-10-08