[ Zaměstnanci | FIT | VUT | Jazyk/Language ]
Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, CZ-61266 Brno
Tel.: 541 141 139, Fax: 541 141 270
mailto: info@fit.vutbr.cz, URL: http://www.fit.vutbr.cz
Poslední změna: 2019-12-05

***********************************************
WWW s informacemi k přijímacímu řízení do ak.r. 2020/2021.

V ak.r. 2020/2021 bude otevřena kombinovaná forma studia
pouze v doktorském studijním programu Výpočetní technika a informatika.

V ak.r. 2019/2020 NEBUDE otevřena kombinovaná a distanční forma studia
v programech
* IT-BC-3 ("tříletý bakalář"),
* MITAI ("dvouletý navazující inženýr").

Připravil Eysselt.