Em.:

    Informace k ISZ 2018

 

Anotace:

Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu IT-BC-3 je předepsána zákonem o vysokých školách.

 

Studijní literatura:

Poznámky z povinných předmětů IT-BC a podpůrná literatura k těmto předmětům.

 

Upozornění: Ke státní závěrečné zkoušce lze přistoupit, pokud je splněna předepsaná skladba předmětů nejméně za 180 kreditů, mj. je také splněna angličtina, nejpozději BAN4 nebo AIT.

Toto je e-položka pro podporu státní závěrečné zkoušky, ke které se student zápisemISZpřihlásil. Zapsaná e-položka „ISZ“ pak slouží pro nepominutelnou podporu při těchto úkonech:
1) Umožňuje tisky všech potřebných dokumentů, které jsou předepsány pro státní závěrečné zkoušky.
2) Umožňuje uzavření a vyhodnocení úspěšného studia.
Hodnocení státní závěrečné zkoušky se řídí ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VUT, z něhož se vyjímá

 

 

Vyhlášené dokumenty a termíny (budou průběžně doplňovány):

 

 

* 2018-06-24:

    Úřední hodiny na SO o prázdninách.

* 2018-07-02:

    > Srpnové ISZ budou ve dnech Út-08-21 a St-08-22. Pokud nebude provedena korekce,

    tak se K100 a K101 objeví k 2018-08-13.

    > Upozornění: Ti, kteří získali výjimku pro opakování obhajoby BP v srpnu, si musí

    zajistit inovované zadání BP s datem odevzdání k 2018-07-31. Bez takového zadání BP

    nebudou BP převzaty k dalšímu řízení.

* 2018-07-20:
    Byly vydány úřední hodiny pro odevzdávání listinných technických zpráv BP.

    BP se odevzdávají v kanceláři C208.

* 2018-08-06:
    Jak to v srpnu chodí u komise a Článek 13 Pravidel FIT. Zde jsou další informace vč. dní pro zápis do IT-MGR-2.

* 2018-08-13:

    K100 a K101 jsou od 2018-08-13 zveřejněny.

* 2018-08-22:

    ISZ jsou ukončeny.

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

* 2017-09-03:

    Prosím, nezapomínejte také občas nahlédnout na aktuální informace u IBP/IBT.

* 2018-03-22:

    Tematické okruhy pro ústní část ISZ jsou zveřejněny

    ve dvojím provedení v jediném rozhodnutí, a to v pořadí:

    > Pro diplomanty, kteří zahájili studium v ak.r. 2014/2015 nebo dříve

    (zapisuje se IBP nebo IBPo),

    > Pro diplomanty, kteří zahájili studium od ak.r. 2015/2016 nebo později (zapisuje se IBT).

* 2018-04-13:

    > Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy práce se již nekoná.

    > Jak pokračovat v BP: Byla vydána směrnice FIT (rozšířený abstrakt u BP v angličtině), která upřesňuje směrnici VUT na podmínky na FIT (nepřehlédněte čl-2(2)).

* 2018-04-25:
    Byly vydány úřední hodiny pro odevzdávání listinných technických zpráv BP. BP se odevzdávají v kanceláři C208/C209.

* 2018-05-02:

    ISZ jsou naplánovány v Po-06-11, Út-06-12, St-06-13 a ve Čt-06-14. Zveřejnění „komisí“ se předpokládá v Pá-06-01. Předběžné zjišťování „kdy – kde“ je zbytečné, protože se „komise“ mohou upravovat až do Čt-05-31.

* 2018-05-04:

    Jsou vydány pokyny k ISZ v červnu.

    Poznámka: Ve St-05-16 je vyhlášen Den sportu VUT. Se dává na zvážení sportovat tak, že abyste se fyzicky/psychicky nezrasovali natolik, že si prodloužíte studium o další rok.

* 2018-05-26:

    Jsou vyhlášeny rozšířené úřední hodiny na SO v červnu.

2018-05-31:

    Nebude-li porucha „systému“, budou v pátek 2018-06-01 zveřejněny komise pro ISZ.

* 2018-06-02:

    Jak to chodí u komise a Článek 13 Pravidel FIT.

* 2019-04-18:

    Na St-05-16 je vyhlášen Den sportu VUT. Se dává na zvážení sportovat tak, že abyste se fyzicky/psychicky nezrasovali natolik, že si prodloužíte studium o další rok.

    MSZ budou od Pá-06-14 do Čt-06-20.