Em.:

    Informace k ISZ 2019

 

Anotace:

Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu IT-BC-3 je předepsána zákonem o vysokých školách.

 

Studijní literatura:

Poznámky z povinných předmětů IT-BC a podpůrná literatura k těmto předmětům.

 

Upozornění: Ke státní závěrečné zkoušce lze přistoupit, pokud je splněna předepsaná skladba předmětů nejméně za 180 kreditů, mj. je také splněna angličtina, nejpozději BAN4 nebo AIT.

Toto je e-položka pro podporu státní závěrečné zkoušky, ke které se student zápisemISZpřihlásil. Zapsaná e-položka „ISZ“ pak slouží pro nepominutelnou podporu při těchto úkonech:
1) Umožňuje tisky všech potřebných dokumentů, které jsou předepsány pro státní závěrečné zkoušky.
2) Umožňuje uzavření a vyhodnocení úspěšného studia.
Hodnocení státní závěrečné zkoušky se řídí ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VUT, z něhož se vyjímá

 

 

Vyhlášené dokumenty a termíny (budou průběžně doplňovány):

 

 

* 2018-09-02:

    Prosím, nezapomínejte také občas nahlédnout na aktuální informace u IBP/IBT.

    Krátké povídání k BP.

* 2018-09-17:

    Pokud uvažujete o vlastním nebo externím zadání BP, pak nahlédněte na/do

* Em., 2018-10-01:

    Prosím, nepřehlédněte, že e-registrace na zadání SP+BP, popřípadě na osamocenou BP,

    končí v Ne-10-07.

Em., 2018-11-07:
    Je zveřejněna inovovaná směrnice VUT č. 72/2017 k BP/DP, ze které jsou vybrána

    ustanovení týkající se jazyků používaných v textu BP (čeština, slovenština, angličtina).

Em., 2018-11-26:
    Jsou zveřejněny tematické okruhy pro ISZ v červnu 2019.