Em.:

   Informace k ISZ 2019

 

Anotace:

Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu IT-BC-3 je předepsána zákonem o vysokých školách.

 

Studijní literatura:

Poznámky z povinných předmětů IT-BC a podpůrná literatura k těmto předmětům.

 

Upozornění: Ke státní závěrečné zkoušce lze přistoupit, pokud je splněna předepsaná skladba předmětů nejméně za 180 kreditů, mj. je také splněna angličtina, nejpozději BAN4 nebo AIT.

Toto je e-položka pro podporu státní závěrečné zkoušky, ke které se student zápisemISZpřihlásil. Zapsaná e-položka „ISZ“ pak slouží pro nepominutelnou podporu při těchto úkonech:
1) Umožňuje tisky všech potřebných dokumentů, které jsou předepsány pro státní závěrečné zkoušky.
2) Umožňuje uzavření a vyhodnocení úspěšného studia.
Hodnocení státní závěrečné zkoušky se řídí ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VUT, z něhož se vyjímá

 

Vyhlášené dokumenty a termíny (budou průběžně doplňovány):

 

   Info k ISZ ke konci srpna t.r.

 

* 2019-06-26:

    Určeno těm, kteří získali výjimku/možnost opakovat obhajobu BP v srpnovém

    termínu ISZ: Zadání BP pro červnový termín ISZ již nelze opakovaně použít

    a je nutné spojit se s vybraným zaměstnancem FIT, aby inovované zadání BP

    zavedl do databáze WIS ve stavu „přihlášeno“, kde po jeho uvedení do stavu

    schváleno/zadáno bude nastaveno datum odevzdání na 31. červenec 2019. Pouze

    BP s takto nastaveným odevzdáním budou přijaty. Kdo si inovované zadání nezajistí,

    nemusí se pokoušet cokoli odevzdat a následně dohledávat den své opakované

    obhajoby BP.

    Pokud má někdo dřívější výjimku pro odklad odevzdání BP, pak se datum

    odevzdání v zadání BP neupravuje a zůstává „15. květen 2019“.

* 2019-06-26:

    Určeno těm, kteří z jakéhokoli důvodu budou skládat ústní část ISZ:

    Tematické okruhy zůstávají beze změny.

* 2019-07-03:

    BP se odevzdávají na C208, a to předchozí e-mail dohodě (p. Bílková

    nebo p. Malásková). Náhodný pokus o odevzdání BP může být neúspěšný, protože

    jsou dovolené.

    Jsou vyhlášeny úřední hodiny pro odevzdávání na konci července.

* 2019-07-05: Srpnové ISZ budou ve dnech Út-08-27, St-08-28 a Čt-08-29.

    Zápis do NITAI/IT-MGR bude následovat neprodleně (vyčkat na pokyn z SO).

    Zveřejnění komisí pro ISZ očekávejte k Po-08-12. Ke komisi pro ISZ se hledá cesta

    z WIS-chlívku v záložce „Studium“, popřípadě v záložce, kde je zadání BP.

* 2019-08-10:

    Zvláště pro ty, kteří dosud nikdy u ISZ nebyli – jak to chodí u komise.

* 2019-08-12:

     Promoce se plánují na pátek 20. září t.r.

* 2019-08-20:

    Zájemci o MITAI se mohou zapisovat po úspěšné ISZ v Út-08-27, St-08-28 a Čt-08-29

    do ~14:00, pozdější čas je nejistý, a v -08-30 do ~11:00. Nezapomeňte si ujasnit,

    o kterou specializaci máte zájem. Protože byla podána přihláška do IT-MGR, zápis

    bude do vybraného oboru v IT-MGR a následně nastane na základě požadované

    specializace převod do MITAI. Neobtěžujte nadrženými dotazy SO, nic jiného se

    nedovíte.

    Od Ne-09-01 bude otevřena e-doregistrace PV | V“ předmětů.

 

=====================================================

 

* 2018-09-02:

    Prosím, nezapomínejte také občas nahlédnout na aktuální informace u IBP/IBT.

    Krátké povídání k BP.

* 2018-09-17:

    Pokud uvažujete o vlastním nebo externím zadání BP, pak nahlédněte na/do

* 2018-10-01:

    Prosím, nepřehlédněte, že e-registrace na zadání SP+BP, popřípadě na osamocenou BP,

    končí v Ne-10-07.

2018-11-07:
    Je zveřejněna inovovaná směrnice VUT č. 72/2017 k BP/DP, ze které jsou vybrána

    ustanovení týkající se jazyků používaných v textu BP (čeština, slovenština, angličtina).

2018-11-26:
    Jsou zveřejněny tematické okruhy pro ISZ v červnu 2019.

* 2019-04-18:

    Na St-05-15 je vyhlášen Den sportu VUT. Se dává na zvážení sportovat tak,

    že abyste se fyzicky/psychicky nezrasovali natolik, že si prodloužíte studium o další rok.

    S ohledem na Den sportu VUT, na který je vyhlášen rektorský den,

    lze odevzdávat BP i ve Čt-05-16 bez žádosti o odklad.

    ISZ budou od Po-06-10 do Pá-06-14.

* 2019-04-25:

    BP se odevzdávají na C208, a to ve vyhlášených úředních hodinách, které dodržujte.

    Pokud by se vás u daných dveří a okolí sešlo více, vytvořte spořádané důvodné stání,

    které nebude hlučet, nebudete na demonstraci.

    Odevzdávejte kompletní BP, tj. vč. vašeho podpisu a vloženého paměťového media,

    které bude hůlkovým písmem „podepsáno“ vč. „fakultního xlogin??“.

* 2019-05-07:

    Byly vydány pokyny proděkana k ISZ 2019. Pokud má někdo schválenou výjimku

    pro odklad odevzdání BP, pak se datum odevzdání v zadání BP neupravuje

    a zůstává „15. květen 2019“.

2019-05-19:
    ISZ jsou plánovány od Po-06-10 do Pá-06-14.

    Nebude-li porucha „systému“, budou komise pro ISZ zveřejněny v Pá-05-31,

    současně se komise a den objeví u zadání BP. Dává se na zvážení nahlédnout

    na Článek 13 Pravidel FIT.

* 2019-05-24:

    Kdo si zaplatil přihlášku do navazujícího programu IT-MGR, a má úspěšnou přijímací

    zkoušku, může využít zápis podle

    Kdo si zaplatil více přihlášek, při zápisu sdělí, do kterého oboru má být zapsán

    (pokud se nepodaří přímo u zápisu, podá si WIS-žádost o změnu oboru).

    Jak to chodí, když se někdo nechá zapsat do více oborů, přečte si v

2019-05-29:
    Neopomeňte opakovaně nahlédnout na/do „… jak to chodí u komise …“