Em.:

    Informace k MSZ 2019

 

Anotace:

Státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu IT-MGR-2 je předepsána zákonem o vysokých školách.

 

Studijní literatura:

Poznámky z povinných předmětů jednotlivých oborů IT-MGR a podpůrná literatura k těmto předmětům.

 

Upozornění: Ke státní závěrečné zkoušce lze přistoupit, pokud je splněna předepsaná skladba předmětů nejméně za 120 kreditů.

Toto je e-položka pro podporu státní závěrečné zkoušky, ke které se student zápisem "MSZ" přihlásil. Zapsaná e-položka "MSZ" pak slouží pro nepominutelnou podporu při těchto úkonech:
1) Umožňuje tisky všech potřebných dokumentů, které jsou předepsány pro státní závěrečné zkoušky.
2) Umožňuje uzavření a vyhodnocení úspěšného studia.
Hodnocení státní závěrečné zkoušky se řídí ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VUT, z něhož se vyjímá

 

 

Vyhlášené dokumenty a termíny (budou průběžně doplňovány) …

 

 

* 2018-09-02:

    Prosím, nezapomeňte občas nahlédnou na aktuální informace u DIP.

    Krátké povídání k DP.

* 2018-09-17:

    Pokud uvažujete o vlastním nebo externím zadání DP, pak nahlédněte na/do

* Em., 2018-10-01:

    Prosím, nepřehlédněte, že e-registrace na zadání SP+DP, popřípadě na osamocenou DP,

    končí v Ne-10-07.

Em., 2018-11-07:
    Je zveřejněna inovovaná směrnice VUT č. 72/2017 k BP/DP, ze které jsou vybrána

    ustanovení týkající se jazyků používaných v textu DP (čeština, slovenština, angličtina).