Em.:

    Informace k MSZ 2019

 

Anotace:

Státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu IT-MGR-2 je předepsána zákonem o vysokých školách.

 

Studijní literatura:

Poznámky z povinných předmětů jednotlivých oborů IT-MGR a podpůrná literatura k těmto předmětům.

 

Upozornění: Ke státní závěrečné zkoušce lze přistoupit, pokud je splněna předepsaná skladba předmětů nejméně za 120 kreditů.

Toto je e-položka pro podporu státní závěrečné zkoušky, ke které se student zápisem "MSZ" přihlásil. Zapsaná e-položka "MSZ" pak slouží pro nepominutelnou podporu při těchto úkonech:
1) Umožňuje tisky všech potřebných dokumentů, které jsou předepsány pro státní závěrečné zkoušky.
2) Umožňuje uzavření a vyhodnocení úspěšného studia.
Hodnocení státní závěrečné zkoušky se řídí ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VUT, z něhož se vyjímá

 

 

Vyhlášené dokumenty a termíny (budou průběžně doplňovány) …

 

   Info k MSZ ke konci srpna t.r.

 

* 2019-06-26:

    Určeno těm, kteří získali výjimku/možnost opakovat obhajobu DP v srpnovém

    termínu MSZ: Zadání DP pro červnový termín MSZ již nelze opakovaně použít

    a je nutné spojit se s vybraným zaměstnancem FIT, aby inovované zadání DP

    zavedl do databáze WIS ve stavu „přihlášeno“, kde po jeho uvedení do stavu

    schváleno/zadáno bude nastaveno datum odevzdání na 31. červenec 2019. Pouze

    DP s takto nastaveným odevzdáním budou přijaty. Kdo si inovované zadání nezajistí,

    nemusí se pokoušet cokoli odevzdat a následně dohledávat den své opakované

    obhajoby DP.

    Pokud má někdo dřívější výjimku pro odklad odevzdání DP, pak se datum

    odevzdání v zadání DP neupravuje a zůstává „23. květen 2019“.

* 2019-06-26:

    Určeno těm, kteří z jakéhokoli důvodu budou skládat ústní část MSZ:

    Tematické okruhy zůstávají beze změny.

* 2019-07-03:

    DP se odevzdávají na C208, a to předchozí e-mail dohodě (p. Bílková

    nebo p. Malásková). Náhodný pokus o odevzdání DP může být neúspěšný, protože

    jsou dovolené.

    Jsou vyhlášeny úřední hodiny pro odevzdávání na konci července.

* 2019-07-05: Srpnové MSZ budou ve dnech Po-08-26 a Pá-08-30.

    Zveřejnění komisí pro MSZ očekávejte k Po-08-12. Ke komisi pro MSZ se hledá cesta

    z WIS-chlívku v záložce „Studium“, popřípadě v záložce, kde je zadání DP.

 

* 2019-08-10:

    Určeno zvláště pro ty, kteří dosud u komise pro MSZ nebyli – jak to chodí u komise.

* 2019-08-12:

    Promoce se plánují na pátek 20. září t.r.

 

=====================================================

 

* 2018-09-02:

    Prosím, nezapomeňte občas nahlédnou na aktuální informace u DIP.

    Krátké povídání k DP.

* 2018-09-17:

    Pokud uvažujete o vlastním nebo externím zadání DP, pak nahlédněte na/do

* 2018-10-01:

    Prosím, nepřehlédněte, že e-registrace na zadání SP+DP, popřípadě na osamocenou DP,

    končí v Ne-10-07.

* 2018-11-07:
    Je zveřejněna inovovaná směrnice VUT č. 72/2017 k BP/DP, ze které jsou vybrána

    ustanovení týkající se jazyků používaných v textu DP (čeština, slovenština, angličtina).

* 2019-04-19:

    Na St-05-16 je vyhlášen Den sportu VUT. Se dává na zvážení sportovat tak, že abyste

    se fyzicky/psychicky nezrasovali natolik, že si prodloužíte studium nejméně o další rok.

    MSZ budou od Pá-06-14 do Čt-06-20.

    Stala se nepříjemnost, že se zpozdila aktualizace tematických okruhů k MSZ,

    dokončuje se: Usilovně se pracovalo na dokumentech pro akreditaci nového navazujícího

    magisterského programu „MITAI - Navazující magisterský studijní program Informační

    technologie a umělá inteligence. Žádost o akreditaci byla podána k 2019-04-08.

* 2019-04-25:

    DP se odevzdávají na C208, a to ve vyhlášených úředních hodinách, které dodržujte.

    Pokud by se vás u daných dveří a okolí sešlo více, vytvořte spořádané důvodné stání,

    které nebude hlučet, nebudete na demonstraci.

    Odevzdávejte kompletní DP, tj. vč. vašeho podpisu a vloženého paměťového media,

    které bude hůlkovým písmem „podepsáno“ vč. „fakultního xlogin??“.

* 2019-05-10:

    Dohledáno, že jsou již zveřejněny tematické okruhy pro ústní část MSZ. Současně jsou

    vydány pokyny k odevzdání DP a k průběhu MSZ. Pokud má někdo schválenou výjimku

    pro odklad odevzdání DP, pak se datum odevzdání v zadání DP neupravuje a zůstává

    „22. květen 2019“.

2019-05-24:
    MSZ jsou plánovány od Pá-06-14 do Čt-06-20.

    Nebude-li porucha „systému“, budou komise pro ISZ zveřejněny ve St-06-05,

    současně se komise a den objeví u zadání DP. Dává se na zvážení nahlédnout

    na Článek 13 Pravidel FIT.

2019-06-02:
    Neopomeňte opakovaně nahlédnout na/do „… jak to chodí u komise …“