Em.:

   Informace k ISZ 2020

 

Anotace:

Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu IT-BC-3 je předepsána zákonem o vysokých školách.

 

Studijní literatura:

Poznámky z povinných předmětů IT-BC a podpůrná literatura k těmto předmětům.

 

Upozornění: Ke státní závěrečné zkoušce lze přistoupit, pokud je splněna předepsaná skladba předmětů nejméně za 180 kreditů, mj. je také splněna angličtina, nejpozději BAN4 nebo AIT.

Toto je e-položka pro podporu státní závěrečné zkoušky, ke které se student zápisemISZpřihlásil. Zapsaná e-položka „ISZ“ pak slouží pro nepominutelnou podporu při těchto úkonech:
1) Umožňuje tisky všech potřebných dokumentů, které jsou předepsány pro státní závěrečné zkoušky.
2) Umožňuje uzavření a vyhodnocení úspěšného studia.
Hodnocení státní závěrečné zkoušky se řídí ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VUT, z něhož se vyjímá

 

Vyhlášené dokumenty a termíny (budou průběžně doplňovány):

 

 

* 2019-10-02:

    Prosím, nezapomínejte také občas nahlédnout na aktuální informace u IBP/IBT.

    Krátké povídání k BP.

* 2020-02-19:

    Zjistil jsem, snad definitivní znění tematických okruhů pro ISZ v červnu t.r.

    Proti dřívější verzi byl upraven okruh č. 40.

* 2020-03-27: Pokud jste přehlédli, věnujte pozornost informaci uvedené na „news“,

    kde se také uvažuje o možných variantách týkajících se i ISZ.