Em.:

   Informace k ISZ 2020

 

Anotace:

Státní závěrečná zkouška v bakalářském studijním programu IT-BC-3 je předepsána zákonem o vysokých školách.

 

Studijní literatura:

Poznámky z povinných předmětů IT-BC a podpůrná literatura k těmto předmětům.

 

Upozornění: Ke státní závěrečné zkoušce lze přistoupit, pokud je splněna předepsaná skladba předmětů nejméně za 180 kreditů, mj. je také splněna angličtina, nejpozději BAN4 nebo AIT.

Toto je e-položka pro podporu státní závěrečné zkoušky, ke které se student zápisemISZpřihlásil. Zapsaná e-položka „ISZ“ pak slouží pro nepominutelnou podporu při těchto úkonech:
1) Umožňuje tisky všech potřebných dokumentů, které jsou předepsány pro státní závěrečné zkoušky.
2) Umožňuje uzavření a vyhodnocení úspěšného studia.
Hodnocení státní závěrečné zkoušky se řídí ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VUT, z něhož se vyjímá

 

Vyhlášené dokumenty a termíny (budou průběžně doplňovány):

 

 

* 2019-10-02

    Prosím, nezapomínejte také občas nahlédnout na aktuální informace u IBP/IBT.

    Krátké povídání k BP.

* 2020-02-19

    Zjistil jsem, snad definitivní znění tematických okruhů pro ISZ v červnu t.r.

    Proti dřívější verzi byl upraven okruh č. 40.

* 2020-03-27

    Pokud jste přehlédli, věnujte pozornost informaci uvedené na „news“,

    kde se také uvažuje o možných variantách týkajících se i ISZ.

* 2020-04-11

    K odevzdávání BP vkládám propadlište do „new“ z 2020-04-09. Jinými slovy

    „na své BP pracujte“, a sledujte také informace na nejrůznějších plkárnách, tam však

    s rezervou.

* 2020-04-18

    Byla vydána další informace, a to „new“ z 2020-04-16, týkající se odevzdávání

    závěrečných prací a předpokládaného zkouškového období.

* 2020-04-25

    Studenti závěrečných ročníků mají některé úlevy v dodržování „karanténních

    pravidel“. Nejrychleji se k nim dostanete při nahlížení na aktuality na VUT.

    V dokumentu Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru

    se píše i o odpouštění poplatků (nebo možnosti požádat o jejich snížení) za studium.

* 2020-04-29
    K odevzdání e-verze: Po vložení bp.pdf a případných programových příloh je potřeba

    zaškrtnout nachystané políčko. Rozsáhlejší přílohy se budou ukládat do nextcloud

    a odkaz na toto úložiště diplomant uvede u zadání BP. Tímto aktem se uzavřou další

    možnosti přepisování vložených souborů a vedoucí a oponent BP pak přistoupí k zahájení

    hodnocení. Případné omyly je potřeba neprodleně řešit se svým studijním proděkanem.

* 2020-05-01

    Upřesnění infa k odevzdávání BP (zdroj – výňatek ze zápisu z KD_200430):

    • Student uloží obsah paměťového média na https://nextcloud.fit.vutbr.cz/.

    • Student vyplní abstrakt, klíčová slova apod. a vloží PDF s BP.

    • Student zaškrtne zaškrtávací políčka, že zkontroloval, že má v BP zadání, a pokud má

      práci v angličtině, že v ní má rozšířený abstrakt v češtině či slovenštině.

    •Student do termínu elektronického odevzdání zaškrtne, že práci definitivně odevzdává

     - ve chvíli uložení změn pak BP přejde do stavu „e-odevzdáno“ a student ji již nemůže

     měnit.

    • Pokud by z nějakého důvodu bylo potřeba studentovi změny povolit, musí se obrátit

      na příslušného proděkana, který může zadání vrátit do stavu „schváleno“.

    • Až student BP odevzdá i v listinné formě v knihovně (nejpozději 10 dní před ISZ),

      bude nastavena do stavu „odevzdáno“ a student automatizovaně dostane zápočet za

      IBT/IBTo nebo IBP/IBPo.

* 2020-05-11
    Našel jsem předpokládaný rozpis zkoušek od 2020-06-08, nicméně si to ověřte

    ve svých předmětech.

* 2020-05-27
    Byly upraveny
úřední hodiny (viz níže) pro odevzdávání 2x papírových BP

     v knihovně. Nezapomeňte

    na zadní desku zevnitř vlepit obálku s podepsaným přenosným mediem (CD | SD).

    Roušku si vezměte s sebou.

    Nebude-li uvolněn vstup do knihovny, pak se plánuje postavení stolku mezi dveře,

    a ten nebude mít ochranný štít.

    Bude-li uvolněn vstup do knihovny, pak se řiďte vyhlášeným omezením na počet

    současně se nacházejících studentů v C114.

    Doporučuji, abyste bez ohledu na případná přílišná uvolnění vstupovali do knihovny

    vždy s nasazenou rouškou.

    Byly vydány pokyny k ISZ. Poznamenejte si, že poslední den pro odevzdání papírových

    BP v knihovně je pátek 2020-06-26 do 15:00 h, což je oproti dřívějším informacím

    12 dní před zahájením ISZ.

* 2020-06-01

    Dnes byly vydány pokyny pro blížící se zkoušky. Z nich jsem připravil výňatek

    z části, která je určena studentům. Nicméně si vždy také zjistěte/prostudujte

    další doplňkové pokyny v každém jednom předmětu.

* 2020-06-08

    Byly upraveny úřední hodiny v -06-19, nepřehlédněte.

* 2020-06-15

    UPOZORNĚNÍ: e-Odevzdat jde cokoli, a staré/neplatné zadaní BP se odhalí až při

    papírovém odevzdávání. A tak, než půjdete k vazači, neopomeňte nahlédnout,

    na list se zadáním.

2020-06-19

    Pro lepší orientaci v obhajovací místnosti doplňuji text jak při obhajobě a ISZ.