Eysselt, 2019-09-06

Kategorie pro kvalifikační práce na FIT

podle jejich tematických zaměření:
Práce zadávané pro ak.r. 2019/2020

BP: Diplomanti IT-BC mohou být k obhajobě bakalářské práce a návazné ústní části státní závěrečné zkoušky (ISZ) rozděleni ke komisím pro státní závěrečné zkoušky podle kategorií BP.

DP: V současné době parametr zatím nevyužívaný. Diplomanti IT-MGR jsou rozděleni ke komisím pro státní závěrečné zkoušky (MSZ) podle oborů.

    Výčetka kategorií:

 

    Algoritmy a datové struktury
    Analýza a testování softwaru

    Bezpečnost
    Bioinformatika
    Data mining
    Databáze
    Elektronický obchod
    Formální verifikace
    Informační systémy
    Modelování a simulace
    Návrh číslicových systémů
    Operační systémy
    Počítačová architektura
    Počítačová grafika
    Počítačové sítě
    Překladače
    Softwarové inženýrství
    Teoretická informatika
    Teorie obvodů
    Umělá inteligence
    Uživatelská rozhraní
    Vestavěné systémy
    Web
    Zpracování obrazu

    Zpracování řeči a přirozeného jazyka

    Zpracování signálu

Poznámka: Názvy „kategorií“ mohou být modifikovány při zachování původně zamýšleného tematického zaměření.