Em.:

    Informace k MSZ 2020

 

Anotace:

Státní závěrečná zkouška v navazujícím magisterském studijním programu IT-MGR-2 je předepsána zákonem o vysokých školách.

 

Studijní literatura:

Poznámky z povinných předmětů jednotlivých oborů IT-MGR a podpůrná literatura k těmto předmětům.

 

Upozornění: Ke státní závěrečné zkoušce lze přistoupit, pokud je splněna předepsaná skladba předmětů nejméně za 120 kreditů.

Toto je e-položka pro podporu státní závěrečné zkoušky, ke které se student zápisem "MSZ" přihlásil. Zapsaná e-položka "MSZ" pak slouží pro nepominutelnou podporu při těchto úkonech:
1) Umožňuje tisky všech potřebných dokumentů, které jsou předepsány pro státní závěrečné zkoušky.
2) Umožňuje uzavření a vyhodnocení úspěšného studia.
Hodnocení státní závěrečné zkoušky se řídí ustanoveními Studijního a zkušebního řádu VUT, z něhož se vyjímá

 

 

Vyhlášené dokumenty a termíny (budou průběžně doplňovány) …

 

* 2019-10-02:

    Prosím, nezapomeňte občas nahlédnou na aktuální informace u DIP.

    Krátké povídání k DP.

* 2020-03-27:

    Pokud jste přehlédli, věnujte pozornost informaci uvedené na „news“,

    kde se také uvažuje o možných variantách týkajících se i MSZ.

* 2020-04-11:

    K odevzdávání DP vkládám propadlište do „new“ z 2020-04-09. Jinými slovy na své DP pracujteTextové pole:      .

* 2020-04-18:

    Byla vydána další informace, a to „new“ z 2020-04-16, týkající se odevzdávání

    závěrečných prací a předpokládaného zkouškového období.

* 2020-04-25:

    Studenti závěrečných ročníků mají některé úlevy v dodržování „karanténních

    pravidel“. Nejrychleji se k nim dostanete při nahlížení na aktuality na VUT.

    V dokumentu Opatření přijatá vedením VUT v důsledku šíření koronaviru

    se píše i o odpouštění poplatků (nebo o možnosti požádat o jejich snížení) za studium.

* 2020-04-29:
    K odevzdání e-verze:

    Po vložení dp.pdf a případných programových příloh je potřeba

    zaškrtnout nachystané políčko. Rozsáhlejší přílohy se budou ukládat do nextcloud

    a odkaz na toto úložiště diplomant uvede u zadání DP. Tímto aktem se uzavřou další

    možnosti přepisování vložených souborů a vedoucí a oponent DP pak přistoupí k zahájení

    hodnocení. Případné omyly je potřeba neprodleně řešit se svým studijním proděkanem.

* 2020-05-01:
    Upřesnění infa k odevzdávání DP (zdroj - výňatek ze zápisu z KD_200430):
> Student uloží obsah paměťového média na https://nextcloud.fit.vutbr.cz/.
> Student vyplní abstrakt, klíčová slova apod. a vloží PDF s DP.
> Student zaškrtne zaškrtávací políčka, že zkontroloval, že má v DP zadání, a pokud má
   DP v angličtině, že v ní má rozšířený abstrakt v češtině či slovenštině.
> Student do termínu elektronického odevzdání zaškrtne, že práci definitivně odevzdává
   - ve chvíli uložení změn pak práce přejde do stavu „e-odevzdáno“ a student ji již nemůže měnit.
> Pokud by z nějakého důvodu bylo potřeba studentovi změny povolit, musí se obrátit
   na příslušného proděkana, který může zadání vrátit do stavu schváleno".

> Až student DP odevzdá i v listinné formě v knihovně (nejpozději 10 dní před MSZ),

   bude nastavena do stavu „odevzdáno“ a student automatizovaně dostane zápočet za DIP/DIPo.

* 2020-05-11:
> Našel jsem předpokládaný rozpis zkoušek od 2020-06-08, nicméně si to ověřte

   ve svých předmětech.

> Našel jsem vyhlášené tematické okruhy k MSZ, pokud jste to již nezaznamenali.

* 2020-06-01:

    Dnes byly vydány pokyny pro blížící se zkoušky. Z nich jsem připravil výňatek

    z části, která je určena studentům. Nicméně si vždy také zjistěte/prostudujte

    další doplňkové pokyny v každém jednom předmětu.

* 2020-06-04:

    Byly vydány pokyny k MSZ. Poznamenejte si, že poslední den pro odevzdání papírových

    DP v knihovně je pátek 2020-07-03 do 15:00 h, což je oproti dřívějším informacím

    11 dní před zahájením MSZ.

* 2020-06-15:

    UPOZORNĚNÍ: e-Odevzdat jde cokoli, a staré/neplatné zadaní DP se odhalí až při

    papírovém odevzdávání. A tak, než půjdete k vazači, neopomeňte nahlédnout,

    na list se zadáním.

2020-06-19

    Pro lepší orientaci v obhajovací místnosti doplňuji text jak při obhajobě a MSZ.

* Komise pro MSZ v červenci budou zveřejněny v Pá-07-03. Jakékoli disharmonie

    „obratem“ oznamujte Ing. Veigendovi (a Em. v kopii). Svoji komisi najdete

    v těsném okolí zadání DP.