Doc. Dr. Ing. Otto Fučík

Rapid prototyping tools for development of HW-accelerated embedded image- and video-processing applications

Název v češtině:Prostředky pro rychlý vývoj HW-akcelerovaných vestavěných aplikací zpracování obrazu a videa
Hlavní řešitel:Zemčík Pavel
Další řešitelé:Fučík Otto, Herout Adam
Agentura:Grantová agentura AV ČR
Kód:1ET400750408
Zahájení:2004-07-01
Ukončení:2008-12-31
Klíčová slova:digitální zpracování obrazu a videa, hardwarová akcelerace zpracování obrazu, vestavěné systémy, FPGA
Anotace:
Cílem projektu je vytvořit nástroje a prostředky, které umožní urychlit návrh systémů používajících akceleraci algoritmů pro zpracování obrazu a videa, se záměrem usnadnit průmyslovou aplikaci pokročilých, výpočetně náročných  algoritmů v této oblasti. V projektu budou vyvinuty knihovny hardwarových a DSP maker vybraných algoritmů a jejich simulačních ekvivalentů.  Budou zkoumány možnosti využití dynamické rekonfigurace FPGA při implementaci algoritmů - zde navážeme na projekt RECONF, řešený pracovištěm navrhovatele. Předmětem výzkumu bude také návrh architektury prostředí pro rychlý vývoj resp. konfiguraci aplikací s využitím těchto knihoven, v několika úrovních, od relativně jednoduchého skriptovacího jazyku, až po využití prostředků pro rychlý vývoj aplikací. Předpokládáme využití prostředí Matlab/Simulink a/nebo HW-orientovaných jazyků vysoké úrovně (HandelC, SystemC).

Produkty

2008Interpret jazyka pro zpracování obrazu, software, 2008
Autoři: Zuzaňák Jiří
2007Skript pro zpracování obrazu, software, 2007
Autoři: Zuzaňák Jiří

Související projekty

2002Algoritmy počítačové grafiky s podporou FPGA, GAČR, GA102/02/0507, 2002-2003, ukončen
Řešitel: Zemčík Pavel

Publikace

2008CHMELAŘ Petr, BERAN Vítězslav, HEROUT Adam, HRADIŠ Michal, JURÁNEK Roman, LÁNÍK Aleš, MLÍCH Jozef, NAVRÁTIL Jan, ŘEZNÍČEK Ivo, ŽÁK Pavel a ZEMČÍK Pavel. Brno University of Technology at TRECVid 2008. In: Proceedings of TRECVID 2008. Gaithersburg: National Institute of Standards and Technology, 2008, s. 1-16.
 ŘEZNÍČEK Ivo. Object identification in image using global low-level features. In: Digital Technologies International Workshop 2008. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2008, s. 4. ISBN 978-80-8070-953-2.
2007GRANÁT Jiří, HEROUT Adam, HRADIŠ Michal a ZEMČÍK Pavel. Hardware Acceleration of AdaBoost Classifier. In: Workshop on Multimodal Interaction and Related Machine Learning Algorithms (MLMI). Brno, 2007, s. 1-12.
 ZEMČÍK Pavel a ŽÁDNÍK Martin. Adaboost Engine. In: Proceedings of FPL 2007. Amsterdam: IEEE Computer Society, 2007, s. 5. ISBN 1-4244-1060-6.
 ZEMČÍK Pavel, HRADIŠ Michal a HEROUT Adam. Local Rank Differences - Novel Features for Image. In: Poster SCCG 2007. Budmerice, 2007, s. 12.
 ŠILHAVÁ Jana, BERAN Vítězslav, CHMELAŘ Petr, HEROUT Adam, HRADIŠ Michal, JURÁNEK Roman a ZEMČÍK Pavel. Testbench for Evaluation of Image Classifiers. Computer Graphics & Geometry. 2007, roč. 2007, č. 9, s. 31-47. ISSN 1811-8992.
2006BERAN Vítězslav, GRANÁT Jiří, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. DSP and FPGA Based Raster Image Processing Architecture. In: Proceedings of the Digital Technologies 2007 Workshop. Žilina: Vydavatelství Žilinské univerzity, 2006, s. 6.
 ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam, BERAN Vítězslav a GRANÁT Jiří. Hardware Accelerated Image Analysis in FPGA. In: Proceedings of SCCG. Častá-Papiernička: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2006, s. 4. ISBN 80-223-2175-3.
 ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam, BERAN Vítězslav, SUMEC Stanislav a POTÚČEK Igor. Real-Time Visual Processing Using "Views". In: Poster, MLMI Conference. Washington, DC, 2006, s. 1.
 ČERNOCKÝ Jan, POTÚČEK Igor, SUMEC Stanislav a ZEMČÍK Pavel a kol. AMI Mobile Meeting Capture and Analysis System. Washington, 2006.
2005FĚDOR Martin. Fast Character Animation Using Particle Dynamics. In: Proceedings of GVIP 2005. Cairo, 2005, s. 6. ISSN 1687-398X.
 HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Hardware Pipeline for Rendering Clouds of Circular Points. In: Proceedings of WSCG 2005. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005, s. 17-22. ISBN 80-903100-7-9.
 KADLEC Jaroslav, POTÚČEK Igor, SUMEC Stanislav a ZEMČÍK Pavel. Evaluation of Tracking and Recognition Methods. In: Proceedings of the 11th conference EEICT. Brno, 2005, s. 617-622. ISBN 80-214-2890-2.
 POTÚČEK Igor. Automatic Image Stabilization for Omni-Directional Systems. In: Proceedings of the Fifth IASTED International Conference on VISUALIZATION, IMAGING,AND IMAGE PROCESSING. Benidorm: ACTA Press, 2005, s. 338-342.
 SCHIER Jan, KOVÁŘ Bohumil, ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam a BERAN Vítězslav. Reconfigurable image processing architecture with simulink prototyping support. In: Sborník "Technical Computing 2005". Praha, 2005, s. 1-4.
 VYSKOČIL Michal. Kommander - 2 (Starý parser). ABC Linuxu. Praha: 2005, roč. 2005, č. 10, s. 4. ISSN 1214-1267.
 VYSKOČIL Michal. Kommander 1 - (skriptované GUI). ABC Linuxu. Praha: 2005, roč. 2005, č. 10, s. 4. ISSN 1214-1267.
 ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam, BERAN Vítězslav, POTÚČEK Igor, FUČÍK Otto, HONEC Jozef, RICHTER Miloslav, JANÁKOVÁ Ilona a LISZTWAN Marek. Image Processing in Traffic Applications. In: Proceedings of GVIP 2005. Cairo, 2005, s. 6. ISSN 1687-398X.
 ZEMČÍK Pavel, HEROUT Adam, BERAN Vítězslav, SCHIER Jan a FUČÍK Otto. Reconfigurable Image Processing Architecture. In: Proceedings of GVIP2005. Cairo, 2005, s. 6. ISSN 1687-398X.
 ŠILHAVÁ Jana. Segmentation Approaches Applied to Retinal Fundus Images. In: Communication and Information Technologies. Bratislava, 2005, s. 41-44. ISBN 80-8040-269-8.
2004HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Hardware Implementation of EWA. In: Computer Vision and Graphics. Warsaw: Springer Verlag, 2004, s. 593-598. ISBN 978-1402041785.
 TIŠNOVSKÝ Pavel. OpenGL Imaging Subset. ROOT, informace nejen ze světa Linuxu. Praha: 2004, roč. 2004, č. 2068, s. 1-50. ISSN 1212-8309.
 TUPEC Pavel a FUČÍK Otto. Software monitoring of the PCI bus. In: 6th International Workshop on Electronics, Control, Measurment and Signals. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004, s. 310-314. ISBN 55-025-003.

Vaše IPv4 adresa: 34.239.158.107
Přepnout na https