Doc. Dr. Ing. Otto Fučík

Inovace laboratoře bezpečnostní analýzy mikročipů

Název v angličtině:Innovation of laboratory of chips security analysis
Hlavní řešitel:Drahanský Martin
Spoluřešitelé:Fučík Otto, Hanáček Petr
Agentura:Fond rozvoje vysokých škol MŠMT - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)
Kód:FR1239/2013/Aa
Zahájení:2013-01-01
Ukončení:2013-12-31
Klíčová slova:bezpečnost, čip, analýza, mikroskop
Anotace:
Laboratoř bezpečnostní analýzy čipů bude sloužit k výukovým účelům, které kombinují hardwarový i softwarový přístup k bezpečnosti. Témata budou zahrnovat jak možné útoky v podobě odposlechu a analýzy postranních kanálů čipů (např. u čipových karet), tak především přímo hardwarovou analýzu samotných čipů.

Laboratoř bude poskytovat jedno pracoviště, které poslouží mimo jiné k přípravě e-learningových materiálů (instruktážních videí, databázi snímků odpouzdřených čipů apod.), které budou využity jak přímo v přednáškách, zejména však pro cvičení a realizaci projektů v kurzech, které se zabývají bezpečností IT. V laboratoři je již k dispozici světelný mikroskop Olympus BX61M, který je využíván pro základní technickou analýzu čipů, nicméně jeho technické možnosti dosahují svých limitů. V případě požadavku na zkoumání sofistikovanějších čipů narážíme na fyzikální omezení tohoto optického přístroje. Ani při největším zvětšení pak nejsme schopni na povrchu čipu rozpoznat stavební prvky, přičemž rozšíření o silnější objektivy nám nebylo k našemu účelu výrobcem doporučeno. Proto bychom chtěli pořídit nové zařízení (elektronový mikroskop PHENOM G2 PURE), umožňující posunout hranice pozorování v naší laboratoři a získat tak možnost zkoumání i soudobých integrovaných obvodů. Z hlediska výuky je samozřejmě žádoucí umožnit studentům prakticky pozorovat moderní technologie. Laboratoř bude sloužit pro účely výuky v kurzech Bezpečnost informačních systémů (BIS), Bezpečnost informačních systémů a kryptografie (BID), Kryptografie (KRY), Inteligentní senzory (SEN), Pokročilé asemblery (PAS) a Návrh
číslicových systémů (INC), a dále pro účely řešení bakalářských a diplomových projektů. Součástí projektu bude i vývoj softwaru, který bude podporovat analýzu obrazové informace pořízené z mikroskopu.

Vaše IPv4 adresa: 35.173.48.224
Přepnout na https