Doc. Dr. Ing. Otto Fučík

Architecture of parallel and embedded computer systems

Czech title:Architektury paralelních a vestavěných počítačových systémů
Research leader:Sekanina Lukáš
Team leaders:Bartoš Václav, Bidlo Michal, Crha Adam, Čekan Ondřej, Dobai Roland, Drábek Vladimír, Drahošová Michaela, Dvořák Milan, Dvořák Václav, Fučík Otto, Grochol David, Hrbáček Radek, Hyrš Martin, Jaroš Jiří, Kadlček Filip, Kekely Lukáš, Kešner Filip, Kořenek Jan, Košař Vlastimil, Kováčik Michal, Krčma Martin, Krobot Pavel, Lojda Jakub, Martínek Tomáš, Matoušek Denis, Matoušek Jiří, Mičulka Lukáš, Minařík Miloš, Mrázek Vojtěch, Nevoral Jan, Nikl Vojtěch, Petrlík Jiří, Podivínský Jakub, Riša Michal, Růžička Richard, Schwarz Josef, Strnadel Josef, Szurman Karel, Šimek Václav, Tesař Radek, Tříska Vít, Vašíček Zdeněk, Vaverka Filip, Viktorin Jan, Wiglasz Michal, Zachariášová Marcela, Zamba Martin, Záň Drahoslav
Agency:Brno University of Technology
Code:FIT-S-14-2297
Start:2014-03-01
End:2016-12-31
Keywords:embedded system, field programmable gate array, parallel system, optimization
Annotation:
Podstatou projektu je vytvoření nových metod návrhu, testování, rekonfigurace, optimalizace a adaptace vestavěných systémů a využítí zejména paralelního přístupu k řešení výpočetních problémů. Projekt integruje pracovníky a doktorandy Ústavu počítačových systémů FIT VUT v Brně tak, aby bylo možné řešit složité inženýrské problémy, které vyžadují experty v různých oblastech.

Publications

2017GROCHOL David and SEKANINA Lukáš. Comparison of Parallel Linear Genetic Programming Implementations. In: Recent Advances in Soft Computing: Proceedings of the 22nd International Conference on Soft Computing (MENDEL 2016) held in Brno, Czech Republic, at June 8-10, 2016. Cham: Springer International Publishing, 2017, pp. 64-76. ISBN 978-3-319-58088-3.
 NIKL Vojtěch, HRADECKÝ Michal, JAROŠ Jiří and KELEČÉNI Jakub. The investigation of the ARMv7 and Intel Haswell architectures suitability for performance and energy-aware computing. In: High Performance Computing. Cham: Springer International Publishing, 2017, pp. 377-393. ISBN 978-3-319-58667-0.
 ČEKAN Ondřej and KOTÁSEK Zdeněk. Random Test Stimuli Generation Based on a Probabilistic Grammar. In: Proceedings of the 5th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: Faculty of Information Technology, Czech Technical University, 2017, pp. 43-44. ISBN 978-80-01-06178-7.
2016BARTOŠ Václav and KOŘENEK Jan. Evaluating Reputation of Internet Entities. In: Management and Security in the Age of Hyperconnectivity. Munich: Springer International Publishing, 2016, pp. 132-136. ISBN 978-3-319-39813-6.
 GROCHOL David. Evoluční hardware v síťových aplikacích. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 57-60. ISBN 978-80-214-5376-0.
 HRBÁČEK Radek, MRÁZEK Vojtěch and VAŠÍČEK Zdeněk. Automatic Design of Approximate Circuits by Means of Multi-Objective Evolutionary Algorithms. In: Proceedings of the 11th International Conference on Design & Technology of Integrated Systems in Nanoscale Era. Istanbul: Istanbul Sehir University, 2016, pp. 239-244. ISBN 978-1-5090-0335-8.
 HYRŠ Martin and SCHWARZ Josef. Advanced Parallel Copula Based EDA. In: 2016 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Athens: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, pp. 1-8. ISBN 978-1-5090-4239-5.
 HYRŠ Martin and SCHWARZ Josef. Kopulové EDA algoritmy. In: Počítačové architektury & diagnostika PAD 2016. Bořetice: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 105-108. ISBN 978-80-214-5376-0.
 KOTÁSEK Zdeněk and PODIVÍNSKÝ Jakub. Verification of Robot Controller for Evaluating Impacts of Faults in Electro-mechanical Systems. Proceedings of the 4th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy, 2016.
 KOŠAŘ Vlastimil and KOŘENEK Jan. Dynamically Reconfigurable Architecture with Atomic Configuration Updates for Flexible Regular Expressions Matching in FPGA. In: Proceedings of The 19th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Limassol: IEEE Computer Society, 2016, pp. 591-598. ISBN 978-1-5090-2816-0.
 KOŘENEK Jan and VIKTORIN Jan. Packet Processing on FPGA SoC with DPDK. In: 26th International Conference on Field-Programmable Logic and Applications. Lausanne: École Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2016, pp. 578-579. ISBN 978-2-8399-1844-2.
 KRČMA Martin, KOTÁSEK Zdeněk, LOJDA Jakub and KAŠTIL Jan. Comparsion of FPNNs models approximation capabilities and resources utilization. In: Proceedings of the Work in progress Session held in connection with DSD 2016. Limassol: Johannes Kepler University Linz, 2016, pp. 1-2. ISBN 978-3-902457-46-2.
 LOJDA Jakub, PODIVÍNSKÝ Jakub, KRČMA Martin and KOTÁSEK Zdeněk. HLS-based Fault Tolerance Approach for SRAM-based FPGAs. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, pp. 301-302. ISBN 978-1-5090-5602-6.
 MATOUŠEK Denis, KOŘENEK Jan and PUŠ Viktor. High-speed Regular Expression Matching with Pipelined Automata. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, pp. 93-100. ISBN 978-1-5090-5602-6.
 MRÁZEK Vojtěch and VAŠÍČEK Zdeněk. Automatic Design of Arbitrary-Size Approximate Sorting Networks with Error Guarantee. In: Power and Timing Modeling, Optimization and Simulation (PATMOS), 2016 26rd International Workshop on. Bremen: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, pp. 221-228. ISBN 978-1-5090-0733-2.
 MRÁZEK Vojtěch. Evoluční snižování příkonu: Od obvodů na úrovni tranzistorů po neuronové sítě na čipu. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 61-64. ISBN 978-80-214-5376-0.
 NIKL Vojtěch. High Performance Computing on Low Power Devices. In: Computer achitectures and diagnostics 2016. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 81-84. ISBN 978-80-214-5376-0.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, LOJDA Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. Functional Verification as a Tool for Monitoring Impact of Faults in SRAM-based FPGAs. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, pp. 293-294. ISBN 978-1-5090-5602-6.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, LOJDA Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. Verification of Robot Controller for Evaluating Impacts of Faults in Electro-mechanical Systems. In: Proceedings of the 19th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Limassol: IEEE Computer Society, 2016, pp. 487-494. ISBN 978-1-5090-2817-7.
 PODIVÍNSKÝ Jakub. Funkční verifikace jako nástroj pro sledování vlivu poruch na elektro-mechanický systém. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice - Kraví Hora: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 101-104. ISBN 978-80-214-5376-0.
 RIŠA Michal. Scheduling and Synchronization on Multicores. In: Sborník příspěvků Česko-slovenského semináře pro studenty doktorského studia Počítačové architektury & diagnostika. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 10-13. ISBN 978-80-214-5376-0.
 SEKANINA Lukáš and KAPUSTA Vlastimil. Visualisation and Analysis of Genetic Records Produced by Cartesian Genetic Programming. In: GECCO'16 Companion. New York: Association for Computing Machinery, 2016, pp. 1411-1418. ISBN 978-1-4503-4323-7.
 STRNADEL Josef and RIŠA Michal. On Analysis of Software Interrupt Limiters for Embedded Systems by Means of UPPAAL SMC. In: Proceedings of the 24th Austrian Workshop on Microelectronics. Villach: IEEE Computer Society Press, 2016, pp. 45-50. ISBN 978-1-5090-1040-0.
 STRNADEL Josef. Modeling and Analysis of Fault-Tolerant Systems by Means of UPPAAL SMC: Method and Benefits. In: Informal Proceedings of the 2016 IEEE 19th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, pp. 32-37. ISBN 978-80-8086-256-5.
 SZURMAN Karel, MIČULKA Lukáš and KOTÁSEK Zdeněk. Towards a State Synchronization Methodology for Recovery Process after Partial Reconfiguration of Fault Tolerant Systems. Proceedings of the 4th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy, 2016.
 VAVERKA Filip. Case Study on Multi-domain Decomposition of k-Wave Simulation Framework. In: Computer achitectures and diagnostics 2016. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 37-40. ISBN 978-80-214-5376-0.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, BELEŠOVÁ Michaela and KOTÁSEK Zdeněk. Regression Test Suites Optimization for Application-specific Instruction-set Processors and Their Use for Dependability Analysis. In: Proceedings of the 19th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Limassol Cyprus: IEEE Computer Society, 2016, pp. 380-387. ISBN 978-1-5090-2816-0.
 ŠIMEK Václav, TESAŘ Radek, RŮŽIČKA Richard and CRHA Adam. Modelling and Physical Implementation of Ambipolar Components Based on Organic Materials. In: Proceedings of the 28th International Conference on Microelectronics (ICM 2016). Cairo: IEEE Circuits and Systems Society, 2016, pp. 341-344. ISBN 978-1-5090-5721-4.
 ČEKAN Ondřej and KOTÁSEK Zdeněk. Software-implemented Fault-Tolerant Program Generation. Proceedings of the 4th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy, 2016. ISBN 978-80-01-05984-5.
 ČEKAN Ondřej, PODIVÍNSKÝ Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. Random Stimuli Generation Based on a Stochastic Context-Free Grammar. In: Proceedings of the 2016 International Conference on Field Programmable Technology. Xi'an: IEEE Computer Society, 2016, pp. 295-296. ISBN 978-1-5090-5602-6.
 ČEKAN Ondřej. Generování testovacích stimulů. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2016. Bořetice - Kraví Hora: Faculty of Information Technology BUT, 2016, pp. 97-100. ISBN 978-80-214-5376-0.
2015BARTOŠ Václav. Using Application-Aware Flow Monitoring for SIP Fraud Detection. In: Intelligent Mechanisms for Network Configuration and Security,. Ghent: Springer International Publishing, 2015, pp. 87-99. ISBN 978-3-319-20033-0.
 DOBAI Roland and SEKANINA Lukáš. Low-Level Flexible Architecture with Hybrid Reconfiguration for Evolvable Hardware. ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems. New York: Association for Computing Machinery, 2015, vol. 8, no. 3, pp. 1-24. ISSN 1936-7406.
 DRAHOŠOVÁ Michaela, HULVA Jiří and SEKANINA Lukáš. Indirectly Encoded Fitness Predictors Coevolved with Cartesian Programs. In: Genetic Programming. Berlin: Springer International Publishing, 2015, pp. 113-125. ISBN 978-3-319-16500-4.
 GROCHOL David, SEKANINA Lukáš, ŽÁDNÍK Martin and KOŘENEK Jan. A Fast FPGA-Based Classification of Application Protocols Optimized Using Cartesian GP. In: Applications of Evolutionary Computation, 18th European Conference. Berlin: Springer International Publishing, 2015, pp. 67-78. ISBN 978-3-319-16548-6.
 HYRŠ Martin and SCHWARZ Josef. Elliptical and Archimedean Copulas in Estimation of Distribution Algorithm with Model Migration. In: Proceedings of the 7th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI 2015). Lisbon: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015, pp. 212-219. ISBN 978-989-758-157-1.
 HYRŠ Martin and SCHWARZ Josef. Elliptical and Archimedean Copulas in Estimation of Distribution Algorithm. In: MENDEL 2015 21st International Conference on Soft Computing. Brno: Faculty of Mechanical Engineering BUT, 2015, pp. 19-26. ISBN 978-80-214-4984-8.
 JAROŠ Jiří, MAREK Jan and MENŠÍK Pavel. Optimisation of Water Management Systems Using a GPU-Accelerated Differential Evolution. In: Proceedings of 2015 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence. Cape Town: IEEE Computer Society, 2015, pp. 1727-1734. ISBN 978-1-4799-7560-0.
 JAROŠ Jiří, NIKL Vojtěch and TREEBY Bradley E. Large-scale Ultrasound Simulations Using the Hybrid OpenMP/MPI Decomposition. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Exascale Applications and Software. Edinburgh: Association for Computing Machinery, 2015, pp. 115-119. ISBN 978-0-9926615-1-9.
 KEKELY Lukáš, KUČERA Jan, PUŠ Viktor, KOŘENEK Jan and VASILAKOS Athanasios. Software Defined Monitoring of Application Protocols. IEEE Transactions on Computers. 2015, vol. 65, no. 2, pp. 615-626. ISSN 0018-9340.
 KEKELYOVÁ Michaela, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, KOTÁSEK Zdeněk and HRUŠKA Tomáš. Application of Evolutionary Algorithms for Optimization of Regression Suites. In: IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Belgrade: IEEE Computer Society, 2015, pp. 91-94. ISBN 978-1-4799-6779-7.
 KOŠAŘ Vlastimil and KOŘENEK Jan. Towards Efficient Field Programmeable Pattern Matching Array. In: Proceedings of the 18th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Funchal: IEEE Computer Society, 2015, pp. 1-8. ISBN 978-1-4673-8035-5.
 KRČMA Martin, KAŠTIL Jan and KOTÁSEK Zdeněk. Mapping trained neural networks to FPNNs. In: IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Belgrade: IEEE Computer Society, 2015, pp. 157-160. ISBN 978-1-4799-6779-7.
 KRČMA Martin, KOTÁSEK Zdeněk and KAŠTIL Jan. Fault Tolerant Field Programmable Neural Networks. In: 1st IEEE Nordic Circuits and Systems (NORCAS) Conference. Oslo: IEEE Computer Society, 2015, pp. 1-4. ISBN 978-1-4673-6575-8.
 KRČMA Martin. FPNN - neuronové sítě v FPGA. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015. Zlín: Tomas Bata University in Zlín, 2015, pp. 81-86. ISBN 978-80-7454-522-1.
 MRÁZEK Vojtěch. Evoluční návrh nízkopříkonových obvodů. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015. Zlín: Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín, 2015, pp. 1-6. ISBN 978-80-7454-522-1.
 NIKL Vojtěch. High Performance Computing on Low Power Devices. In: Počítačové architektury a diagnostika 2015. Zlín: Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín, 2015, pp. 37-41. ISBN 978-80-7454-522-1.
 PETRLÍK Jiří and SEKANINA Lukáš. Towards Robust and Accurate Traffic Prediction Using Parallel Multiobjective Genetic Algorithms and Support Vector Regression. In: 2015 IEEE 18th International Conference on Intelligent Transportation Systems. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2015, pp. 2231-2236. ISBN 978-1-4673-6596-3.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela and KOTÁSEK Zdeněk. Radiation Impact on Mechanical Application Driven by FPGA-based Controller. In: Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale. Grenoble: COST, European Cooperation in Science and Technology, 2015, pp. 13-16.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela, ČEKAN Ondřej and KOTÁSEK Zdeněk. FPGA Prototyping and Accelerated Verification of ASIPs. In: IEEE 18th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Belgrade: IEEE Computer Society, 2015, pp. 145-148. ISBN 978-1-4799-6779-7.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela and KOTÁSEK Zdeněk. The Evaluation Platform for Testing Fault-Tolerance Methodologies in Electro-mechanical Applications. Microprocessors and Microsystems. Amsterdam: Elsevier Science, 2015, vol. 39, no. 8, pp. 1215-1230. ISSN 0141-9331.
 SEKANINA Lukáš. Principles and Applications of Polymorphic Circuits. Evolvable Hardware - From Practice to Application. Berlin: Springer Verlag, 2015, pp. 209-224. ISBN 978-3-662-44615-7.
 SLANÝ Karel. Cartesian Genetic Programming in a Changing Environment. In: Proceedings of the 7th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI 2015). Lisbon: SciTePress - Science and Technology Publications, 2015, pp. 204-211. ISBN 978-989-758-157-1.
 STRNADEL Josef. Comparison of Generally Applicable Mechanisms for Preventing Embedded Event-Driven Real-Time Systems from Interrupt Overloads. In: Proceedings of the 2015 4th Eastern European Regional Conference on the Engineering of Computer Based Systems. Brno: Brno University of Technology, 2015, pp. 39-44. ISBN 978-1-4673-7967-0.
 VAŠÍČEK Zdeněk and SEKANINA Lukáš. Evolutionary Approach to Approximate Digital Circuits Design. IEEE Transactions on Evolutionary Computation. 2015, vol. 19, no. 3, pp. 432-444. ISSN 1089-778X.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela and KOTÁSEK Zdeněk. Automation and Optimization of Coverage-driven Verification. In: Proceedings of the 18th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Funchal: IEEE Computer Society, 2015, pp. 87-94. ISBN 978-1-4673-8035-5.
 ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard and CRHA Adam. Toward Efficient Synthesis Method of Multifunctional Logic Circuits. In: Proceedings of the 27th International Conference on Microelectronics (ICM 2015). Casablanca: IEEE Computer Society, 2015, pp. 21-24. ISBN 978-1-4673-8759-0.
 ČEKAN Ondřej, PODIVÍNSKÝ Jakub and KOTÁSEK Zdeněk. Software Fault Tolerance: the Evaluation by Functional Verification. In: Proceedings of the 18th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Funchal: IEEE Computer Society, 2015, pp. 284-287. ISBN 978-1-4673-8035-5.
 ČEKAN Ondřej, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela and KOTÁSEK Zdeněk. Universal Pseudo-random Generation of Assembler Codes for Processors. In: Proceedings of The Third Workshop on Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale. Grenoble: COST, European Cooperation in Science and Technology, 2015, pp. 70-73.
 ČEKAN Ondřej. Principy generování verifikačních stimulů. In: Počítačové architektury a diagnostika PAD 2015. Zlín: Faculty of Applied Informatics, Tomas Bata University in Zlín, 2015, pp. 13-18. ISBN 978-80-7454-522-1.
2014DRAHOŠOVÁ Michaela, KOMJÁTHY Gergely and SEKANINA Lukáš. Towards Compositional Coevolution in Evolutionary Circuit Design. In: 2014 IEEE International Conference on Evolvable Systems Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, pp. 157-164. ISBN 978-1-4799-4479-8.
 DVOŘÁK Milan and KOŘENEK Jan. Low Latency Book Handling in FPGA for High Frequency Trading. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, pp. 175-178. ISBN 978-1-4799-4558-0.
 HYRŠ Martin and SCHWARZ Josef. Estimation of distribution algorithm with copula probabilistic model:a short introduction. In: Proceedings of 20th international conference of softcomputing. Brno: Faculty of Mechanical Engineering BUT, 2014, pp. 71-76. ISBN 978-80-214-4984-8.
 HYRŠ Martin and SCHWARZ Josef. Multivariate Gaussian Copula in Estimation of Distribution Algorithm with Model Migration. In: 2014 IEEE Symposium on Foundations of Computational Intelligence (FOCI) Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, pp. 114-119. ISBN 978-1-4799-4492-7.
 JAROŠ Jiří and TYRALA Radek. GPU-accelerated Evolutionary Design of the Complete Exchange Communication on Wormhole Networks. In: GECCO '14 Proceedings of the 2014 conference on Genetic and evolutionary computation. New York, NY: Association for Computing Machinery, 2014, pp. 1023-1030. ISBN 978-1-4503-2662-9.
 KEKELY Lukáš, PUŠ Viktor and KOŘENEK Jan. Software Defined Monitoring of Application Protocols. In: Proceedings of IEEE INFOCOM 2014 - IEEE Conference on Computer Communications. Toronto: IEEE Computer Society, 2014, pp. 1725-1733. ISBN 978-1-4799-3360-0.
 KEKELY Lukáš, PUŠ Viktor, BENÁČEK Pavel and KOŘENEK Jan. Trade-offs and Progressive Adoption of FPGA Acceleration in Network Traffic Monitoring. In: 2014 24th International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL 2014). Munich: IEEE Circuits and Systems Society, 2014, pp. 264-267. ISBN 978-3-00-044645-0.
 KEKELY Lukáš, ŽÁDNÍK Martin, MATOUŠEK Jiří and KOŘENEK Jan. Fast Lookup for Dynamic Packet Filtering in FPGA. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, pp. 219-222. ISBN 978-1-4799-4558-0.
 KEKELY Lukáš. Software Defined Monitoring: Nový prístup k monitorovaniu vysokorýchlostných počítačových sietí. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Liberec University of Technology, 2014, pp. 74-79. ISBN 978-80-7494-027-9.
 KOTÁSEK Zdeněk and MIČULKA Lukáš. Generic Partial Dynamic Reconfiguration Controller for Transient and Permanent Fault Mitigation in Fault Tolerant Systems Implemented Into FPGA. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, pp. 171-174. ISBN 978-0-7695-5074-9.
 KOŠAŘ Vlastimil and KOŘENEK Jan. Multi-Stride NFA-Split Architecture for Regular Expression Matching Using FPGA. In: Proceedings of the 9th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2014, pp. 77-88. ISBN 978-80-214-5022-6.
 KOŠAŘ Vlastimil and KOŘENEK Jan. On NFA-Split Architecture Optimizations. In: 2014 IEEE 17th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS). Warsaw: IEEE Computer Society, 2014, pp. 274-277. ISBN 978-1-4799-4558-0.
 MATOUŠEK Jiří. Analýza dynamických vlastností směrovacích tabulek pro efektivnější implementaci směrování v páteřních sítích. In: Sborník příspěvků PAD-2014 - elektronická verze. Liberec: Liberec University of Technology, 2014, pp. 129-134. ISBN 978-80-7494-027-9.
 MINAŘÍK Miloš and SEKANINA Lukáš. Exploring the Search Space of Hardware / Software Embedded Systems by Means of GP. In: Genetic Programming, 17th European Conference, EuroGP 2014. Berlin: Springer Verlag, 2014, pp. 112-123. ISBN 978-3-662-44302-6.
 MRÁZEK Vojtěch. Akcelerace evolučního návrhu digitálních obvodů na úrovni tranzistorů s využitím platformy Zynq. In: Proceedings of the 20th Student Conference, EEICT 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014, pp. 229-231. ISBN 978-80-214-4923-7.
 NIKL Vojtěch and JAROŠ Jiří. Parallelisation of the 3D Fast Fourier Transform Using the Hybrid OpenMP/MPI Decomposition. In: Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Heidelberg: Springer International Publishing, 2014, pp. 100-112. ISBN 978-3-319-14895-3.
 PETRLÍK Jiří, FUČÍK Otto and SEKANINA Lukáš. Multiobjective Selection of Input Sensors for SVR Applied to Road Traffic Prediction. In: Parallel Problem Solving from Nature - PPSN XIII. Heidelberg: Springer Verlag, 2014, pp. 802-811. ISBN 978-3-319-10761-5.
 PETRLÍK Jiří, FUČÍK Otto and SEKANINA Lukáš. Multiobjective Selection of Input Sensors for Travel Times Forecasting Using Support Vector Regression. In: 2014 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Vehicles and Transportation Systems Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, pp. 14-21. ISBN 978-1-4799-4498-9.
 PODIVÍNSKÝ Jakub, ČEKAN Ondřej, ZACHARIÁŠOVÁ Marcela and KOTÁSEK Zdeněk. The Evaluation Platform for Testing Fault-Tolerance Methodologies in Electro-mechanical Applications. In: 17th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Verona: IEEE Computer Society, 2014, pp. 312-319. ISBN 978-1-4799-5793-4.
 PODIVÍNSKÝ Jakub. Testing Fault-Tolerance Properties in FPGA based Electro-mechanical Applications. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Liberec University of Technology, 2014, pp. 13-18. ISBN 978-80-7494-027-9.
 PUŠ Viktor, KEKELY Lukáš and KOŘENEK Jan. Design Methodology of Configurable High Performance Packet Parser for FPGA. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, pp. 189-194. ISBN 978-1-4799-4558-0.
 STRNADEL Josef and CONTE Giuseppe. Producing Unique Identifiers and Random Numbers on Basis of Unclonable Parameters of Microcontrollers and Undesired Effects. In: Proceedings of Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2014. Brno: Brno University of Technology, 2014, pp. 82-87. ISBN 978-80-214-4985-5.
 STRNADEL Josef and POKORNÝ Martin. Comparing Availability-Aware Real-Time Schedulers by Means of Configurable Experimental Framework. In: Proceedings of the 2014 17th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2014, pp. 333-340. ISBN 978-1-4799-5793-4.
 STRNADEL Josef and SLIMAŘÍK František. Impact of Software Fault Tolerance to Fault Effects in OS-Driven RT Systems. Computing and Informatics. Bratislava: Slovak Academic Press, 2014, vol. 33, no. 4, pp. 757-782. ISSN 1335-9150.
 SZURMAN Karel, MIČULKA Lukáš and KOTÁSEK Zdeněk. State Synchronization after Partial Reconfiguration of Fault Tolerant CAN Bus Control System. In: 17th Euromicro Conference on Digital Systems Design. Verona: IEEE Computer Society, 2014, pp. 704-707. ISBN 978-0-7695-5074-9.
 SZURMAN Karel, MIČULKA Lukáš and KOTÁSEK Zdeněk. Towards a State Synchronization Methodology for Recovery Process after Partial Reconfiguration of Fault Tolerant Systems. In: 9th IEEE International Conference on Computer Engineering and Systems. Káhira: IEEE Computer Society, 2014, pp. 231-236. ISBN 978-1-4799-6593-9.
 SZURMAN Karel. Synchronization Methodology for Fault Tolerant System Recovery After Its Failure. In: Počítačové architektury & diagnostika 2014. Malá Skála: Liberec University of Technology, 2014, pp. 111-116. ISBN 978-80-7494-027-9.
 TESAŘ Radek, RŮŽIČKA Richard and ŠIMEK Václav. Resistant Gates for Polymorphic Electronics. In: Proceedings on UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation. Pisa: IEEE Computer Society, 2014, pp. 513-518. ISBN 978-1-4799-7412-2.
 TESAŘ Radek, ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard and CRHA Adam. Polymorphic Electronics Based on Ambipolar OFETs. In: EDS 2014 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2014, pp. 106-111. ISBN 978-80-214-4985-5.
 VAŠÍČEK Zdeněk and SEKANINA Lukáš. Evolutionary Design of Approximate Multipliers Under Different Error Metrics. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warsaw: IEEE Computer Society, 2014, pp. 135-140. ISBN 978-1-4799-4558-0.
 VIKTORIN Jan, KORČEK Pavol, KOŘENEK Jan and FUKAČ Tomáš. Network monitoring probe based on Xilinx Zynq. In: Proceedings of the 2012 Tenth ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS 2014). Marina del Rey, CA, USA: Association for Computing Machinery, 2014, pp. 237-238. ISBN 978-1-4503-2839-5.
 VIKTORIN Jan. Využití dynamické rekonfigurace vestavěných systémů pro monitorování počítačových sítí. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Liberec University of Technology, 2014, pp. 50-55. ISBN 978-80-7494-027-9.
 ZACHARIÁŠOVÁ Marcela. Application of Evolutionary Computing for Optimization of Functional Verification. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Liberec University of Technology, 2014, pp. 135-140. ISBN 978-80-7494-027-9.
 ZÁVODNÍK Tomáš, KEKELY Lukáš and PUŠ Viktor. CRC based hashing in FPGA using DSP blocks. In: 17th IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Warszawa: IEEE Computer Society, 2014, pp. 179-182. ISBN 978-1-4799-4558-0.
 ZÁŇ Drahoslav and JAROŠ Jiří. Solving Multidimensional Knapsack Problem using CUDA Accelerated PSO. In: 2014 IEEE Congress on Evolutionary Computation. Beijing: IEEE Computational Intelligence Society, 2014, pp. 2933-2939. ISBN 978-1-4799-1488-3.
 ŠIMEK Václav and RŮŽIČKA Richard. Reconfigurable Platform with Polymorphic Digital Gates and Partial Reconfiguration Feature. In: Proceedings on UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium on Mathematical Modelling and Computer Simulation. Pisa: IEEE Computer Society, 2014, pp. 501-506. ISBN 978-1-4799-7411-5.
 ŠIMEK Václav, RŮŽIČKA Richard, CRHA Adam and TESAŘ Radek. Implementation of a Cellular Automaton with Globally Switchable Rules. In: 11th International Conference on Cellular Automata for Research and Industry, ACRI 2014. Cham: Springer Science+Business Media B.V., 2014, pp. 378-387. ISBN 978-3-319-11519-1.
 ČEKAN Ondřej. Universal Generation of Test Vectors for Functional Verification. In: Počítačové architektury a diagnostika 2014. Liberec: Liberec University of Technology, 2014, pp. 44-49. ISBN 978-80-7494-027-9.

Your IPv4 address: 3.226.251.81
Switch to https