Doc. Dr. Ing. Otto Fučík

Patents

Zařízení pro kontrolu rozměrů

Authors: Fučík Otto, Honec Jozef, Richter Miloslav, Zemčík Pavel
Type: patent
Number: PV2001-1919
Owner: Camea, spol. s r.o.
Place of issue: Praha
Registration date: 31.05.2001
Approval date: 15.01.2003
Expiration date: -

Anotation:
Kontrolovaný objekt (2) je umístěn mezi plošným světelným zdrojem (1) a reflexním elementem )3), přičemž na reflexní element (3) je nasměrován objektiv (4) elektronické kamery (5), která je elektricky propojena s elektronickou řídící jednotkou (6). Plošný světelný zdroj (1), reflexní element (3) a elektronická kamera (5) s objektivem (4) jsou vzájemně spojeny pevnou mechanickou vazbou tak, že tvoří kompaktní mechanický celek. Elektronická řídící jednotka (6) je dále elektricky propojena s technologickým zařízením (7).

Your IPv4 address: 18.232.99.123
Switch to https