Doc. Dr. Ing. Otto Fučík

Patents

Zařízení pro kontrolu povrchu

Authors: Fučík Otto, Honec Jozef, Richter Miloslav, Zemčík Pavel
Type: patent
Number: PV2001-1920
Owner: Camea spol. s r.o.
Place of issue: Praha
Registration date: 31.05.2001
Approval date: 15.01.2003
Expiration date: -

Anotation:
Zařízení pro kontrolu povrchu elektronické kamery, u něhož je kontrolovaný objekt (3) umístěn v zorném poli elektronické kamery (4) s objektivem (5) a v blízkosti kontrolovaného objektu (3) jsou umístěny alespoň dva světelné zdroje (1, 2) tak, že osy (o1, o2) jejich optických svazků svírají s kontrolovaným povrchem různé úhly (.alfa.1, .alfa.2). Elektronická kamera (4) s objektivem (5) je elektricky propojena s elektronickou řídící jednotkou (6), k níž jsou také připojeny elektrické světelné zdroje (1, 2). Elektronická řídící jednotka (6) může být dále elektricky propojena s technologickým zařízením (7).

Your IPv4 address: 18.232.99.123
Switch to https