Doc. Dr. Ing. Otto Fučík

Patents

Zařízení pro kontrolu malých objektů

Authors: Fučík Otto, Honec Jozef, Richter Miloslav, Zemčík Pavel
Type: patent
Number: PV2001-1921
Owner: Camea spol. s r.o.
Place of issue: Praha
Registration date: 31.05.2001
Approval date: 15.01.2003
Expiration date: -

Anotation:
Kontrolovaný objekt (1), umístěný na nosiči (8) se během kontroly nachází v zorném poli elektronické kamery (2) a v zorném poli projektoru (3). Elektronická kamera (2) je spojena s projektorem (3) pevnou mechanickou vazbou. Projektor (3) je opticky propojen se světelným zdrojem (5) optickým kabelem (4). Elektronická kamera (2) je elektricky propojena s elektronickou řídící jednotkou (7), která je elektricky propojena s technologickým zařízením (9). K elektronické řídící jednotce (7) je elektricky připojen snímač polohy (6) kontrolovaného objektu (1).

Your IPv4 address: 54.162.151.77
Switch to https