Doc. Dr. Ing. Otto Fučík

PETRLÍK Jiří, FUČÍK Otto a SEKANINA Lukáš. Multiobjective Selection of Input Sensors for Travel Times Forecasting Using Support Vector Regression. In: 2014 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Vehicles and Transportation Systems Proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2014, s. 14-21. ISBN 978-1-4799-4498-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Multiobjective Selection of Input Sensors for Travel Times Forecasting Using Support Vector Regression
Název (cs):Výběr vhodných vstupních senzorů pro predikci dojezdových dob s využitím support vector regression
Strany:14-21
Sborník:2014 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Vehicles and Transportation Systems Proceedings
Konference:IEEE Symposium Series on Computational Intelligence
Místo vydání:Piscataway, US
Rok:2014
ISBN:978-1-4799-4498-9
DOI:10.1109/CIVTS.2014.7009472
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
travel times forecasting, support vector regression, feature selection, multiobjective genetic algorithm
Anotace
V tomto příspěvku je navržena nová metoda pro predikci dojezdových dob s využitím modelu support vector regression (SVR). Vstupem metody jsou data ze systému pro rozpoznávání poznávacích značek vozidel a dopravních senzorů, jako jsou indukční smyčky, nebo radary umístěné v oblasti. Metoda je především navržena tak, aby byla schopna se vypořádat i s chybějícími daty. Je schopna vytvořit mnoho různých modelů, které se vzájemně liší vstupními proměnnými. Tyto modely jsou následně přepínány dle toho, které dopravní veličiny jsou aktuálně dostupné. Metoda byla porovnána s metodou využívající pouze rozpoznávání poznávacích značek vozidel. Výsledky ukázaly, že metoda poskytuje přesnější predikci. Navíc je predikce dostupná víc času.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Petrl{\'{i}}k and Otto
	Fu{\v{c}}{\'{i}}k and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina},
  title = {Multiobjective Selection of Input Sensors for
	Travel Times Forecasting Using Support Vector
	Regression},
  pages = {14--21},
  booktitle = {2014 IEEE Symposium on Computational Intelligence in
	Vehicles and Transportation Systems Proceedings},
  year = 2014,
  location = {Piscataway, US},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-4799-4498-9},
  doi = {10.1109/CIVTS.2014.7009472},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10684}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6
Přepnout na https