Doc. Dr. Ing. Otto Fučík

KORČEK Pavol, SEKANINA Lukáš a FUČÍK Otto. Evolutionary approach to calibration of cellular automaton based traffic simulation model. In: Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems. Anchorage: IEEE Intelligent Transportation Systems Society, 2012, s. 122-129. ISBN 978-1-4673-3062-6. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6338759
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evolutionary approach to calibration of cellular automaton based traffic simulation model
Název (cs):Evoluční přístup ku kalibraci dopravního simulačního modelu založeného na celulárním automatu
Strany:122-129
Sborník:Proceedings of the 15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems
Konference:15th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems
Místo vydání:Anchorage, US
Rok:2012
URL:http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6338759
ISBN:978-1-4673-3062-6
DOI:10.1109/ITSC.2012.6338759
Vydavatel:IEEE Intelligent Transportation Systems Society
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconitsc2012.pdf325 KB2012-09-17 02:17:21
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
Simulace a modelování, statistické modelování, simulace rozsáhlých dopravných sítí
Anotace
Mikroskopické dopravní simulační modely se v oblasti dopravního inženýrství staly s nárůstem výkonu počítačů v poslední době velice populární. Pro dosažení vysoké přesnosti a důvěryhodnosti simulací musí být vždy před samotným nasazením vykonána kalibrace a validace takového modelu. V příspěvku je prezentována efektivní kalibrační metoda pro mikroskopický simulační model. Model je založen na celulárním automatu, co mimo jiné umožňuje velice rychlé a rozsáhlé simulace. Pro jeho kalibraci je využit genetický algoritmus, za pomocí kterého je možné optimalizovat různé parametry mnohem lépe než dopravní inženýr. Navíc je možné model pře-kalibrovat na reálné data ze standardních monitorovacích technologií (jako například indukční smyčky v našem případě). Je ukázáno, že preciznost simulací může byt zvýšena až o 20 %.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Pavol Kor{\v{c}}ek and Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina
	and Otto Fu{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {Evolutionary approach to calibration of cellular
	automaton based traffic simulation model},
  pages = {122--129},
  booktitle = {Proceedings of the 15th International IEEE Conference on
	Intelligent Transportation Systems},
  year = 2012,
  location = {Anchorage, US},
  publisher = {IEEE Intelligent Transportation Systems Society},
  ISBN = {978-1-4673-3062-6},
  doi = {10.1109/ITSC.2012.6338759},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=9898}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39
Přepnout na https